Európai Unió joga - szakirodalmi útmutató

vissza a Szakirodalmi útmutatókhoz

Kedves látogató! Az oldal jelenleg feltöltés alatt áll!


Az Európai Unió joga

A szakirodalmi útmutató segít a könyvtár, az előfizetett adatbázisok és az Internet által kínált források közötti tájékozódásban a kutatás elősegítése érdekében.
Az útmutató a következő témákat mutatja be:
 • a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (DDRKTK) szakjelzeteit
 • a katalógusban való kereséshez használható tárgyszavakat
 • a témakörrel foglalkozó folyóiratokat és sorozatokat
 • a témakörrel foglalkozó elektronikus folyóiratokat és e-publikációkat
 • az alapvető tájékozódáshoz segítséget nyújtó szakirodalmat
 • a kutatáshoz használható adatbázisokat és bibliográfiákat
 • a legfontosabb honlapokat tudományos- és jogászszervezeteket
 • az Unió jogi dokumentumainak hivatkozási formáit


 
Szakjelzetek
Az Európai Unióval kapcsolatos átfogó jogi művek a 341-2 jelzeten (DDRKTK 3. emelet)találhatók. Az Unió szakpolitikáiról, jogának egyes jogágakhoz kapcsolódó részéről az adott jogág jelzeténél találjuk a könyveket (így pl. az EU munkajogáról a munkajogi könyveknél).
Ajánlott jelzetek:
 • 340-6: Munkajog
 • 340-66: Társadalombiztosítási jog
 • 343: Büntetőjog
 • 343-3: Büntetés-végrehajtás
 • 347-5: Polgári eljárásjog
 • 347-7: Kereskedelmi jog, társasági jog, versenyjog
 • 349-2: Környezetjog, környezetvédelmi jog
 • 349-5: Sportjog
 • 350-1: Pénzügyi jog, vámjog
 • 353: Regionális igazgatás
Az Unió gazdaságáról a 339.9-es, pénzügyeiről a 339.7-es (mindkettő DDRKTK 3. emelet), általános politikai vonatkozásairól a 327-es (DDRKTK 2. emelet) jelzeten találhatunk könyveket.
Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteményének túlnyomó része az Európai Unióról szóló művekből áll. Az EDK egyéni szakjelzet-rendszerét, a művek tematikus csoportosítását ITT találják.
Az Európai Unióval kapcsolatos művek a Brunner-gyűjteményben is a 341-2 jelzeten elérhetőek.


 
Tárgyszavak
Az elektronikus katalógusban (link) való kereséshez használjuk a következő tárgyszavakat:
 
agrárpolitika eljárások európajog kölcsönös elismerés rendőri együttműködés
alapító szerződések elnökség Europol közös kül és biztonságpolitika Schengeni együttműködés
Alapjogi Charta előzetes döntéshozatal fejlesztési támogatás közös piac szabadság, a biztonság és a jog térsége
alapszabadságok euró
 
foglalkoztatási politika
külpolitika
 
személyek szabad mozgása
Alkotmányszerződés Európai Bíróság főtanácsnok letelepedés szabadsága szolgáltatások szabad mozgása
áruk szabad mozgása Európai Bizottság gazdaságpolitika magyar elnökség szomszédságpolitika, szomszédsági politika
bel- és igazságügyi együttműködés európai egység
 
harmadik országok
második pillér
 
szubszidiaritás
 
belpolitika
Európai Gazdasági Térség
harmadik pillér
menedékjog szuverenitás
belső piac európai identitás
határozat
migráció  tagállamok
bevándorlás Európai Konvent igazságügyi együttműködés Miniszterek Tanácsa  Tanács
 
biztonságpolitika
Európai Közösség integráció monetáris unió  Tőke szabad mozgása
bővítés
 
 
Európai Monetáris Unió, EMU
intézmények, intézményrendszer munkavállalás szabadsága   uniós pályázatok
 

 
büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködés
Európai Parlament irányelv politikai rendszer  uniós polgárság
csatlakozás
 
Európai Szociális Charta
jogforrások politikák  ügynökségek
diplomák elismerése Európai Tanács jogharmonizáció Reformszerződés, Lisszaboni szerződés  vállalkozás szabadsága
döntéshozatal Európai Tanács joggyakorlat régiók  
EFTA Európai Unió
 
kormányközi együttműködés
 
regionális politika
 
 Nem kizárólag az Európai Unióhoz kapcsolódó területeken keressünk két tárgyszóra az ÉS operátor használatával, például:
munkajog ÉS európajog


