Családjog

Hegedűs Andrea: Polgári jog : családjog. R.I.M.Á.K. Bt., Szeged, 2014,
ISBN: 978-963-08-9013-7

Az elkészült munka igyekszik megfelelő tagolásokkal, jól áttekinthetően megmagyarázni a családjog teljes anyagát, éppen ezért a családi jogot hallgatók, és záró-, vagy szakvizsgára készülők, továbbá gyakorló jogászok is nagy haszonnal forgathatják.

2014. március 15-én, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével új időszámítás kezdődött nem csupán a klasszikus polgári jog területeit, hanem a Kódexen belül elhelyezett családjogi szabályozást érintően egyaránt.

A Polgári jog, Családjog c. könyv az új jogszabályra építve, megkísérli összefoglalni a családi jog teljes anyagát, nem csupán a Ptk. Családjog Könyvét érintő rendelkezéseket szem előtt tartva, hanem időnként visszatekintve a több mint fél évszázadon keresztül a szabályozás alapjául szolgáló, ugyanakkor teljesen mára sem félretehető - mert a Ptké. szerint sok esetben továbbélő - „A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény" rendelkezéseire.

A könyvben az elméleti, magyarázatot tartalmazó részt követően megtalálható a Ptk. Családjog Könyvének, valamint a Ptké. vonatkozó rendelkezéseinek jogszabályszövege, továbbá a családjogi témákhoz szervesen illeszkedő, és még hatályban lévő, a  (Legfelsőbb Bíróság) által alkotott irányelvek, elvi döntések és polgári kollégiumi állásfoglalások ismertetése.

Kölcsönzési információ: OPAC