Kari Téka: Boronkai Dóra

 

 

Kutatási szakterület: Nyelvtudományok

Kari kötődés: 2004-

Publikációs lista: MTMT

 

 

Boronkai Dóra: A társalgási struktúra mint stílustényező In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői: Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE, 2012. pp. 125-157


(ISBN:978 963 284 304 9)

 

(Tartalomjegyzék)

  Boronkai Dóra: Az interakciós kompetencia kialakulásának kezdetei. In:
KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 8.:(1.) pp. 5-22. (2010)

Boronkai Dóra: Bevezetés a társalgáselemzésbe. - Budapest: Ad Librum, 2009.

 

(ISBN:978-963-9888-89-0)

 

Boronkai Dóra: A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján. - Budapest, 2010

 

(978-963-08-1081-4)

URL

 

Boronkai Dóra: Konverzációelemzés és anyanyelvtanítás II. In: ANYANYELV-PEDAGÓGIA 1.:(3.) Paper 115. (2008)

Teljes cikk