Könyvajánlók

Kreativitás és alkotás : pszichoanalitikus tanulmányok / Hermann Imre

Hermann Imre: Kreativitás és alkotás : pszichoanalitikus tanulmányok . Animula, Budapest, 2013, 236 oldal
ISBN: 978-963-9751-81-1

"A mostani kötetben azok a munkák olvashatók, amelyek a tehetséggel és az alkotással foglalkoznak, és döntő többségükben mindeddig csak külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Hermann ritkán publikált magyar nyelven, de ha megtette, ezt követően kibővítve, német, ritkábban angol vagy francia nyelven is közzétette munkáit. Az itt következő tanulmányok két oldalról elemzik a tehetséget és termékét: az alkotást. Hermann egyrészt azt kívánja meghatározni, hogy melyek azok az általános kritériumok, amelyek a tehetséget jellemzik, amelyek jelenlétében létrejöhet egy alkotás, illetve az egyik, vagy a másik tényező hiányában ez miért nem valósulhat meg. Más oldalról megközelítve tudósok és művészek életrajzából merített adatok alapján igyekszik választ keresni arra a kérdésre, hogy egy adott emberben miért és hogyan jött létre az a gondolat, amely tehetségének érvényesülésével maradandó alkotást eredményezett. A tizennégy tanulmány mintegy kétharmada az alkotókkal, a többi pedig az alkotás előfeltételével, a tehetséggel foglalkozik."

A követek titka : Holbein és a reneszánsz világa / John North

John North: A követek titka : Holbein és a reneszánsz világa . Typotex, Budapest, 2015, 364 oldal
ISBN: 963 9548 46 4

John North remek monográfiája radikálisan átértelmezi a világ egyik leghíresebb festményét, A követeket. A képet, amelyen számos korabeli tudományos műszer és eszköz látható, rendhagyó módon nem csupán művészeti alkotásként vizsgálja, hanem a tudománytörténet számára informatív forrásként is, amely ily módon bővíti a reneszánsz világáról és benne a tudomány szerepéről alkotott ismereteinket. Miközben sorra tárgyalja a festmény egyes részleteinek értelmezéséhez szükséges tudománytörténeti összefüggéseket, az olvasó előtt fokozatosan kirajzolódik egy gazdag és izgalmas kor, melynek arculatát éppúgy formálták politikai, vallási, filozófiai és művészeti elképzelések, mint a tudományos nézetek és az ezekkel szoros összefüggésben álló technikai eszközök, berendezések, műszerek. North könyve a művészettörténészek, kultúrtörténészek és általában a történelemtudomány művelőinek érdeklődésére éppúgy számot tarthat, mint a reneszánszt kedvelő széles nagyközönség kitüntető figyelmére.

A grafikai tervezés kézikönyve : [elemek, összefüggések és szabályok] ; ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük / Timothy Samara

Timothy Samara: A grafikai tervezés kézikönyve : [elemek, összefüggések és szabályok] ; ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük . Scolar, Budapest, 2015, 320 oldal
ISBN: 978-963-244-600-4

A grafikai tervezés kézikönyve átfogó képet ad arról a szerteágazó tudásanyagról, amelyet a tervezőgrafikusoknak feltétlenül ismerniük kell a mindennapok kihívásainak sikeres megoldásához. A kötetben ötletek és példák százai teszik szemléletesebbé azokat az alapelveket, amelyek a hatékony tervezői munkához elengedhetetlenek. Az angol nyelven először hét éve megjelent, azóta töretlen sikerű könyv átdolgozott, kibővített második kiadása részletesen foglalkozik az oldaltervezés kompozíciós szempontjaival, a képek és illusztrációk alkalmazásának kérdéseivel, a színhasználattal, a tipográfiával, valamint az észlelés, történetmesélés és értelmezés vizuális aspektusaival; illetve azzal, hogy miként gyúrhatjuk mindezeket egybe a hatásos kommunikáció érdekében. A könyv azon túl, hogy minden eddiginél alaposabban tárgyalja a grafikai tervezés alapelveit, azt is bemutatja, hogyan szeghetjük meg a szabályokat anélkül, hogy az a kommunikáció kárára válna vagy összezavarná a befogadót...

A magyar szobrászat mesterei / Ludmann Mihály

Ludmann Mihály: A magyar szobrászat mesterei. L'Harmattan, Budapest, 2015, 216 oldal
ISBN: 978-963-414-076-4 – Fordította: 216

A szobrászat az egyik legősibb művészeti ág, amelynek alkotásaival naponta találkozhatunk épületeken vagy köztereinken. Éppen ezért kevésbé figyelünk rá, hiszen a művek belesimulnak az ember által teremtett környezetbe, annak természetes részeiként. Azonban, ha elmélyedünk a szobrászat világában, sokszínű és változatos művészet tárul fel előttünk. Jelen könyv célja az elmúlt évszázadokban élt jelentős magyar szobrászok életművének bemutatása és fontosabb műveinek elemzése. Így a kötet segítségével a szobrászat, ez a kevésbé hangsúlyos művészeti ág közelebb kerülhet a művészet iránt érdeklődőkhöz.

