Könyvajánlók

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, 2007

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007, 434 oldal
ISBN: 978 963 446 419 8

Hermann Róbert legújabb könyvének méltatója számára nehéz említés nélkül hagyni a szerző eddigi nagyon figyelemreméltó és rendkívül gazdag munkásságát. Hiszen egy sokkötetes hadtörténészről, az 1848-49-es szabadságharc elsősorban katonai, de emellett politikai történetét régóta kutató szerzőről van szó, aki szerkesztőként, lektorként, kötetek sokaságának publikálójaként a szabadságharc katonai irányításával, hadszervezetével, politikai viszonyaival és hadműveleteivel elmélyülten foglalkozik. Ha csak említés szintjén soroljuk fel imponáló teljesítményének momentumait, akkor is kiderül: az itt és most áttekintendő kötetet megelőző írásokban felhalmozott szakmai tudás ebbe a könyvbe is átszivárogott.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 312 o.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 31 oldal
Fordította: Holka László

Vlagyimir Szorokint (1955) oroszországi bírálói a mai orosz irodalom „legradikálisabb extremistájának” tartják, amire megvan minden alapjuk. Szorokin igazi botrányhős – a Kékháj című regénye kapcsán 2002-ben például pornográfia terjesztésével vádolták meg a bíróságon; majdnem mindegyik regénye hazájában ellentétes indulatok és vélemények tömkelegét hívta elő, melyeket a média még inkább gerjesztett. Ugyanakkor külföldön egyike a legismertebb és legtöbbet fordított mai orosz íróknak. Szorokin túlzásai ellenére tehetséges író: zseniális történetmesélő, sajátos nyelvet alkotott, remekül parodizálja a különféle stílusokat, s elsőként alkalmazta termékenyen a nyugati tömegirodalom kliséit az orosz irodalomban. Műveiben jól megfér egymással a szürrealista jellegű, látomásos szüzsé és az akciófilmek brutalitása, a groteszk, szadista „terror-ábécé” és az ideologikus nyelv regresszív mechanizmusának feltárása.

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002, 467 oldal
ISBN: 963 142 288 7

Nem épp mindennapi esemény, hogy valaki első regényével rögtön a legjobb prózaírók közé emelkedjen. A dolgot persze érthetőbbé teszi, ha tudjuk, az íróként most debütáló szerző a kortárs költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A regény azonban nem közvetlenül kapcsolódik költészetéhez, nem a versekből már ismerős képi világ avagy problémahalmaz köszön itt vissza, habár a néhol bekezdésnyi mondataival is sűrű szöveg, valamint a rendkívül érzékeny, a legapróbb részletekre is nyitott látásmód feltétlenül költői „előképzettségre” vall. A közel ötszáz oldalas regény klasszikusnak nevezhető, lineáris elbeszélésmódja egy könnyen követhető, ám fordulatokban és a rejtélyekben igencsak gazdag történethez segít hozzá.

Tartalom átvétel