Beiratkozás

A beiratkozás feltételei:

1.   A Könyvtár tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazotton útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre.

2.   A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
  • diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás)
  • a PTE hallgatói részéről kötelező az EHA-kód megadása
  • beiratkozási kedvezmény igénybe vételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges
  • 18 éven aluliaknak Jótállási Nyilatkozat szükséges (letölthető nyilatkozat az oldal alján)

Könyvtárhasználók

Díj

Érvényesség
ideje

16 éven aluliak

ingyenes

12 hónap

70 éven felüliek

ingyenes

12 hónap

Könyvtári dolgozók, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Tudományegyetem egyetemi polgárai

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Tudományegyetem nyugdíjas oktatói

ingyenes

12 hónap

A Pécsi Hittudományi Főiskola oktatói, hallgatói

ingyenes

12 hónap

BAT, OTP és a Baranya Megyei Munkaügyi Központ dolgozói, alkalmazottai

ingyenes

12 hónap

Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenvedő személy

ingyenes

12 hónap

Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók (nem a PTE polgárai)

1600Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Nyugdíjasok

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Pedagógusok

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Azok az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

A terhességi v. gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozási segélyben részesülők

1600 Ft / 12 hó
1200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Egyéb természetes személy

3200 Ft / 12 hó
2200 Ft / 6 hó

6 v. 12 hónap

Olvasójegy pótlása

1000 Ft

6 v. 12 hónap


Beiratkozott könyvtárhasználóink jogosultak a Könyvtár alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásainak használatára, a következők szerint:

1.   Kölcsönzés, melynek részleteit a Szabályzat tartalmazza

2.   Különgyűjtemények használata. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről a Szabályzat mellékletben rendelkezik

3.   Könyvtárközi kölcsönzés

4.   Tájékoztatás igénybevétele

5.   Reprográfia

6.   Használóképzés: könyvtárhasználat, számítógép-, internet-, adatbázis-használat

7.   Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata

8.   Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata

9.   Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata

10. Pendrive-, CD- és DVD-írás

11. NAVA-szolgáltatás