Könyvajánlók

Vintage Galeria-Modern Magyar Fotográfia X. Vintage Galéria, Budapest 2011

Vintage Galeria: Modern Magyar Fotográfia X. - Modern Hungarian Photography. Vintage Galéria, Budapest, 2011, 63 oldal
ISBN: 2062-1531

Képek/Photographs: ANGELO, BERKÓ, CSÖRGEŐ, DANASSY, HOLICS, KÁLDOR, KERNY, KERTÉSZ, KINSZKI, LANGER, OSOHA, PAP, SZABÓ, SZÖLLŐSY, VADAS,VECSÉNYI, VYDARÉNY

Hajnal K.: Itt és most. Zöld Völgyért E., Bükkösd, 2010

Hajnal Klára: Itt és most - Helyi megoldások a globális válságra. Zöld Völgyért Egyesület, Bükkösd, 2010, 105 oldal
ISBN: 978 963 069 933 4

A jelenkori társadalmi, gazdasági és környezeti válságra sokan, sokféleképpen keressük a válaszokat. Ez nagyon biztató, mivel világunk annyira sokszínű, hogy mindenhol más és más megoldásokra van szükség. Egyben viszont azonosak a megoldások: változnunk kell. A változás mindenre és mindenkire érvényes: a társadalmi és gazdasági rendszerek lényeges változása mellett életünk teljességére is kiterjed, mindennapi életformánkra, gondolkodásunkra és értékrendünkre. A nyugati típusú kultúra jelenlegi válsága arra kényszerít bennünket, hogy újraértékeljük eddigi történelmünket, őszintén ismerjük fel tévedéseinket és változtassunk eddigi gondolkodásmódunkon.

Czeizel E.: Matematikusok, gének, rejtélyek. Galenus, Bp., 2011

Dr. Czeizel Endre: Matematikusok, gének, rejtélyek: A magyar matematikus-géniuszok elemzése. Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011, 479 oldal
ISBN: 978 963 7157 25 7

Már az ógörögök nagy gondolkodói azt vallották, hogy muzsikus, poéta, festőművész és matematikus géniusznak születni kell vagyis kivételes tehetség nélkül a legjobb családi, iskolai és társadalmi feltételek mellett sem lehet valakiből ilyen géniusz. Korábbi könyveimben a muzsikus, poéta és festőművész géniuszok elemzése kapcsán igyekeztem a születni kell koncepcióra a modern genetikai ismeretek alapján magyarázatot találni. Most a nagy magyar matematikusok értékelésére vállalkozom. Be kell vallanom, nem véletlenül maradtak a matematikusok utolsónak. Féltem tőlük, most már tudom: joggal.

Giró-Szász K.: ArtFolio 2011. Fine Art Invest, Bp., 2011

Giró-Szász Krisztina: ArtFolio 2011. Fine Art Invest, Budapest, 2011, 427 oldal
ISBN: ISSN 2062 3607

A kortárs magyar művészettel sokszor az a gond, hogy éppen a magyarok számára érthetetlen és elérhetetlen. Az itthoni múzeumok ritkán, legfeljebb egy-egy tematikus tárlat keretében mutatnak be kortárs alkotásokat, a számos magángalériába csak a műgyűjtők tévednek be, a különféle új technikákkal készült modern művek értelmetlennek tűnnek az egyszeri múzeumlátogató számára. Pedig a nagyvilág újabban magyar művészek nevétől hangos, akiket nemzetközi vásárokon és tárlatokon díjaznak, jelentős ösztöndíjakban részesítenek, mindenhol elismernek.

Francois Soulages-A Fotográfia Esztétikája. Kijárat Kiadó, Budapest, 2011

Francois Soulages: A Fotográfia Esztétikája. Kijárat Kiadó, Budapest, 2011, 345 oldal
ISBN: 978-615-5160-06-6 – Fordította: Ádám Anikó

A könyvnek kettős célja van: egyfelől igyekszik körüljárni a fotográfia esztétikáját, hogy az olvasó képet kapjon a fotóművészet helyzetéről, másfelől fontos és elkerülhetetlen elméleti kérdéseket fogalmaz meg. A szerző számos fotóművészeti alkotás elemzéséből indul ki, majd az esztétika, a filozófia és a pszichoanalízis segítségével új esztétikai koncepciót dolgoz ki. A könyv három nagy kérdéskört tárgyal: Milyen a fotográfia és a valóság viszonya? Melyek a fotóművészeti alkotások sajátosságai? A fotóművészet mennyiben fémjelzi a kortárs művészetet, sőt mennyiben azonos annak lényegével? François Soulages, filozófus, esztéta, a Sorbonne Paris 8 Saint-Denis Egyetem professzora.

