Könyvajánlók

Neo-avant-garde trends in Hungarian art photography, 1965-1984 / Sándor Szilágyi

Sándor Szilágyi: Neo-avant-garde trends in Hungarian art photography, 1965-1984. Art + Text Budapest, Budapest, 2017, 377 oldal
ISBN: 978-963-12-8293-1 – Fordította: Claris, Christopher

This spring a book by Sándor Szilágyi, Neo-avant-garde Trends in Hungarian Art Photography, 1965-1984 has been published with the support of Art+Text Budapest. The book, like its Hungarian version published in 2007, presents some 400 works of art by 32 Hungarian artists of the 1960s, 1970s and the early 1980s. It undertakes to collect the greatest photographers of this vibrant and fruitful era from Géza Perneczky to Tibor Hajas and János Vető. Among the presented artists we can find photographers who refused the anachronistic aesthetics of the official photography, and artists who used the camera accepting the conceptual approach of the period.

Unmonumental : the object in the 21st century

Unmonumental : the object in the 21st century. Phaidon Press, London, 2011, 215 oldal
ISBN: 978-0-7148-6310-8

Selected by the curatorial team at the New Museum of Contemporary Art in New York, the work in Unmonumental includes some of the most energetic and provocative sculpture being made today. Most of the work has never before been published before. Artists include Alexandra Bircken, John Bock, Martin Boyce, Tobias Buche, Carlos Bunga, Tom Burr, Abraham Cruzvillegas, Sam Durant, Urs Fischer, Isa Genzken, Rachel Harrison to name a few. Unmonumental also features groundbreaking essays by Richard Flood, Laura Hoptman, Massimiliano Gioni and Trevor Smith. Unmonumental also features a photo essay by Benjamin Godsill and an extensive historical glossary by Eva Diaz. Extensively illustrated Unmonumental is a first look at the future of the art object and essential reading for anyone interested in the art of our times.

Out of time, out of place : public art (now) / ed. by Claire Doherty

Out of time, out of place : public art (now). Art Books, London, 2015, 256 oldal
ISBN: 978 1 908970 17 6

Public Art (Now): Out of Time, Out of Place is the first survey of progressive public art from around the world. It presents some of the most significant artworks in the public realm from the last decade, challenging preconceptions about where, when and how public art takes place. The face of public art is changing. For decades, art in the public realm has been characterized by the landmark sculpture or spectacular outdoor event that helps to define or brand a place. But in recent years, a new wave of international artists and producers has rejected the monumental scale and mass appeal of such artworks. Instead, these individuals and groups favour unconventional forms that unsettle rather than authenticate a place’s identity; disrupt rather than embellish a particular location; and contest rather than validate the design and function of public space. Performed interactions, collaborative social movements and small-scale subversive acts are just some of the unorthodox approaches taken by these artists. Their works challenge preconceived ideas about the role of art in place-making as they seek to remake places through radical forms and practices...

The story of art / E. H. Gombrich

E. H. Gombrich: The story of art . Phaidon Press, London, 2017, 688 oldal
ISBN: 978 0 7148 3247 0

The Story of Art, one of the most famous and popular books on art ever written, has been a world bestseller for over four decades. Attracted by the simplicity and clarity of his writing, readers of all ages and backgrounds have found in Professor Gombrich a true master, and one who combines knowledge and wisdom with a unique gift for communicating his deep love of the subject. , one of the most famous and popular books on art ever written, has been a world bestseller for over four decades. Attracted by the simplicity and clarity of his writing, readers of all ages and backgrounds have found in Professor Gombrich a true master, and one who combines knowledge and wisdom with a unique gift for communicating his deep love of the subject...

Angol orvosi szaknyelv

Hegedűs Anita (szerk.): Angol orvosi szaknyelv : gyakorlókönyv a szóbeli szaknyelvi vizsgára : közös Európai referenciakeret : B1 szint (alapfok) : B2 szint (középfok) : C1 szint (felsőfok). PTE Profex Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2017, 174 oldal
ISBN: 978-963-429-118-3

Új szóbeli angol felkészítő könyv a PROFEX szaknyelvi vizsgára.

Angol orvosi szaknyelv

Hegedűs Anita, Nagy Gabriella, Szolcsányi Judit, Dávidovics Anna (szerk.): Angol orvosi szaknyelv : gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára : közös Európai referenciakeret : B1 szint (alapfok) : B2 szint (középfok) : C1 szint (felsőfok). PTE Profex Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2017, 268 oldal
ISBN: 978-963-429-120-6

Új írásbeli angol felkészítő könyv a PROFEX szaknyelvi vizsgára.

