Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár minden tartalma

Műszaki hiba elhárítása

Tisztelt Olvasóink!

A Tudásközpont 3. emeletén újra igénybe vehetőek a Benedek Ferenc Könyvtár szolgáltatásai, a katalógusgépek, illetve az internetezésre alkalmas számítógépek kivételével. Az épület többi szintjén továbbra is működnek a keresőgépek és az olvasói PC-k.

Szintünkön a kölcsönzőpultban lévő kollégák szívesen segítenek, ha raktári kérések leadására vagy könyvek, illetve folyóiratok keresésére lenne szükségük.

Köszönjuk türelmüket és megértésüket!

Műszaki hiba

Kedves Olvasóink!

Műszaki hiba miatt a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár (Tudásközpont 3. emelet) csökkentett szolgáltatásokkal tudja fogadni olvasóit. A 3. emeleten csak a vészvilágítás üzemel, így helyben olvasásra, tanulásra nem ideálisak a fényviszonyok. Kölcsönzésre, a könyvek visszavételére, fénymásolásra, szkennelésre van lehetőség az épületben, valamint a vizsgákra készülők bőven tudnak válogatni a jól megvilágított tanulóhelyekből az 1. és a 2. emeleten. Kérjük türelmüket és megértésüket!


Köszönettel:

Megjelent Szabó Gábor új könyve

A globális igazságosság perspektívái és határai címmel jelent meg Szabó Gábornak, a PTE Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék docensének új könyve.
"Tartozunk-e bármilyen mértékű felelősséggel egymásért a családunkon, szeretteinken, barátainkon, honfitársainkon túl? Globális szinten mindazokért, akik a bolygónkon laknak, vagy lakni fognak? Az 1970-es évektől kezdve fokozatosan vált a politikai, etikai gondolkodás megkerülhetetlen problémájává a globális igazságosság kérdése. Napjainkban szinte minden, a nemzetközi kapcsolatokról szóló állásfoglalás és fajsúlyos döntés visszavezethető erre az alapkérdésre. Jelenleg az emberiség közel egyötöde él napi két dollárnál kevesebb jövedelemből, miközben a világ leggazdagabb 85 emberének akkora a vagyona, mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak (nagyjából a ma élők fele). A környezeti terhek és kockázatok, a fejlődés és migráció dilemmái, a kulturális konfliktusok rendkívül komplex, a károk enyhítését sürgető feladatként jelentenek kihívást minden gondolkodó, döntéshozó és véleményformáló kortársunk számára. Vajon mennyire alkalmasak ezeknek a kihívásoknak a hatékony kezelésre a meglévő nemzetközi intézmények jelenlegi formájukban? Van-e esély a fejlődéshez való jog nemzetközi egyezménybe foglalására, és lehet-e ez érvényesíthető jog? "

ID Research/ Publikon Kiadó, Pécs 2016. 4p.
ISBN 978-615-5457-63-0
A kiadó honlapja

Tesztelhető a HSTalk Business & Management gyűjteménye

A HSTalks ingyenes tesztelési lehetőséget kínál a Közgazdasági Kar számára a Business & Management gyűjteményéhez 2016. június 31-ig a KTK IP tartományából. Az adatbázis 900 online előadáshoz, esettanulmányhoz enged hozzáférést a következő témakörökben : marketing, management, könyvvitel, pénzügy stb. Belépés: http://www.hstalks.com/business

Tanulmányi versenyt hirdet a Gazdasági Versenyhivatal

 A Gazdasági Versenyhivatal "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" címmel országos tanulmányi versenyt hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók részére.
Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

A világ végveszélyben!

Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben! : a nemzetközi jog és politika új kérdései. Civil Akadémia, Budapest, 2015,
ISBN: 978-615-80202-1-3

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztő, fellengzős, fantasztikus regényt ígérő a cím, de az utána következő sorok kijózanítóak.

Nemzetközi menedzsment

Ruth Alas et al.: Nemzetközi menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015,
ISBN: 978-963-05-9536-0

Ahogy azt a Joint Venture Szövetség tagsága is jól példázza, reprezentálja, manapság elengedhetetlen, hogy egy adott ország piacain a nemzetközi és a helyi vállalatok együtt, egymás mellett, egymást támogatva és egymással szövetségben működjenek. Stabil gazdaság és gazdasági növekedés nem létezhet helyi vállalkozások nélkül, ugyanakkor a határokon átívelő nemzetközi nagyvállalatok szerepe is kiemelkedő. A Joint Venture Szövetség folyamatosan dolgozik azon, hogy a Magyarországon működő vállalatok halmaza minél hatékonyabban működjön, hogy mérettől, nemzetiségtől vagy tevékenységtől függetlenül tudja érvényesíteni érdekeit, és minél aktívabban kommunikáljon egymással. Éppen ezért üdvözöl minden olyan kezdeményezést, így eme könyvet is, amely azért jött létre, hogy segítse az üzleti élet szereplőit, segítse a cégvezetőket és a munkavállalókat egyaránt, valamint irányt mutasson abban, hogyan lehet 2015-ben a leghatékonyabb eredményeket elérni.

A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái

Mészáros Ádám: A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015,
ISBN: 978 963 89468 8 1

A büntethetőségi akadályok közül manapság a legtöbb vitát talán a jogos védelem intézményének elvi és gyakorlati kérdései váltják ki

Felelősség a társasági jogban

Török Tamás: Felelősség a társasági jogban . HVG-ORAC, Budapest, 2015,
ISBN: 978-963-258-269-6

A mű 2007-ben való első megjelenése óta gyökeresen megváltozott a könyv témájának jogi szabályozása: a társasági joganyag jelentős része beépült a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) Harmadik Könyvébe, valamint az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) és a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) társasági jogi szabályai is jelentősen módosultak.

kozigazgatas_gazdasagtana

Bordás Mária: A közigazgatás gazdaságtana : a gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái. Dialóg Campus, Budapest ; Pécs, 2014,
ISBN: 978-615-5376-37-5

A globalizmus, de különösen a 2008-as világgazdasági pénzügyi válság, az elmúlt években egy erőteljesebb állami szerepvállalásra hívta fel a figyelmet, amelynek következtében a gazdasági kormányzás kérdése egyre hangsúlyosabbá vált.

Tartalom átvétel