Folyóiratok, sorozatok
Magyar nyelvű folyóiratok
(dőlt betűvel a megszűnt vagy már nem előfizetett folyóiratok)
Idegennyelvű folyóiratok
(dőlt betűvel a megszűnt vagy már nem előfizetett folyóiratok)
 • Common Market Law Review
 • ERA - Forum (Európai Dokumentációs Központ) és Online
 • Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • Europarecht (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • European Law Journal (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • European Law Review (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • Focus (Európai Dokumentációs Központ)
 • Integration (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • Maastricht Journal of European and Comparative Law (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
 • Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
 • Zeitschrift für Europarechtliche Studien (Nemzetközi- és Európajogi Tanszék)
E-folyóiratok és e-publikációk
Az EBSCO és a HeinOnline jelöléssel ellátott folyóiratok adatbázison keresztül, a többiek szabad hozzáféréssel érhetők el.
Sorozatok
 • Európai Füzetek (Európai Dokumentációs Központ) / Budapest, Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ
 • Európai Tükör Műhelytanulmányok (Európai Dokumentációs Központ) / Budapest, Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ
 • Európai Uniós füzetek / Budapest, Magyar Posta Részvénytársaság
 • Európa jogi Füzetek / Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar
 • Európajogi tanulmányok / Budapest ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, az Európai Közösségek Dokumentációs és Kutatási Központja
 • EU - tanulmányok (Európai Dokumentációs Központ) / Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal
 • Studia Europaea / Pécs, Pécsi Tudományegyetem Európa Központ
 • Az Európai Unió évkönyve / Budapest, Osiris
Referensz könyvek és honlapok
Szótárak, terminológia
Statisztikák
Összefoglaló művek
Adatbázisok, biblográfiák
 • Complex DVD Jogtár Európai jogi bibliográfia adatbázis : A Complex DVD Jogtár - a jogszabályok és bírósági határozatok mellett - két, a magyar nyelvű jogi szakirodalmat feldolgozó bibliográfiát is tartalmaz. Az Európai jogi bibliográfia a Magyarországon az Európai Unióval és más európai szervezetekkel kapcsolatban megjelenő cikkeket tartalmazza. (Kereséshez használjuk a Címmutató szűkítése ikont.) A DVD Jogtár elérhető az ÁJK és a Tudásközpont hálózatán (a 3. emeleti munkaállomásokon) .
 • Matarka : A Matarka a magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Nemcsak jogi, hanem más társadalomtudományi (pl.: politológiai és gazdasági) folyóiratok adatait is tartalmazza.
 • A Pécsi Európai Dokumentációs Központ Európai Uniós bibliográfiája
 • Az Országgyűlési Könyvtár Európai Uniós bibliográfiája
 • Európa szerver: Az Európai Unió működését, politikáit bemutató adatbázis.
 • European Integration Current Contents: Az EICC az európai integrációval foglalkozó, angol nyelven megjelenő folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa
 • European Navigator : Az ENA az európai integráció történetét követi, archív multimédiás dokumentumokat tartalmaz.
 • Academic Search Premier : Több ezer folyóirat teljes szövegét tartalmazó adatbázis
 • European Research Papers Archive : Az ERPA az európai integrációt kutató online sorozatok adatbázisa.
 • HeinOnline : A Hein Online adatbázis teljes szövegű jogtudományi szakfolyóiratokat és dokumentumokat tartalmaz.
 • ECLAS :  Az Európai Bizottság könyvtári hálózatának közös katalógusa
 • EU Bookshop : az Európai Unió Kiadóhivatalánál megjelent kiadványok az integráció kezdeteitől napjainkig
Nyomtatott bibliográfiák
Honlapok
Az EU intézményei, szervei
Magyarország és az Unió kapcsolatai
Az EU joganyaga, hivatalos dokumentumai
 • Eur-lex: az Unió jogának egységes adatbázisa
 • Pre-lex: az intézményközi eljárások adatbázisa
 • OEIL: az Európai Parlamentbeli jogalkotási folyamat adatbázisa
 • A Tanács jogalkotási adatbázis
 • E-justice: Az Európai Bizottság jogi témájú felvilágosító, tájékoztató weboldala. Jog és jogérvényesítés az EU-ban
Az egyes intézmények dokumentumait tartalmazó adatbázisok
Speciális jogterületek adatbázisai
Tudományos- és jogászszervezetek
Hivatkozások
Egyes Európai Uniós jogforrásoknak / jogi dokumentumoknak / kiadványoknak sajátos hivatkozási formái vannak. Ezek ismerete segít az eredményes keresésben és a pontos leírásokban.
 
Rendeletek
 
2726/90 tanácsi rendelet HL L 262 1990. 10. 14. 34.o.
 
