Könyvajánlók

Vivente e moriente :1956 emlékezete a komolyzenében / Windhager Károly Ákos

Windhager Károly Ákos: Vivente e moriente : 1956 emlékezete a komolyzenében . L'Harmattan, Budapest, 2016, 128 oldal
ISBN: 978-963-414-187-7

A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a zenemű és a forradalom között. A kutatás az életrajzokat, a kották bejegyzéseit, a zenei dramaturgiát, a közönség és a cenzúra értelmezéseit tekinteti kiindulópontnak. A könyvben szereplő zeneszerzők önmagukat nem kímélve vetették papírra ’56 hangzatait. Ki siratott, ki ünnepelt, ki emlékeztetett – misében, kantátában, versenyműben. Jó részük megfizette az árát merészségének, míg a szerencsés kevesek megérdemelt tapsot arattak. Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján feltehetően több zenemű születik. Még nem látható, hogy az eddigi hagyományokat folytatják, vagy megjelenik egy Egmont-újraírás, esetleg egy elemi erejű zenedarab...

Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet / Jerry L. Jaccard

Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet. Nap Kiadó, Budapest, 2016, 237 oldal
ISBN: 978-963-332-107-2

"Szőnyi Erzsébet magyar zeneszerző, író és tanár életrajzának megírása réges-régen esedékes. E reneszánsz szellemű asszony életét és munkásságát senki sem tudta volna jobban megírni, mint barátom és kollégám, dr. Jerry L. Jaccard. Az értő és gondolatgazdag életrajzban szerző Szőnyi Erzsébetet így jellemzi: "spiritualitás, emberszeretet és a nívós zene iránti elkötelezettség." Ugyanezt figyelhettem meg én is negyvenöt évvel ezelőtt, amikor tanítványául szegődtem. Sokféle zenét alkot. Világi és egyházi műveket egyaránt. Operákat is. Ritka a mai komponisták közt, akinek, mint neki, nem fiókok mélyén hevernek a kottái. Kórusokra, szólistákra, kisegyüttesekre és nagyzenekarokra komponált műveit folyamatosan játsszák szülőhazájában és külföldön is. Ez a nagyszerű muzsikus, aki a zene nyelvén túl jó néhány világnyelven beszél, ez a rendkívüli asszony most, 89 évesen is ír, alkot és tanít. Biztos vagyok abban, hogy nem is fogja abbahagyni, amíg csak teheti. Azért kerültem közelebbi ismeretségbe e termékeny zeneszerzővel, mert szoros kapcsolatban állt Kodály Zoltánnal - írja 2013-ban a kötet Bevezetőjében Lois Choksy, a zenetudomány professor emeritusa." (részlet a könyvből)

Jonas Kaufmann : a tenor / Thomas Voigt

Thomas Voigt: Jonas Kaufmann : a tenor . Rózsavölgyi, Budapest, 2016, 271 oldal
ISBN: 978-615-80533-0-3 – Fordította: Mörk Leonóra

Nem túlzunk sokat, ha azt mondjuk, hogy Jonas Kaufmann hamarosan egyedül fogja betölteni azt az űrt, amelyet a ,,három tenor" maga mögött hagyott. Abban semmi különös nincs, hogy német énekesként meghódította Bayreuthot, a Wagner-szentélyt, az sem egyedülálló, hogy az univerzális operaháznak számító New York-i Metropolitan egyik legnagyobb sztárjává vált az utóbbi időben. Az azonban több mint figyelemreméltó, hogy a milánói Scala közönsége éppúgy rajong érte, amikor Verdi-, vagy Puccini-szerepeket ölt magára, mint a francia publikum, amikor Bizet, Massenet, vagy éppen Gounod operák főszerepeiben tűnik fel. A kötet életrajzi leírásait Kaufmann-nal folytatott beszélgetések, valamint kollégák és szakértők vendégszövegei gazdagítják. Jonas Kaufmann őszintén mesél pályája alakulásáról, a kezdeti nehézségekről és kudarcokról, a siker kellemes és kellemetlen velejáróiról, énektechnikai kérdésekről, rendezőkhöz és pályatársakhoz fűződő viszonyáról, s persze mindenekelőtt kedves zeneszerzőiről és operaszerepeiről.

Teremtő vágyak : művészek és múzsák / Gerevich József

Gerevich József: Teremtő vágyak : művészek és múzsák . Noran Libro, Budapest, 2016, 159 oldal
ISBN: 978-615-5513-96-1

A színes képekkel gazdagon illusztrált kötet tizenhét világhírű festőművész életének egy-egy különös, izgalmas történetén keresztül mutatja be művész és múzsája szenvedélyes viszonyát. Azt a sokszor szövevényes, rejtélyes, gyakran titkos viszonyt, amelyből majd a remekmű megszületik. Picasso, Modigliani, Frida Kahlo, Schiele, Manet, Munch, Gauguin, Dalí, Toulouse-Lautrec, Goya, Magritte, Kokoschka és még számos világhírű festőművész életének olyan rejtelmeivel találkozunk, amit eddig csak a nagyon beavatottak ismerhettek. Valamennyien egyfajta lelki vagy testi függésben éltek – kedveshez, feleséghez, szeretőhöz, apához, anyához kötötte őket lázas, vagy éppen frusztráló, lelki zavart teremtő szenvedély. „A könyvben leírt valamennyi történetnek két hőse van. Az alkotó és egy másik személy – múzsa, barát, partner, alkotótárs. Leginkább az utóbbi. Az általam kiválasztott festmények keletkezésének körülményei arra utalnak, hogy Picassónak volt igaza, amikor a művészt és múzsáját egymásba fonódó, szimbiotikus viszonyban láttatta. Sokszor kideríthetetlen, melyikük járul jobban hozzá a mű létrejöttéhez.” Gerevich József

