Könyvajánlók

Gergely Ágnes: Tigrisláz – Tíz óra a magyar versfordításról, 2002-2007 Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

Gergely Ágnes: Tigrisláz – Tíz óra a magyar versfordításról. Európa, Budapest, 2008, 237 oldal
ISBN: 978 963 078 531 0

„Műfordítani annyi, mint gúzsbakötötten táncolni” – idézi Kosztolányi Dezsőt könyve első fejezetében Gergely Ágnes író, költő, műfordító. A magyar versfordítói gyakorlat valóban nem éri be kevéssel. Magyar nyelvre egyszerre illik formailag és tartalmilag is hűen fordítani, ez a hagyomány tehát magától értetődőnek tekinti a kötelező bravúrt, a lehetetlen megkísérlését. S arról, hogy ez a gúzsbakötöttség mégis milyen szabadságot kínál, miféle kalandokra nyit lehetőséget, Gergely Ágnes új könyve igen sokat elárul.

John Lukacs: Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008

John Lukacs: Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet. Európa, Budapest, 2008, 220 oldal
ISBN: 978 963 07 8412 2

Aki sokat markol, sokat fog. Föltéve, hogy John Lukacsnak hívják, és ez a Lukács János a világ egyik legokosabb embere. Nem irigylem a szerkesztőt és az olvasót sem, az alábbiakban több, az előzőhöz hasonló mondat következik, márpedig az ilyesmi méltatlan a recenzált szerzőhöz, ehhez az egész újsághoz, a könyvismertető műfajához, talán még rám nézve is méltatlan, azzal szoktam hízelegni magamnak, hogy nem szoktam hízelegni. John Lukacs Demokrácia és populizmus – Félelem és gyűlölet című vékony kötetével szemben azonban tehetetlen vagyok. Hétszer (hétszer!) olvastam el hét egymást követő napon, mielőtt nekifogtam volna a most következő írásnak.

S. Nagy Anikó: Kereskedővilág – Szemelvények a magyar kereskedelem történetéből. Mundus Kiadó, Budapest, 2007

S. Nagy Anikó: Kereskedővilág – Szemelvények a magyar kereskedelem történetéből. Mundus Kiadó, Budapest, 2007, 272 oldal
ISBN: 978 963 950 199 7

A kereskedelem világa az adott kor hétköznapi életének egyik igen jó tükre. Napjainkban is magán viseli a korszellem lenyomatát, beleértve a mai szélsőséges eltéréseket is, például egy kedves kis üzlet, és egy hipermarket kafkai világa között

Füzi László: A középpont hiánya. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008

Füzi László: A középpont hiánya. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008, 2008, 380 oldal
ISBN: 978 808 101 030 9

Fűzi László legújabb könyvének írásai – tematikájukat tekintve – irodalomról, történelemről, eszmetörténetről szólnak. A középpont hiánya című kötet esszéi, tanulmányai literatúránk és históriánk írásának és olvasásának aktuális, lassan megkerülhetetlen problémáit, és az ebből fakadó dilemmákat járják körül.

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod… Animus, Budapest, 2010

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit avagy Amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod. Animus, Budapest, 2010, 320 oldal
ISBN: 978 963 988 495-3

A történelmi érdekességek, furcsaságok, intimitások iránt mindig is volt érdeklődés. Hahner Péter történész már a tavaly megjelent 100 történelmi tévhit… című könyvében igen szórakoztatóan és élvezetes stílusban olvasta a fejünkre, hogy minden korban képesek voltunk-vagyunk bedőlni a legelképesztőbb híreszteléseknek is, sőt hajlandók vagyunk körömszakadtáig bizonygatni is azok „igazát”. Ha egyedül hisszük el a szamárságokat, s jól elvagyunk velük, lelkünk rajta, baj akkor van, ha a tévhitek futótűzként terjednek el a közfigyelemben, tömegkultúrában, sőt beszivárognak a tankönyvekbe is, akkor pedig tanári segédlettel egész generációk tudatában tényként ragadnak meg történelmi legendák.

