Kari Téka: Bebesi György

 

 

Kutatási szakterület: Történeti ruszisztika

Kari kötődés: 1996-2001

Publikációs lista: MTMT

 

 

Bebesi György: Egy extrém vallási közösség: a hlisztek a 17-19. századi orosz történelemben In: Kristóf Ilona, Borbély Zoltán (szerk.): Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. - Eger: Líceum Kiadó, 2017. pp. 345-354.
(Acta Academie Agriensis; 44.)

 

(Teljes dokumentum )

  Bebesi György: A Raszputyin-gyilkosság. A csodatevő cári kegyenc élete és halála In.: RUBICON 24:(1) pp. 20-27. (2013)
   Bebesi György, B. Turi Katalin: Történelem 40 tételben : az egyetemes és magyar történelem rendszerező áttekintése ; név- és fogalomtárak, időrendi táblázatok. - Budapest. : Tankönyvkiadó, 1997. - 312 p.
   Bebesi György: A "fekete század" lovagjai: Portrék az orosz szélsőjobb századeleji történetéből. - Szekszárd: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola , 1999. 97 p.
(IPF tanszéki közlemények, 1417-6009; 2.)

 

   Bebesi György, B. Turi Katalin: Honismeret : Magyar történelem a kezdetektől napjainkig : Főiskolai jegyzet. - Szekszárd : Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, 1999. - 88 p. ; 29 cm