Kari Téka: Angler Kinga

 

Kutatási szakterület: Turizmus

Kari kötődés: 2015-

Publikációs lista:   MTMT

 

Angler Kinga: Craft wines – with question marks In.:

TRANSYLVANIAN JOURNAL OF TOURISM AND TERRITORIAL DEVELOPMENT 2:(1) pp. 1-10. (2017)

 

PDF

   Angler Kinga: Borkóstolás vendéglátós szemmel I.: A borkóstoló, mint gasztronómiai rendezvény In: Máté Andrea (szerk.) Modern egyetem - hasznosítható tudás. 156 p. -Szekszárd: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017. pp. 3-26. - (Tanulmányok a PTE KPVK Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetéből; 1.)
   Sass Enikő , Bártfai Endre György , Angler Kinga: A kárpátaljai borturizmus helyzete és fejlesztésének lehetősége In.:
BORÁSZATI FÜZETEK 27:(1) pp. 30-34. (2017)
  A Herényi Virágút In: Gonda Tibor (szerk.)
A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései: Tanulmányok a turizmus és a vidékfejlesztés témaköréből . - Szekszárd: PTE, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. pp. 47-67. - (ISBN:978-963-429-106-0)

 

   „Egyedül nem megy!” Formális és informális együttműködések sikeres gyakorlatai Szekszárd borturizmusáért In: Ivancsóné Horváth Zsuzsa; Darabos Ferenc; (szerk.) „TURIZMUS ÉS INNOVÁCIÓ”: VIII. NEMZETKÖZI TURIZMUS KONFERENCIA 2016 : TANULMÁNYOK.- 394 p. - (978-615-5391-81-1)

 

(Teljes dokumentum)