Beiratkozás

A beiratkozás feltételei

 1. A Könyvtár tagja lehet mindenki. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat aláírásával történik, kivételes esetben lehetőség van meghatalmazotton útján történő beiratkozásra és kölcsönzésre. 2017. szeptember 18-tól a PTE nem oktató dolgozóinak "Dolgozói nyilatkozatot" is alá kell írniuk.
   
 2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 • személyi igazolvány (vagy útlevél / tartózkodási engedély / kártyaformátumú vezetői engedély)
 • diákok esetében az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás)
 • a PTE hallgatói részéről kötelező az NEPTUN-kód megadása
 • beiratkozási kedvezmény igénybe vételéhez a jogosultság érdemi igazolása szükséges.
 • 18 éven aluliaknak Jótállási nyilatkozat szükséges
 • Az olvasójegyet, annak lejárta után is meg kell őrizni, és a legközelebbi beiratkozáskor magával kell hoznia. Ennek hiányában az új olvasójegy ára: 1000 Ft.

2016. november 2-től érvényes beiratkozási díjszabás
(A könyvtárhasználati szabályzat további változásairól részletes információ
itt található)


   

  A könyvtár napi jeggyel is látogatható!

  Beiratkozott Könyvtárhasználóink jogosultak a Könyvtár alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatásainak használatára.

   

  Ezek a következők:

  • Kölcsönzés, melynek részleteit a Szabályzat tartalmazza
  • Különgyűjtemények használata. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről a Szabályzat mellékletben rendelkezik
  • Könyvtárközi kölcsönzés
  • Tájékoztatás igénybevétele
  • Reprográfia
  • Használó képzés: könyvtárhasználat, számítógép, internet, adatbázis használat
  • Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata
  • Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata
  • Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata
  • pendrive-, CD- és DVD-írás
  • NAVA- szolgáltatás

   * A felsorolt szolgáltatások köre az egyes könyvtárakban eltérhet,  melyekről a könyvtárakban, illetve a könyvtárak honlapján tájékozódhat.