Alapszolgáltatások

A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtárlátogatás,
 • a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
 • tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,
 • elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
 • információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • a Könyvtár honlapján keresztül elérhető regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.

A Könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai

 • a Könyvtár által kijelölt állományrészek kölcsönzése
 • előjegyzés,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • emelt szintű szaktájékoztatás
 • helyismereti és zenei gyűjtemény használata,
 • számítógép- és internethasználat, WIFI hozzáférés
 • a Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
 • a Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,
 • a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata,
 • NAVA-szolgáltatás