Művészeti Kar Könyvtára minden tartalma

Üzenet / Vásáry Tamás

Vásáry Tamás: Üzenet. Libri, Budapest, 2016, 694 oldal
ISBN: 978-963-310-438-5

A világhírű zongoraművész és karmester, Vásáry Tamás önéletrajzának első kötete a kezdetektől egészen a hatvanas évekig vezeti az olvasót. Feltárul benne a harmincas-negyvenes évek fordulójának debreceni gyermekkora, a zongorista csodagyerek első megmérettetései, majd a világháború és a város ostromának az időszaka, később pedig az ötvenes évek kavalkádszerű zenei világa. A kötet második fele pedig már az 1956-ot követő emigráció éveit, illetve Vásáry Tamás első házasságát és a mögötte meghúzódó családi drámát írja le. Ugyanakkor az emlékek és anekdoták hátterében lejátszódik az önismeret drámája is, egy érzékeny és kreatív művész útkeresésének és magára találásának a története. Vásáry Tamás önéletírása izgalmas és magával ragadó olvasmány, amely nem pusztán a zenebarátok figyelmére tart igényt. ,,Az egész életem oly módon alakult, mintha csak arra találták volna ki, hogy róla ez a könyv megszülessen. A könyv magva, legfőbb üzenete mindaz, ami a belsőnkben történik. Azt is mondhatnám, hogy ez a könyv egy pszichodráma. A lényegét néhány mondatban le lehet írni, de igazán átélni, min megy keresztül valaki, amíg valahonnan eljut valahová a belső felismerések útján, csak lépésről lépésre, hosszú távon, több száz oldalon át lehet, amire aligha akadna olvasó. Mégis, színes epizódokkal, történésekkel meg-megszakítva a különben megemészthetetlennek tűnő, hosszú szöveg változatos olvasmánnyá tehető. Ezért terelték hát sorsomat láthatatlan irányítóim, hogy ennek megfelelő, eseménydús életem legyen."

Az út / Fajó János

Fajó János: Az út. Pauker, Budapest, 2016, 452 oldal
ISBN: 978-615-5456-20-6

Fajó János festőművész, szobrász, publicista és pedagógus. Kassák Lajos utolsó tanítványa. A Magyar Iparművészeti Főiskola díszítő festő szakán végzett. Munkácsy-díjas. A Pesti Műhely, Magyarország első magántulajdonú grafikai műhelyének egyik megalapítója, az első nonprofit galéria, a Józsefvárosi Kiállító Terem vezetője 12 évig, az Iparművészeti Egyetem tanára 15 éven át. A Gyorsuló idő című könyvsorozat grafikai tervezője. 2008-ban Kossuth-díjat kap a következő méltatással: … több mint félszáz hazai és külföldi egyéni, valamint kollektív kiállításáért és a művészképzésben végzett iskolateremtő tevékenységéért Fajó Jánosnak, Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, grafikusművésznek, szobrászművésznek, környezettervezőnek. A nyolcvanadik évét jövő februárban betöltő Fajó minden fellelhető műalkotását tartalmazza a kötet....

Aktuális időtlen : egy életmű rétegei, 1967-2015 : [Paksi Képtár, 2016. március 6 - június 26.] / Bak Imre

Bak Imre: Aktuális időtlen : egy életmű rétegei, 1967-2015 : [Paksi Képtár, 2016. március 6 - június 26.] . Paksi Képtár, Paks, 2016, 235 oldal
ISBN: 978-615-5121-17-3

Ugyan Bak Imre az Iparterv-generáció és a geometrikus absztrakció megkerülhetetlen alakjai közé tartozik, mégis kevés lehetőség nyílt eddig életművének áttekintésére: utoljára 1999-ben a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban rendeztek gyűjteményes kiállítást műveiből, a legátfogóbb összegzést pedig Hajdu István 2003-ban megjelent nagymonográfiája jelentette. A Paksi Képtár kiállítása több mint egy évtizeddel az utolsó áttekintés után kísérletet tesz az életmű különböző szakaszainak bemutatására. Ugyan a tárlat szinte az életmű egészét átfogja, mégsem tekinthető valódi retrospektívnek: nem törekszik teljességre, és olykor figyelmen kívül hagyja az életmű belső arányait is. A kiállítás néhány műcsoportot, sorozatot emel ki az életmű egészéből, melyeket különálló, ám nyitott téregységekben, a kronológiát lazán követve mutatja be. Az egyes szakaszokat bejárva végigkövethetővé válik, miképp módosult finom lépésenként Bak Imre az absztrakcióhoz fűződő viszonya, hogyan jutott el a festészet utáni absztrakciótól egy konceptuális kitérő után a rá jellemző sajátos képi nyelvhez, amely szemiotikai kérdésekre reflektálva teremt tárgyias képzeteket keltő, mégis elvont formarendszereket....

