tgyo - Programok-Konferencia

Konferenciák 

„Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

2014. október 16–17.

Nagy sikerrel zajlott a Pécsi Tudományegyetem Klimo Könyvtárának jubileumi konferenciája, mely a könyvtár alapításának 240 éves évfordulóján az intézményhez kötődő tudományos kutatások eredményeiből válogatott. A konferencia résztvevőit Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök, valamint a Pécsi Tudományegyetem rektora, Dr. Bódis József köszöntötte. Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont igazgatója az egyetemi könyvtár nevében köszöntötte az előadókat és a hallgatóságot, valamint tolmácsolta Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár üdvözlő szavait.

Jubileumi konferencia 2014

A két nap folyamán hat szekcióban (Könyvtártörténet, Oktatás- és művelődéstörténet, Jog- és hadtörténet, Irodalomtudomány, A könyvtár történetéhez kapcsolható pécsi személyek, Történettudomány) 27 előadást hallhattak 28 előadó tolmácsolásában a megjelentek. Az elhangzott előadások a Klimo Könyvtár történetéhez, illetve az itt található könyv- illetve kéziratos anyag újabb kutatásaihoz kapcsolódtak.

Szervező: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztálya, Pécsi Egyházmegye

Jubileumi konferencia 2014

A Klimo-konferencián készült fényképek az alábbi linkekre kattintva érhetők el (Facebook-album):

2014. október 16. (csütörtök) - Első nap

2014. október 17. (péntek) - Második nap 

A Jubileumi konferencia Absztraktfüzete letölthető itt.

 

Klimo György püspök és kora – Egyház, művelődés és kultúra a 18. században. Konferencia Klimo György születésének 300. évfordulóján

2010. október 14.

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és a Pécsi Egyházmegye interdiszciplináris szimpóziumot rendezett 2010. október 14-én a 18. század egyik jeles mecénás főpapja, Klimo György pécsi püspök (1710-1777) születésének 300. évfordulójára. A konferenciának a pécsi Dómmúzeum adott otthont. A konferencián elhangzott előadásokon, illetve a megjelent kötet tanulmányaiban a különböző tudományterületeken (történelem, egyháztörténet, irodalom, néprajz, könyv- és könyvtártörténet) kutató, a korszakkal behatóan foglalkozó szakemberek igyekeztek szélesebb kontextusba helyezni a jeles főpap működését.

Szervező: Pécsi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, Pécsi Egyházmegye. Koordinátor: Pohánka Éva

A konferencián készült fotókat itt tekintheti meg.

 

A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete 1833–1923

2009. október 16.

A Pécsi Egyházmegye sokat tett a felsőfokú oktatás régi színvonalának visszaállítása érdekében. A Pécsi Püspöki Joglyceum létrehozása és működése, a 19. században ennek az egyik állomása volt. A pécsi egyetem jogi karának elődjéről az Állam- és Jogtudományi Kar emlékkonferenciát rendezett A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete 1833-1923 címmel a Halasy-Nagy Aulában.

Szervező: Prof. Dr. Kajtár István (PTE ÁJK tanszékvezető, egyetemi tanár) és Pohánka Éva (PTE EK TGYO osztályvezető)

A konferencián készült fotókat itt tekintheti meg.

 

„…használd ezt a könyvtárat... a haza tisztességére és oltalmára, magad és mások hasznára.” – Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

2006. szeptember 26.

A konferencia a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar Dísztermében került megrendezésre. Az előadások keretében a hallgatóság megismerkedhetett a gyűjtemény kialakulásával, állományának különlegességeivel. Emellett betekintést nyerhettek a 17. századi térképészet, a püspöki éremtár történetének rejtelmeibe. A konferencia zárásaként, igazi kuriózumként zenei összeállítás hangzott el a Klimo Könyvtárban található zsoltárkönyvekből.

Szervező: Kokovai Szabina, Pohánka Éva és Rózsáné Szarka Veronika

A konferencián készült fotókat itt tekintheti meg.

 

A Klimo-könyvtár a tudományos kutatások szolgálatában

2001. szeptember 28.

A konferencia megrendezésének apropója A Pécsi Egyetem Könyvtárában őrzött Klimo-könyvtár katalógus I. kötetének megjelenése volt, amelyet Móró Mária Anna, főkönyvtáros készített el. A katalógus az interneten is elérhető. A konferencia keretén belül az egyetem oktatói, valamint a könyvtár tudományos kutatói adtak számot a Klimo Könyvtárban folyó kutatásaik aktuális eredményeiről: a patrisztikai, az egyetemes és a magyar jogtörténeti, növénytani, klasszika-filológiai munkák alapján. A konferencián, az előadások elhangzása után Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a könyvtár főigazgatója Klimo-oklevelet adott át azoknak az egykori kollégáinknak, akik több évtizedes munkájukkal hozzájárultak a könyvtár fejlődéséhez, előrelépéséhez.

A Klimo-oklevél tulajdonosai:

  • Ádám Antalné
  • Bárdi Ilona
  • Boda Miklós
  • Boda Miklósné
  • Földvári Rózsa
  • Hoóz Istvánné
  • Ruzsás Lajosné

Szervező: Csóka-Jaksa Helga

A konferencián készült fotókat itt tekintheti meg.

UMFT