Körösfői-Kriesch Aladár monográfiája és oeuvre katalógusa : 2016

Körösfői-Kriesch Aladár monográfiája és oeuvre katalógusa : 2016. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 2016, 304 oldal
ISBN: 978-963-89928-4-0

A tulajdonképpen két egybefűzött kötetből álló könyv első részét a gödöllői művésztelepet megalapító Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulójára rendezett konferencia tanulmánykötete, a második részét az oeuvre katalógus foglalja el. Mindkettő mögött számos év művészettörténeti kutatómunkája áll, amely összegzésének tekinthető a publikáció. Oldalait lapozgatva az olvasó teljes képet kap a művészet és mesterség egységét valló, kimagaslóan gazdag és szerteágazó életmű jelentőségéről...

Móricz Zsigmond: Életem regénye

Móricz Zsigmond: Életem regénye. Gabo Kiadó, Budapest, 2006, 430 oldal
ISBN: 978-963-344-117-6

Diákkoromban utáltam a kötelező olvasmányokat. Nem értettem őket, talán túl fiatal voltam, ráadásul a kényszer nem jó motiváció –, és ezt nem árt a mai fiataloknál is szem előtt tartani.

Energy management handbook

Steve Doty: Energy management handbook. The Fairmont Press, Lilburn, 2013, 839 oldal
ISBN: 978 1 4665 7828 9

This comprehensive handbook has become recognized as the definitive stand-alone energy manager's desk reference, used by thousands of energy management professionals throughout the industry.

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból. Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2016, 239 oldal
ISBN: 978-963-9537-53-8

A budapesti Ludwig Múzeum kiemelt feladatának tekinti a közép- és kelet-európai régió, illetve a posztszocialista országok kortárs művészeti színtereinek nyomon követését, új tendenciáinak feltérképezését. E törekvéshez kapcsolódik a 2016 nyarán Albánia és Koszovó képzőművészetéből válogatott kortárs pozíciókat bemutató kiállítás, amely a két terület elmúlt tíz-tizenöt évének művészeti tevékenységére fókuszál, egymás mellé helyezve a két szcéna legfrissebb megnyilvánulásait...

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok / [szerk. Bán András]

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok . Műcsarnok, Budapest, 2016, 251 oldal
ISBN: 978-963-9506-97-8

A budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. Az egykori duális államhoz tartozó nemzetek festészetét bemutató kiállítás Magyarország és Ausztria mellett Csehország, Lengyelország, Románia és Horvátország múzeumainak és magángyűjtőinek együttműködésével jött létre és közel 200 művel várja a közönséget. A megnyitó dátuma szimbolikus: 2016. november 21., Ferenc József halálának századik évfordulója...

Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975) / Kostyál László

Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975). Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2014, 255 oldal
ISBN: 978-963-7205-70-5

Kisfaludi Strobl Zsigmond rendkívül termékeny alkotó, közel száz köztéri munkája került felállításra, kisplasztikái ma is széles körű népszerűségnek örvendenek. Portréinak modelljei között a II. világháború előtti és utáni évtizedek magyar társadalmi-politikai elitje mellett megtalálhatóak a két világháború közötti angol felső tízezer prominens képviselői is. A Gellért-hegy ormán őrködő Szabadság-szobra a történelmi korszakváltás szakítópróbáját is kiállva lett Budapest egyik karakteres szimbólumává. Bravúrosan komponált, háromalakos egri lovascsata-jelenete 20. századi szobrászatunk kiemelkedő alkotása. Közel négy évtizeden keresztül (1924-1961) a Magyar Képzőművészeti Főiskola professzoraként oktatta a felnövekvő szobrász-generációkat. Művészete a klasszikus forrásból táplálkozik, amelyhez fiatalkori útkeresései után a 20. század gyorsan változó, többnyire a formai megújulást és a művészi kreativitást előtérbe helyező irányzatai mellett mindvégig hű maradt. A tíz év kutatómunkáját összefoglaló kötet külön fejezetben foglalkozik művészetének kialakulásával és a felhasznált inspirációkkal, hivatalos művésszé válásával, szabadkőműves tevékenységével, tanári működésével, londoni éveivel, alkotásainak értékelésével, művészete recepciójának anomáliáival. A szöveget bőséges, az egyes fejezetek végére csoportosított jegyzetapparátus gazdagítja. Szakmailag talán legfontosabb része a szobrász most első ízben összeállított, nyolcszázötvennél is több tételt tartalmazó oeuvre-katalógusa, amelynek nagyobb része fényképekkel is illusztrált (a képek külön DVD-lemezen tekinthetők meg), és amely mindenekelőtt a műkereskedelem, de a muzeológia képviselői számára is nagy valószínűséggel nélkülözhetetlen összeállítás lesz.

Tartalom átvétel