Új dokumentumok

Az utóbbi 30 nap dokumentum-beszerzéseinek listája

Dokumentumtípus: Mind
Hely: Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Társadalomtudományi Szakkönyvtár
Vissza a helyekhez

Mind | Könyvek (K) | Folyóiratok (F)
CímSzerzőMegjelenési adatokWebcímsorrend változtatása
ISIS : Erdélyi magyar restaurátor füzetek[közread. a] Haáz Rezső MúzeumSzékelyudvarhely : Haáz Rezső Múzeum, 2001-BővebbenF )
Magyarország történeti helységnévtára[közread. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat]Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1987-BővebbenK )
Messziről felmerülő, vonzó szigetek[összeáll., sajtó alá rend., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Buda Attila]Budapest : Ráció K., 2010-BővebbenK )
Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor, quarum prima, Hungariam Cis-Danubianam; altera, Trans-Danubianam; tertia, Cis-Tibiscanam; quarta, Trans-Tibiscanam: universim XLVIII comitatibus designatam, expromit...... elaboravit Matthias Bel ; [operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth] ; [textum recens. ... Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Gregorius Tóth] ; sumptibus Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae ac Archivi Hungariae RegnicolarisBudapestini : Instituti Historici Academiae Scientiarum Hungaricae : Arch. Hung. Regnicolaris, 2011BővebbenK )
A hazáért és a szabadságért : tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetérőlszerk. Miklós PéterSzeged : Belvedere Meridionale, 2013BővebbenK )
Kelet és nyugat mezsgyéjén : Vámbéry Ármin és a Brit BirodalomMandler DávidBudapest : Múlt és Jövő K., 2014BővebbenK )
Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. : tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletéreszerk. Gyöngyössy Orsolya, Limbacher Gábor ; [közread. a] Laczkó Dezső MúzeumVeszprém : Laczkó Dezső Múzeum, 2014BővebbenK )
Erdélyiek külföldi egyetemjárása, 1849-1919 közöttSzabó Miklós, Simon Zsolt, Szögi László ; [az adatgyűjtésben közrem. Olosz Katalin] ; [az adatbázis feldolgozásában segített Szabó Marcella]Marosvásárhely : Mentor, 2014-BővebbenK )
Titkosírás a kora újkori MagyarországonLáng BenedekBudapest : Balassi, cop. 2015BővebbenK )
Budapest a titkosszolgálatok hálójában, 1945-1989Tabajdi Gábor ; [a térképeket Sebők László kész.]Budapest : Jaffa, 2015BővebbenK )
Héderváry-kódex : Mátyás király leveleskönyve a Héderváry család egykori könyvtárából[közread. a] Magyar Országos Levéltár[Budapest] : MOL, cop. 2008BővebbenK )
Nemzetmentők vagy megalkuvók? : kollaboránsok a magyar történelemben[szerk. Hermann Róbert] ; B. Szabó János [et al.]Kolozsvár : Komp-Press : Korunk, 2015BővebbenK )
A magyar történetírás kánonjaiszerk. Dénes Iván ZoltánBudapest : Ráció, 2015BővebbenK )
Államférfiak : Fouché és Talleyrand párhuzamos életrajzaHahner PéterBudapest : Osiris, 2015BővebbenK )
Én kis kertet kerteltem : paraszti virágkultúra MagyarországonCsoma Zsigmond ; [fotók: Csoma Zsigmond et al.]Budapest : Agroinform, 2015BővebbenK )
A Horthy-kultusz : 1919-1944Turbucz DávidBudapest : MTA BTK Törttudományi Intézet, 2015BővebbenK )
Mi történt a II. Vatikáni Zsinaton?John W. O'Malley ; [ford. Nemeshegyi Péter]Budapest : Jezsuita K., 2015BővebbenK )
"Isten nevében utazunk" : zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorbanFedeles Tamás ; [...térképeit a szerző tervei alapján Nagy Béla készítette]Pécs : Kronosz, 2015BővebbenK )
Középkori és kora újkori aranypénzek : a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Éremgyűjteménye 1.Varga Máté ; [közread. a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum]Kaposvár : Rippl-Rónai Múzeum, 2015BővebbenK )
A jezsuiták története : Loyolai Szent Ignáctól napjainkigJohn W. O'Malley ; [ford. Szelenge Judit, Bartók Tibor]Budapest : JTMR : Jezsuita Kiadó, 2015BővebbenK )
Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért : tanulmányok I. Miklós 1849-es magyarországi beavatkozásárólRosonczy IldikóBudapest : M. Napló, 2016BővebbenK )
Már a múlt sem a régi... : az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzéseHubbes László, Povedák István, szerk. ; [... szerzői: A. Gergely András et al.]Szeged : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 2015BővebbenK )
Ártatlanul, jeltelen sírban : a Kristóf-ügy : jog- és rendvédelem-történeti tanulmány és forráskiadványZétényi Zsolt ; [közread. az] ... Írott Szó AlapítványBudapest : M. Napló : Írott Szó Alapítvány, 2015BővebbenK )
"Itt volt a végállomás" : halálos áldozatokkal járó német- és magyarellenes tevékenységek a Kárpát-medencében, 1944-1949[szerk. Márkus Beáta] ; [közread. a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre]Pécs . : Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, 2015BővebbenK )
Városanyák : mozaikok a pécsi nők 19-20. századi történetébőlÁrvai Tünde ; [névmut. ... Czeferner Dóra]Pécs : Kronosz : Pécs Története Alapítvány, 2016BővebbenK )
Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében : 1834-1847 : válogatott dokumentumoksajtó alá rend. Hermann Róbert, Molnár AndrásZalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2015BővebbenK )
Csíksomlyó a népi vallásosságbanTánczos Vilmos ; [... fotókat a szerző et al. kész.]Budapest : Nap K., 2016BővebbenK )
Remény és csalódás : Kalocsa története, 1945-1953Magóné Tóth Gyöngyi ; [közread. a] Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár[Kalocsa] : Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, 2015BővebbenK )
A Magyar Királyi Légierő képes krónikája, 1890-1945Gőgh Gábor, Monostori Péter[Budapest] : Militaria Hungarica, [2016]BővebbenK )
Bronzistenek : római kori figurális bronzplasztika BrigetióbanBartus Dávid ; [közread. a Komáromi Klapka György Múzeum]Komárom : Komáromi Klapka György Múzeum, 2015BővebbenK )