Ismail Kadare: Kettétört április

Ismail Kadare: Kettétört április. Ulpius-ház, Budapest, 2000, 206 oldal
ISBN: 963-9348-02-3

Nem volt még könyv, amely ekkora hatással lett volna rám, pedig az elmúlt évtizedekben már több száz volt a kezemben.

Pokol György (szerk.): Analitikai kémia

Pokol György (szerk.): Analitikai kémia. Typotex Kiadó, Budapest, 2017, 511 oldal
ISBN: 978 963 279 906 3

A kötet a 2011-ben megjelent TÁMOP-jegyzet javított kiadása, melyet jelentősen átdolgoztak, javítottak a szerzők. A könyv anyaga az analitikai kémiai tanulmányok – és a későbbi gyakorlati elemző munka – megalapozását szolgálja. Épít az általános kémiai, valamint az alapvető szervetlen és szerves kémiai és fizikai ismeretekre, és megadja az analitikai laboratóriumi gyakorlatok elméleti hátterét. A bevezető rész gyakorlati mennyiségi elemzési példák segítségével tárgyalja az analitikai kémia alapfogalmait. A fejezetet az analitika minőségbiztosításának alapjai zárják. Ezután az anyag a legfontosabb méréstechnikák, módszercsaládok szerint épül fel, bemutatva az egyes módszerek elvét, működését és alkalmazását, illetve a kapcsolódó számításokat. A klasszikus elemzési módszereket követően (sav-bázis, komplexometriás, csapadékos és redoxititrálások, tömegszerinti elemzés) a műszeres analitikát (az elektroanalitikai, az atom- és molekulaspektroszkópiai méréstechnikákat), majd a legfontosabb elválasztási módszereket (gáz- és folyadékkromatográfia, elektroforézis) mutatjuk be. Külön fejezet foglalkozik az immunreakciókon alapuló elemzési eljárásokkal. Az analízis folyamatainak, a módszerek működésének és alkalmazási lehetőségeinek megértését nagyszámú ábra segíti. Az egyes fejezetek végén kidolgozott számpéldák, valamint ellenőrző kérdések és számítási feladatok kaptak helyet.

Uher Ferenc: Őssejt-biológia

Uher Ferenc: Őssejt-biológia. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2017, 188 oldal
ISBN: 978-963-226-621-3

Hiánypótló könyv, amely a széles szakmai közönség (szakorvosok, sejt-őssejt- és fejlődésbiológusok, bioetikusok), valamint az őssejt-biológia iránt laikusként érdeklődők számára is rendkívül hasznos, a figyelmet mindvégig ébren tartó olvasmány. Precízen ötvözi a klasszikus tudást az egészen új tudományos irányzatokkal, az elméleti sejtbiológiai kérdéseket a gyakorlati alkalmazás lehetőségeivel. Kiváló áttekintést ad egy sokféle szaktudást igénylő, gyorsan fejlődő tudományterületről. Több fejezete (pl. a primordiális csírasejtekkel foglalkozó) hiánypótló – nem csupán az őssejt/fejlődésbiológiával ismerkedő, de az azzal rutinszerűen dolgozó szakemberek és tankönyvek számára is. A szövetmérnökség mai állásának lényegi összefoglalása ugyancsak egyedülálló a szélesebb olvasói körhöz eljutó magyar nyelvű irodalomban. A mély és szerteágazó szaktudást közvetítő, igen jól tagolt kéziratot a szerző bravúros stilisztikával tette érthető és érdekfeszítő olvasmánnyá. Az érthetőséget szolgálja a 62 látványosan informatív és esztétikailag is szép ábra.

Dévény Anna: Dévény-módszer

Dévény Anna: Dévény-módszer : a mozgásterápia új útja. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2017, 244 oldal
ISBN: 978-963-331-405-0

„Szakmai életem nagy ajándékának tekintem, hogy a sérült mozgástól az egészséges átlagon át az extra képességekig hat évtizeden át gyűjthettem a tapasztalatokat. A könyvemben leírtak minden állítása mögött ott van az „Előbb a példa, aztán a szabály” Berczik Sára-i elv. Hitelességükért teljes szakmai és emberi felelősséget vállalok. Módszerem, a DSGM kialakulása több évtizedes, hosszú tapasztalati folyamat volt. Erről és az ebből levont következtetésekről kívánok könyvemben számot adni.” Dévény Anna

Tartalom átvétel