Római Magánjog

Benedek Ferenc - Pókecz Kovács Attila: Római Magánjog. Dialóg Campus, Budapest - Pécs, 2014, 372 oldal
ISBN: 978-615-5376-36-8

A tankönyv Benedek Ferenc és az általa létrehozott tudományos műhely didaktikai szemléletének megfelelően a legfontosabb ismeretek átadására törekszik. A mű alapját a Benedek által 1995-ben megjelentetett „Római magánjog. Dologi és kötelmi jog" című munkája képezi.

A teljes római magánjogot felölelő tankönyv megírásán Benedek professzor haláláig dolgozott, azt azonban csak tanítványa és tanszéki utóda, Pókecz Kovács Attila fejezhette be. A tankönyv az ókori juristák gyakorlatorientált szemleletének megfelelően mutatja be a római jog intézményeit, és elsősorban a tanulmányaikat kezdő joghallgatókat kívánja be. A tankönyv az ókori juristák gyakorlatorientált szemléletének megfelelően mutatja be a római jog intézményeit, es elsősorban a tanulmányaikat kezdő joghallgatókat kívánja bevezetni a ius Romanum varázslatos világába. Ezen túl a mű a mindennapi jogélet szereplői számára is hasznos lehet, köszönhetően a számos európai polgári jogi kódex fundamentumát  (így az új magyar Polgári Törvénykönyvét is) képező, a sajátos római jogászi gondolkodás által évszázadokon keresztül csiszolt dogmalikai rendszerének.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: http://www.dialogcampus.hu/hu/jogtudomany+jogi+tankonyvek/romai+jog+jogtortenet/...)