Kari Téka: Fekete Richárd PhD

 

Kutatási szakterület: Irodalomtudomány

Kari kötődés: 2011-

Publikációs lista: MTMT

 

 

Fekete Richárd (2017): Etika és költészet: A rendszerváltás utáni magyar líráról In.: IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 59.:(4) pp. 58-75.

(Teljes dokumentum)

 

 

Fekete Richárd (2014): "Kifőtt velő a gondolat": A test reprezentációja Erdős Virág verseiben In: Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit (szerk.)
Irodalom, test, emlékezet: a BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének házikonferenciája. (p. 183-192). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME)

(ISBN:978-606-8178-93-6)

 

Fekete Richárd (2013): Irodalmi folyóiratok versrovatairól In: Fekete Richárd, Kurucz Rózsa, Nagy Janka Teodóra (szerk.) "Szépet, jót, igazat akarva": Tanulmányok N. Horváth Béla 60. születésnapjára (p. 75-85). - Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

(ISBN:9789637305641)

Fekete Richárd (2012): "Mást mondok én tenéked": Kemény István és a kortárs magyar líra In: Garami András, Mekis D János, Németh Ákos (szerk.) Nemzedéki narratívák a kultúratudományokban (p. 157-169). Budapest: Kijárat Kiadó,

(ISBN:978-615-5160-18-9)

Fekete Richárd (2011): "Tudom, hogy tévedek": Kemény István verseinek élőbeszédszerűsége és a hiba poétikája In.: LITERATURA: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA 37:(4) pp. 357-374.

 

(Teljes dokumentum)