Experimentum mundi : (poszt)modern operakalauz, 1945-2014 / Csehy Zoltán

Csehy Zoltán: Experimentum mundi : (poszt)modern operakalauz, 1945-2014 . Kalligram, Pozsony, 2016, 1131 oldal
ISBN: 978-80-8101-870-1

Ez a sajátos, (poszt)modern operakalauz közel 70 szerző 300 művébe nyújt betekintést, népszerűsítő stílusban mond el mindent az adott műről, amit tudni érdemes. Igazi csemege minden operarajongó számára.

Művészettapasztalatok : Fenomenológiai megközelítések / Darida Veronika

Darida Veronika: Művészettapasztalatok : Fenomenológiai megközelítések. L'Harmattan, Budapest, 2009, 141 oldal
ISBN: 9789632360614

Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplõ (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy önmagukon túlra más szövegek és képek felé irányítsák a figyelmet. Mi kapcsolja mégis össze ezeket a szétágazó utakat? Bizonyos váratlan találkozások. A vizsgált mûvekben (filozófiai írásokban, festményekben, színházi elõadásokban) megmutatkozó hasonló szándékok, igények, törekvések. A kiválasztott alkotók (francia fenomenológusok és gondolkodók: Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Blanchot, Deleuze, Derrida, Michel Henry, Chrétien, Maldiney; valamint színházi emberek: Artaud, Régy, Novarina, Tanguy, Koltès és Lagarce) problémafelvetéseiben és válasz-kísérleteiben felfedezhetõ egyezések. Röviden: hasonló remények és kétségbeesések. Mindazonáltal csak hasonlóságokról lehet szó, hiszen ezek a mûvészettapasztalatok, melyeket a tanulmányok járnak körbe eltéréseik, elkülönbözéseik miatt nem foglalhatók rendszerbe.

A Zsolnay-kód : [feltárul a legendás Zsolnay család titka...] / Tolvaly Ferenc

Tolvaly Ferenc: A Zsolnay-kód : [feltárul a legendás Zsolnay család titka...] . Alexandra, Pécs, 2016, 479 oldal
ISBN: 978-963-357-934-3

A pécsi Zsolnay család titka csaknem százötven éve foglalkoztatja a közvéleményt, nem véletlenül. A Zsolnay azon kevés, 19. századi vidéki polgári családok egyike, amelyek ma is közismertek Magyarországon. Kivételes személyiségek sora alkotta a családot, így tudtak dacolni azzal a számtalan kihívással, amelyet a 19. és 20. századi történelem tartogatott számukra. Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon alapuló, lenyűgöző regénye a titok nyomába ered: mivel magyarázható a Zsolnayak sikere, hogyan tudtak világszínvonalú értéket létrehozni úgy, hogy a szükséges feltételek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e személyiségeket pedig a könyvben a gyáralapító lánya, Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz személyes hangú, részben fiktív naplóin keresztül ismerhetjük meg. A regény így egyszerre család- és gyártörténet, továbbá belső utazás, Teréz belső lélekútjának magával ragadó története...

A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései

Gonda Tibor (szerk.): A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései: tanulmányok a turizmus és a vidékfejlesztés témaköréből. PTE KPVK, Szekszárd, 2016, 160 oldal
ISBN: 978-963-429-106-0

​​​​​A kötet tanulmányai az 1960-as és 70-es évektől markáns fejlődést mutató turizmus hatásait a vidékfejlesztés szemszögéből közelítik meg.

Judit Reigl : body of music

Judit Reigl : Body of music. Allen Memorial Art Museum, Oberlin, 2016, 172 oldal
ISBN: 978-0-692-57954-1

This publication accompanies the AMAM exhibition of the same name (February 2–May 29, 2016) and is the first English-language museum catalogue of Judit Reigl's work. An essay by Denise Birkhofer, Ellen Johnson '33 Curator of Modern and Contemporary Art, explores the themes of corporeality and music found throughout the artist’s work. An essay by musicologist Benjamin Perl draws parallels between the lives of Reigl and Mozart, a composer she admired. A foreword by museum director Andria Derstine outlines the significance of the AMAM's exhibition. The 172-page catalogue also includes an illustrated checklist of works in the exhibition; a selection of writings by Judit Reigl, translated into English for the first time; and the artist’s biography and exhibition history.

Picasso - transfigurations, 1895-1972

Picasso - transfigurations, 1895-1972. Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 2016, 369 oldal
ISBN: 978-615-5304-54-5

A száz műalkotást, festményeket, valamint szobrokat és grafikákat bemutató kiállítás Picasso életművének valamennyi periódusát felöleli, ugyanakkor egy kiemelt téma – az emberi alak megformálásának folyamatos változása – köré szerveződik...

Tartalom átvétel