2726
szám
/
/
90
évszám (utolsó két számjegy)
tanácsi
rendelet kibocsátója
rendelet
 
HL
Az Európai Unió Hivatalos Lapja (angolul OJ, németül Abl.)
L
a Hivatalos Lap sorozata
262
a Hivatalos Lap száma
1990.
publikáció évszáma
10.
publikáció hónapja
14.
publikáció napja
34.o.
oldalszám
 
A szám/évszám kombináció után gyakran szerepel az EK, EURATOM, EGK rövidítés, illetve ezek angol, német, stb. megfelelői.
 
Irányelvek, határozatok, egyéb jogforrások
 
77/249 bizottsági irányelv HL L 262 1977. 11. 03. 1.o.
 
77
évszám (utolsó két számjegy, 2000 után négy számjegy)
/
/
249
szám
bizottsági
kibocsátó
irányelv
jogforrás típusa
HL
Az Európai Unió Hivatalos Lapja (angolul OJ, németül Abl.)
L
a Hivatalos Lap sorozata
262
a Hivatalos Lap száma
1977.
publikáció évszáma
11.
publikáció hónapja
03.
publikáció napja
1.o.
oldalszám
 
Az évszám/szám kombináció után gyakran szerepel az EK, EURATOM, EGK, ESZAK; a volt második pillérbeli jogforrások esetén a KKBP, a volt harmadik pillérben az IB rövidítés, illetve ezek angol, német, stb. megfelelői.
 
A Bizottság előkészítő- és munkadokumentumai (COM, SEC dokumentumok)
 
COM (2006) 90 final
 
COM
A dokumentumtípusra utaló rövidítés
(2006)
évszám
90
szám
final
„végleges” jelölés, egyes COM dokumentumoknak több változata is elkészül
 
 
Bírósági határozatok
 
C-347/88 Bizottság v. Görögország [1990] EBHT I-4747
 
C
Az Európai Unió Bíróságának ítélete (a Törvényszék – volt Elsőfokú Bíróság – ítélete esetében T)
-
-
347
az ügy száma
/
/
88
az ügy évszáma (utolsó két számjegy)
Bizottság
felperes
v.
v.
Görögország
alperes
[1990]
publikáció éve
EBHT
Európai Bírósági Határozatok Tára (angolul ECR, németül Slg.)
I
sorozat (az Elsőfokú Bíróság esetében II)
-
-
4747
oldalszám
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
 
Az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL) az EU „közlönye”, ebben jelennek meg az Unió jogszabályai, hivatalos közleményei. A Hivatalos Lap több sorozatban jelenik meg, ezeket betűkkel jelölik:
 
L
Jogszabályok
C
Információk és közlemények
CA
A C sorozat elektronikus változata: álláshirdetések
CE
A C sorozat elektronikus változata: jelentések, jegyzőkönyvek
S
Az EU által kiírt közbeszerzési pályázatok, tenderek
 
A Hivatalos Lap Különkiadását akkor adják ki, amikor új állam csatlakozik az Európai Unióhoz. A Különkiadás az adott állam nyelvén a csatlakozás időpontjában hatályos uniós joganyagot tartalmazza.
 
A Hivatalos Lapban megjelent dokumentumok publikációs hivatkozása a következő adatokat tartalmazza:
 1. HL rövidítés (angolul OJ, németül Abl.)
 2. évszám (vagy teljes dátum)
 3. sorozat „kódja”
 4. szám
 5. oldalszám
 
Európai Bírósági Határozatok Tára
 
Az Európai Bírósági Határozatok Tára (EBHT) az Európai Unió Bíróságának hivatalos lapja, ebben jelennek meg a Bíróság és a Törvényszék határozatai, valamint a főtanácsnokok véleményei. Az Európai Bírósági Határozatok Tára 1989 óta több sorozatban jelenik meg, ezeket római számokkal jelölik:
 
I
Az Európai Bíróság határozatai
II
A Törvényszék határozatai
IA
A Bíróság személyzeti ügyekben hozott határozatai
 
Az Európai Bírósági Határozatok Tárában megjelent dokumentumok publikációs hivatkozása a következő adatokat tartalmazza:
 1. EBHT rövidítés (angolul ECR, németül Slg.)
 2. évszám (szögletes zárójelben)
 3. sorozat „kódja”
 4. oldalszám
Celex szám felépítése
A jelenlegi Eur-lex adatbázis egyik előde, a Communitatis Europae Lex (CELEX) olyan egyedi azonosítást lehetővé tevő kódrendszert dolgozott ki az Európai Unió jogforrásai számára, amelyet számos más adatbázis is átvett. A CELEX szám felépítéséről részletesebben itt.
http://akk.tudaskozpont-pecs.hu/images/backtotop.png