Kari Téka: Aradi Gábor

Kutatási szakterület:

Kari kötődés:

 

Aradi Gábor: A tolnai hadosztály a Don-kanyarban : hadiokmányok, harctéri naplók, tábori levelezőlapok és visszaemlékezések a szekszárdi nagyar királyi 12. honvéd könnyű hadosztály történetéhez : 1942-1943. - Budapest : Zrínyi K., 2017

 

(978-963-327-743-0)

Aradi Gábor: Paksi vendéglátás az 1950-es évek elején p. 54-62

ARADI GÁBOR: KIS BŰNÖK, KIS BÜNTETÉSEK: A Szekszárdi Városilag Kiküldött Járásbíróság működése 1855-1858. "In: Győri tanulmányok, tudományos szemle, 23. : "Bűn és bűnhődés". - Győr : [Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata], 2000.; p. 7-24

 

ISSN 0209-4215

Aradi Gábor : Az optálás Tolna megyei (völgységi) vonatkozásai In: A Völgység huszadik százada : struktúrák és konfliktusok : előadások a III. Völgységi Konferencián, 2000 október 21-22 / szerk. Szita László, Szőts Zoltán. - Bonyhád : [Magyar Történelmi Társulat Dél Dunántúli Csoportja] : [MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága], 2001. - p. 93-102.