Kari Téka: Várady Zoltán

 

 

Kutatási szakterület: Középkori régészet

Kari kötődés: 1997-2010
Publikációs lista: MTMT

 

  Zusammenfassung der epigraphischen Untersuchungen an den mittelalterlichen Steininschriften in Transdanubien In: Kovács GY (szerk.) "Quasi liber et pictura": tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára . 722 p.. - Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004. pp. 615-628. - (ISBN:963 463 688 8)
  Humanista capitalis feliratok a Dunántúlon. - Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2002. 138 p. -( IPF Kiskönyvtár )
  Románkori, korai gótikus és gótikus maiuscula feliratok a Dunántúlon. - Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2000. 140 p. - ( IPF kiskönyvtár )
  Gótikus minuscula feliratok a Dunántúlon. - Szekszárd: Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola (IPF), 1999. 159 p. - ( IPF kiskönyvtár; 4. ); (ISBN:963-7305-16-5)
 

 

Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái [szerk. Dobos Gyula]. - Szekszárd : Tolna megyei Önkormányzat Levéltára, 1992- 24 cm
 

[1.], 1696-1703 / Várady Zoltán, 1992. - 79 p. - 963-7230-04-1