"Az újrafelhasznált anyag a lényeg" : Richard Wagner magyarországi jelenléte és recepciója / Stephan Krause

Stephan Krause: "Az újrafelhasznált anyag a lényeg" : Richard Wagner magyarországi jelenléte és recepciója . Kijárat, Budapest, 2016, 241 oldal
ISBN: 978-615-5160-52-3 – Fordította: Kurdi Imre

Richard Wagner zenéjével megnyitották az Andrássy úti Operaházat. Richard Wagner leomlott az Operaházról. Budapesten áll Richard Wagner egyetlen köztéri szobra Kelet-Közép-Európában. Richard Wagner életveszélybe került Pesten. A Richard-Wagner-mozdony Magyarországon járt 2013-ban. Budapesten szervezik az egyetlen rendszeres Wagner-fesztivált Kelet-Közép-Európában. Magyar nyelven íródott a Wagner-recepció legterjedelmesebb, legrészletesebb és egyik leginnovatívabb drámája. Jelen könyv elsőként tárgyalja Térey János A Nibelung-lakópark című drámájának Wagner-recepcióját. Ám nemcsak a Térey-dráma Wagner-áthallásait mutatja be e könyv, hanem más magyar szövegekét is, amelyekben Wagner művészete beleíródott a magyar kultúrába. Az irodalmi recepción kívül a magyarországi Wagner-jelenlét másik két arca is láthatóvá és olvashatóvá válik. Felidéződik az 1863-as és 1875-ös hangversenyek publicisztikai diszkurzusa, és felrémlik az Operaház főpárkányán lévő Wagner-szobor halála és feltámadása. Stephan Krause Berlinben született. Német, francia és magyar szakot végzett a berlini Humboldt Egyetemen, ahol doktori fokozatot szerzett német irodalomból. Jelenleg a lipcsei Kelet-Közép-Európa Történelme és Kultúrája Bölcsészettudományi Centruma (GWZO) tudományos munkatársa.

Művészet és mesterség : tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére / szerk. Horn Ildikó [et al.]

Művészet és mesterség : tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére . L'Harmattan, Budapest, 2016, 662 oldal
ISBN: 978-963-236-497-1

A két kötetben olvasható tanulmányokkal tanítványok, kollégák és pályatársak tisztelegnek R. Várkonyi Ágnes tudósi és kutatói életműve előtt. Történészek, művészet- és irodalomtörténészek írásai jelzik, mennyire komplex módon szemlélte az őt körülvevő világot és kutatta a számára oly kedves korszakot, a kora újkort. A tanulmányokban visszaköszön az a szellemiség, amely a kora újkort nem a válság, hanem az értékmentés és az új értékek megszületésének időszakaként értelmezi. Az útkeresés, a jövőre való felkészülés kapott hangsúlyt a korszak politikai, gazdasági és társadalmi életében, nagy formátumú államférfiak, politikusok, művelt hivatalnokok, polgárok és művészek tervezték a háborúba kényszerült ország jövőjét. A több mint félszáz tanulmány új kutatási eredményekre alapozva rajzolja meg ezt az igen nehéz, de rendkívül fontos kort, a művészet, tudomány és mesterség egységében, éppen úgy, ahogy azt R. Várkonyi Ágnes is hirdette

Lechner, az alkotó géniusz / szerk. Sisa József

Lechner, az alkotó géniusz. Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2016, 151 oldal
ISBN: 978 615 5217 14 2

Nagyszabású kiállítással emlékezik az Iparművészeti Múzeum a magyar szecesszió mesterére, Lechner Ödönre halálának századik évfordulóján. Az életművével az UNESCO világörökségi jelöltlistáján szereplő építész megítélése az elmúlt években jelentős mértékben átértékelődött: a lechneri formák gazdagsága, fantáziavilága, művészetének újító megoldásai, egyéni stílusa kiemelik őt a hazai építészek sorából és egyenesen a 19. század végének halhatatlan, világszínvonalú mestereinek élvonalába sorolják, többek közt a katalán Antoni Gaudí, a belga Victor Horta, a skót Charles Rennie Mackintosh és az osztrák Otto Wagner mellé. A kiállítás Lechner Ödön építész (1845–1914) munkásságának teljességét kívánja bemutatni. Kiemelt figyelmet és teret szentel öt, az UNESCO világörökség helyszínének is jelölt főművének, a kecskeméti városházának, az Iparművészeti Múzeumnak, a kőbányai templomnak, a Földtani Intézetnek és a Postatakarékpénztárnak. Ezeket a látogatók az építész eredeti tervein és rajzain, valamint egykorú és a jelen kiállítás céljára készült fényképeken ismerhetik meg. A Lechner munkásságában oly nagy szerepet játszó ornamentika részletrajzai, az ihletőként szolgáló kiadványok, a megvalósulás fő eszközének számító Zsolnay kerámiaelemek ugyancsak bemutatásra kerülnek. Az egyik terem Lechner második otthonának számító Japán Kávéház világát idézi fel, egy másik az építész főbb alkotásait interaktív panoráma-felvételeken jeleníti meg...

