Alapszolgáltatások - Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Szakkönyvtár

Alapszolgáltatások

 

A Könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:


a könyvtárlátogatás,
a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
hagyományos/nyomtatott állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,
elektronikus/online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,
információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
a Könyvtár honlapján keresztül elérhető regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.

A Könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai:


a Könyvtár által kijelölt állományrészek kölcsönzése
előjegyzés,
könyvtárközi kölcsönzés,
emelt szintű szaktájékoztatás
helyismereti és zenei gyűjtemény használata,
számítógép- és internethasználat, WIFI hozzáférés
a Könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,
a Könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,
a Könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok helyben használata,
NAVA-szolgáltatás

 

Helyben olvasás

Ingyenesen, akár napijeggyel is igénybe vehető szolgáltatás. Helyszíne az olvasóterem, a folyóirat-olvasósarok és a kutatóterem.

Csak helyben használható dokumentumok:

  • időszaki kiadványok
  • mikrodokumentumok
  • különgyűjtemények állománya
  • segédkönyvtári anyag
  • olvasóterem állománya
  • védett dokumentumok (pl.: 1900 előtt megjelent könyvek)