Földényi F. László: Képek előtt állni. Kalligram, Pozsony, 2010

Földényi F. László: Képek előtt állni - Adalékok a látás újkori történetéhez. Kalligram, Pozsony, 2010, 201 oldal
ISBN: 978-80-8101-326-3

A "mindent látás" vágyából táplálkozó optikai technikák, képzőművészeti újítások, amelyek a 18-19. század fordulóján megszaporodtak, mind-mind isten trónfosztásának voltak apró megnyilvánulásai. Mindegyik arra szolgált, hogy az ember maga tehessen szert a tökéletes látásra, mintegy "megkerülve" Istent. A technikai eszközök, amelyek addig nem látott tartományokba engedtek bepillantást, soha nem sejtetett módon alakították át az ember és a világ viszonyát. Az emberi látást nem egyszerűen segítették, hanem azt is nyilvánvalóvá tették, hogy maga a látás mennyire dinamikus tevékenység.

Huba Judit: A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve. Budapest, Logopédia, 2010

Huba Judit: A pszichomotoros fejlesztés gyakorlati kézikönyve. Logopédia, Budapest, 2010, 177 oldal
ISBN: 978-963-86590-7-1

A könyv segítséget nyújt abban, hogy a fejlesztésre szoruló gyerekek valódi szükségleteit megismerhesse az olvasó. A szerző egy összefoglaló művet készített úgy, hogy a témában releváns szakirodalomból válogatott. Olyan témaköröket járt körbe az író, mint például a ritmika, a szenzomotoros fejlesztés, a lateralizáció és a balkezesség. A kézikönyv nem mindentudó, nem ad recepteket, pusztán kínálatot nyújt.

Ferkai András: Molnár Farkas. Terc, Budapest, 2011

Ferkai András: Molnár Farkas. Terc, Budapest, 2011, 463 oldal
ISBN: 978-963-9968-13-4

A könyv a 20. századi modern magyar művészet egyik kiemelkedő alakját mutatja be, akit elsősorban építészként ismernek, de festői, grafikusi, reklámgrafikusi és művészeti írói munkássága is jelentős. Nélküle másként írnánk a huszadik századi magyar építészet és művészet történetét. A pécsi születésű Molnár Farkas 1921-ben kezdte meg tanulmányait a weimari Bauhausban, majd hazatérve bekapcsolódott az itthoni avantgárd körök munkájába. 1929 és 1945 között alig másfél évtized állt a rendelkezésére életműve felépítésére.

A digitális televízió szolgáltatásai : Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok. Budapest, Typotex, 2005.

Hazay István (szerk.): A digitális televízió szolgáltatásai : Bevezetési modellek, külföldi tapasztalatok. ORTT Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, Typotex, Budapest, 2005, 468 oldal
ISBN: 963 216 856 9

Korunk egyik legnagyobb technikai kihívása a digitalizálás. Amíg napjainkra ez a folyamat a távközlésben, a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás és műsor-előállítás területén bekövetkezett és szinte lezárult, addig a műsorszó­rás digitalizálása jóval nehezebb feladat. Ez utóbbinak szélesebb a társadalmi vonatkozása, az emberek életére közvetlen hatása lehet, hiszen az új rendszerű műsorszórás vételéhez részben vagy egészében új eszközök beszerzése szükséges. Ugyanakkor a digitális műsorterjesztés rengeteg előnyt nyújt, új, értékes szolgáltatásokat tesz lehetővé és megsokszorozza a műsorkínálatot.

Stein,Dan J:Hangulatzavarok kézikönyve. Lélekben Otthon Kiadó, 2008.

Stein, Dan J.: Hangulatzavarok kézikönyve. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest, 2008, 200 oldal
ISBN: 978-963-9771-09-3 – Fordította: Dr. Rihmer Annamária

A hangulatzavarok a pszichiátriai igen fontos részét jelentik. A depresszió világszerte a második leggyakoribb rokkantsághoz vezető betegség, és 2020-ra valószínűleg e tekintetben már az első helyen fog állni. Az öngyilkosság, mely hátterében a kezeletlen vagy terápiarezisztens hangulatzavar áll, továbbra is igen fontos népegészségügyi probléma. A pszichiátriai osztályokon hospitalizált páciensek igen jelentős része szenved bipoláris betegségben. Hangulatzavar egyéb betegség következményeként is kialakulhat, emellett hangulatzavarok az alapbetegség kialakulása, illetve kedvezőtlen kimenetele szempontjából is komoly rizikótényezőt jelentenek.

Tartalom átvétel