Kari Téka: Máté Andrea

 

Kutatási szakterület: Turizmusföldrajz

Kari kötődés: 2002-

Publikációs lista: MTMT

 

   Máté Andrea (szerk.): Modern egyetem - hasznosítható tudás
Szekszárd: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2017. 156 p. - (Tanulmányok a PTE KPVK Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetéből; 1.). - (ISBN:978-963-429-136-7)
   Máté Andrea, Oroszi Viktor György, Slezák-Bartos Zsuzsanna: A fiatalok borfogyasztási szokásai In.: BORÁSZATI FÜZETEK 263) pp. 24-28. (2016)
  Máté Andrea: Tradition and Wine Tourism in the Historic Szekszárd Wine Region In: Katalin Csobán , Erika Könyves (szerk.) Gastronomy and Culture . - Debrecen: University of Debrecen, 2015. pp. 107-128. - (ISBN:978-963-473-828-2)
  Máté Andrea , Mohos Mária: A Kékfrankos hazája: A Soproni borvidék tradíciói In.: RUBICON 25. (8) pp. 70-74. (2014)
   Máté Andrea: A "Pannon borrégió" borturizmusa
In: Michalkó G , Rátz T (szerk.) A tér vonzásában: a turisztikai termékfejlesztés térspecifikus vonásai. - Székesfehérvár; Budapest: Kodolányi János Főiskola; MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2009. pp. 255-271. - ( Turizmus akadémia; 4. ). - (ISBN:978 963 9558 83 0)