Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára minden tartalma

Ünnepi nyitva tartás az Illyés Gyula Kar Könyvtárában

 Könyvtárunk április 30-án (hétfőn) és május 1-jén (kedden) ZÁRVA tart!

Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Baja, Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2011

Sztanáné Babics Edit: Az olvasási képesség fejlődése az olvasástanulás kezdeti szakaszában. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2011, 125 oldal
ISBN: 978-963-7290-83-1

A könyv az értő olvasás fejlődésének kezdeteivel foglalkozik. A műben olvashatunk a kezdő olvasók olvasás elsajátítási jellemzőiről, az olvasás tanításának módszereiről, módszertani problémájáról és gyakorlati kérdéseiről. A szerző a saját kutatását is bemutatja a kötetben, amelyben végigköveti egy általa kiválasztott mintán keresztül a nagycsoportos kortól 3. osztályos korig bekövetkező fejlődést, sajátosságokat az olvasásmegértés terén.

Balogh László, Turmezeyné Heller Erika: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés. Debrecen, Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, 2009

Balogh László, Turmezeyné Heller Erika: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés. Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 2009, 316 oldal
ISBN: 978-963-87488-4-3

A témakör megalapozásaként a tehetség mai értelmezését és a legismertebb, világszerte elfogadott tehetségmodelleket ismerheti meg az olvasó. A könyv tartalmazza a zenei képességfejlesztés területeinek szakmai áttekintését, amelyben az alapfogalmak legkorszerűbb meghatározása, rendszerezése, valamint a – kodályi elvekkel megalapozott, hierarchikusan rétegződő – zenei képességek struktúrájának bemutatása is helyet kap. Az írás nagy hangsúlyt fektet a zenei tehetség azonosítására, a tehetség fejlődését befolyásoló tényezőkre és a fejlődési modellekre is. Az egyik szerző saját kutatási eredményei is olvashatók a műben, amelyek segíthetik a gyakorló pedagógusok és más szakemberek munkáját.

A PTE Illyés Gyula Kar Könyvtárának ünnepi nyitva tartása

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk ünnepi nyitva tartása a következőképpen alakul:

2012. március 14.:  7:45 – 17:00
2012. március 15–18.: ZÁRVA
2012. március 19.:  7:45 – 17:00

Március 24-én szombati nyitva tartás lesz érvényben.

IGYK: Szombati nyitva tartás (konzultációs napokon)

Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk a szorgalmi időszakban két időpont kivételével (március 17. és április 7.) a kar konzultációs napjaihoz igazodva minden szombaton várja Önöket!

Báthori Anna Zsuzsanna: A mozgásszervi betegségeket megelőző gyakorlatok és a gyakorlás speciális feladatai: tanári segédlet óvónők, tanítók, tanárok, testedzéssel foglalkozók részére. Veszprém, Oktker-Nodus, 2004

Báthori Anna Zsuzsanna: A mozgásszervi betegségeket megelőző gyakorlatok és a gyakorlás speciális feladatai: tanári segédlet óvónők, tanítók, tanárok, testedzéssel foglalkozók részére. Oktker-Nodus, Veszprém, 2004, 44 oldal
ISBN: 963 441 355 2

E kötet hiánypótló írás, hiszen az elmúlt évtizedek szakirodalmából hiányoznak a mozgásszervi elváltozások megelőzésével foglalkozó, nem csak szakembereknek szánt művek. A szerző érinti a mozgásszervi elváltozások megelőzésének lehetőségeit a testnevelésben, továbbá a mozgásszervi funkciók javításának begyakorlási területeit. A könyvből megtudhatják az olvasók, hogy milyen gyakorlatokat érdemes megtanítani a különböző korú gyermekeknek ahhoz, hogy egészséges felnőtt válhasson belőlük. A kötet kiváló segédletet jelent a szülők, az óvónők, a tanítók, a tanárok, valamint a testedzéssel foglalkozók számára.

Huba Judit: A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve. Budapest, Logopédia, 2010

Huba Judit: A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve. Logopédia, Budapest, 2010, 177 oldal
ISBN: 978-963-86590-7-1

A könyv segítséget nyújt abban, hogy a fejlesztésre szoruló gyerekek valódi szükségleteit megismerhesse az olvasó. A szerző egy összefoglaló művet készített úgy, hogy a témában releváns szakirodalomból válogatott. Olyan témaköröket járt körbe az író, mint például a ritmika, a szenzomotoros fejlesztés, a lateralizáció és a balkezesség. A kézikönyv nem mindentudó, nem ad recepteket, pusztán kínálatot nyújt.

Kissné Fazekas Ibolya (szerk.): Iránytű antológia I-II. Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány, Bába, Szeged, 2010

Kissné Fazekas Ibolya (szerk.): Iránytű antológia I-II.. Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány, Bába, Szeged, 2010, 548 oldal
ISBN: 978 963 319 006 7

E két kötetes kiadvány az „Iránytű” című bölcsődei szakmai folyóiratban 1989-től napjainkig megjelent 65 szám válogatott írásait tartalmazza. A hazai bölcsődék kialakulásáról, fejlődéséről, értékes hagyományairól, a mai bölcsődék korszerű gyermeknevelési és -gondozási módszereiről tájékozódhat az olvasó. Emellett szó esik a kisgyermekpedagógus hivatásról, a bölcsődés korú gyermekek fejlődésének, sajátos tevékenységének jellemzőiről. A könyv segíti a bölcsődei ellátás megismerését és a 3 év alatti korosztály megértését.

Reprográfia

Fénymásolás***

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományában nem található dokumentumok más könyvtárakból való beszerzését vállaljuk.

Kérjük, könyvtárközi igénye előtt online katalógusunk segítségével ellenőrizze, hogy a keresett dokumentum megtalálható-e könyvtárunkban.

Tartalom átvétel