Térey János: Asztalizene. Magvető Kiadó, Budapest, 2008

Térey János: Asztalizene. Magvető Kiadó, Budapest, 2008, 191 oldal
ISBN: 978 963 14 2650 2

„A dráma sürgős műfaj” – jelenti ki a magyar drámairodalom késve (igazán máig sem) elismert mestere, Füst Milán, mikor élete alkonyához érve, színpadi művei szerkesztése közben még mindig valamiféle magyarázatot keres úgy jómaga, mint közönsége számára arra a régi kérdésre, hogy miért lehetetlen naturalista drámát írni.

Dieter B. Herrmann: A Sirius-rejtély. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988

Dieter B. Herrmann: A Sirius-rejtély. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 152 oldal
ISBN: 963 054 638 8 – Fordította: Révai Gábor

Égboltunk mintegy 6.000 szabad szemmel látható távoli csillaga között a Nagy kutya csillagkép főcsillaga a Sirius. A Nap, a Hold, a Vénusz és a Jupiter után a legfényesebb lámpás az éjszakai égbolton. Már az ősi egyiptomiak is tisztelték e csillagot. Az egyiptomi időszámítás szerint az újév közvetlenül a Sirius első hajnali megjelenésével vette kezdetét. Ez minden évben megközelítően egybe esett a Nílus áradásával. A Sirius feltűnése a hajnali égbolton más kultúrák érdeklődését is felkeltette.

Grecsó Krisztián: Tánciskola. Magvető Kiadó, Budapest, 2008

Grecsó Krisztián: Tánciskola. Magvető Kiadó, Budapest, 2008, 301 oldal
ISBN: Grecsó Krisztián: Tánciskola

Valahol a tizenhatodik életév körül jön el az a pillanat, amikortól hosszabb-rövidebb időre mindenki megtapasztalhatja, hogy a titkos tanok, az élet minden nyűgét egy csapásra megoldó mantrák, csakrák és légzőgyakorlatok, no meg az alkoholnál is felszabadítóbb gyógynövényfőzetek, és korántsem mellesleg a testi szerelem felfedezése milyen hirtelen tágítja ki a horizontot, milyen élesen mutatja meg a világ mélyebb összefüggéseit és az élet nagyobb távlatait.

Esterházy Péter: Semmi művészet. Magvető Kiadó, Budapest, 2008

Esterházy Péter: Semmi művészet. Magvető Kiadó, Budapest, 2008, 230 oldal
ISBN: 978 963 142 651 9

Ívek, összefüggések, gazdagon szervezett szövegrendszer, irónia, önirónia, referencia, valóságreferencia és önreferencia – ha az összetevői felől figyelem és olvasom Esterházy Péter új könyvét, akkor ezek a kifejezések jutnak eszembe, ám azt hiszem, hogy ezekkel a kifejezésekkel és megnevezésekkel még nem jutottam el a könyv lényegének a megnevezéséig, hiszen csak annyit mondanék velük, hogy a virág virágból van, a fák pedig, a fák, amelyek a szerzőt hidegen hagyják („Elmondhatatlanul hidegen hagynak a fák”) fából – mivel az Esterházy-szövegek éppenséggel ironikusok és önironikusak, s általában gazdagon szervezettek, hogy a többi kifejezést itt ne ismételjem meg.

Mark Twain: A titokzatos idegen – Sátán három könyve. Noran Kiadó, Budapest, 2007

Mark Twain: A titokzatos idegen – Sátán három könyve. Noran Kiadó, Budapest, 2007, 599 oldal
ISBN: 978 963 971 650 6 – Fordította: Gergely Zsuzsa

Az év végén, év elején irodalmi szenzáció volt Mark Twain (Sámuel Langhorne Clemens) Titokzatos idegen-szövegeinek magyar megjelenése. A száz év után végre kiadott nagy modern remekmű törzsét alkotó mindhárom textus kellemesen borzongató órákkal ajándékozta meg az olvasót, törlesztve egyben a magyar Twain-kiadások adósságait is.

Tartalom átvétel