Papírmunkák = Works of paper : 2013-2015 / Fehér László

Fehér László: Papírmunkák = Works of paper : 2013-2015 . Scolar, Budapest, 2016, 164 oldal
ISBN: 978-963-244-618-9

Fehér László papírmunkáit bemutató magyar és angol nyelvű kötet a hazai és a nemzetközi művészettörténeti szakirodalom alapvető jelentőségű tétele. Korábban sosem jelent meg ilyen volumenű áttekintés a világhírű művész grafikai tevékenységéről. A fotórealisztikus grafikákon a művész és feleségének családja jelenik meg. A felvillanó hétköznapi jelenetek a holokauszt traumatikus eseményei utáni időszaktól szinte napjainkig követik nyomon a család különböző generációinak életútját. Akár Fehér korábbi festménysorozatain, a banális pillanatképek ezúttal is önmagukon túlmutató egzisztenciális és társadalmi kérdésekre reflektálnak...

Vivente e moriente :1956 emlékezete a komolyzenében / Windhager Károly Ákos

Windhager Károly Ákos: Vivente e moriente : 1956 emlékezete a komolyzenében . L'Harmattan, Budapest, 2016, 128 oldal
ISBN: 978-963-414-187-7

A tanulmány az 1956-os forradalomhoz köthető zeneműveket kultúratudományi megközelítésben elemzi. Az alapkérdés valamennyi esetben az, hogy milyen kapcsolat mutatható ki a zenemű és a forradalom között. A kutatás az életrajzokat, a kották bejegyzéseit, a zenei dramaturgiát, a közönség és a cenzúra értelmezéseit tekinteti kiindulópontnak. A könyvben szereplő zeneszerzők önmagukat nem kímélve vetették papírra ’56 hangzatait. Ki siratott, ki ünnepelt, ki emlékeztetett – misében, kantátában, versenyműben. Jó részük megfizette az árát merészségének, míg a szerencsés kevesek megérdemelt tapsot arattak. Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján feltehetően több zenemű születik. Még nem látható, hogy az eddigi hagyományokat folytatják, vagy megjelenik egy Egmont-újraírás, esetleg egy elemi erejű zenedarab...

Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet / Jerry L. Jaccard

Jerry L. Jaccard: Dallamok és disszonanciák : a zene nagykövete Szőnyi Erzsébet. Nap Kiadó, Budapest, 2016, 237 oldal
ISBN: 978-963-332-107-2

"Szőnyi Erzsébet magyar zeneszerző, író és tanár életrajzának megírása réges-régen esedékes. E reneszánsz szellemű asszony életét és munkásságát senki sem tudta volna jobban megírni, mint barátom és kollégám, dr. Jerry L. Jaccard. Az értő és gondolatgazdag életrajzban szerző Szőnyi Erzsébetet így jellemzi: "spiritualitás, emberszeretet és a nívós zene iránti elkötelezettség." Ugyanezt figyelhettem meg én is negyvenöt évvel ezelőtt, amikor tanítványául szegődtem. Sokféle zenét alkot. Világi és egyházi műveket egyaránt. Operákat is. Ritka a mai komponisták közt, akinek, mint neki, nem fiókok mélyén hevernek a kottái. Kórusokra, szólistákra, kisegyüttesekre és nagyzenekarokra komponált műveit folyamatosan játsszák szülőhazájában és külföldön is. Ez a nagyszerű muzsikus, aki a zene nyelvén túl jó néhány világnyelven beszél, ez a rendkívüli asszony most, 89 évesen is ír, alkot és tanít. Biztos vagyok abban, hogy nem is fogja abbahagyni, amíg csak teheti. Azért kerültem közelebbi ismeretségbe e termékeny zeneszerzővel, mert szoros kapcsolatban állt Kodály Zoltánnal - írja 2013-ban a kötet Bevezetőjében Lois Choksy, a zenetudomány professor emeritusa." (részlet a könyvből)

Tartalom átvétel