Alapszolgáltatások

A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

  • a könyvtárlátogatás,
  • a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
  • hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
  • tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,
  • elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
  • információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
  • a Könyvtár honlapján keresztül elérhető regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.

A Könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:

  • a Könyvtár által kijelölt állományrészek kölcsönzése,
  • előjegyzés,
  • könyvtárközi kölcsönzés,
  • emelt szintű szaktájékoztatás,
  • helyismereti és zenei gyűjtemény használata,
  • számítógép- és internethasználat, WIFI hozzáférés,
  • a Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
  • a Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,
  • a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata,
  • NAVA-szolgáltatás.