Gyűjtőkör

Gyűjtőkör

Az állomány a teljesség igényével reprezentálja a karok mindenkori profiljának megfelelő belföldi kurrens szakirodalmat, a pedagógiai, pszichológiai és módszertani anyagot, a hazai kurrens könyvészeti irodalmat, nemzeti bibliográfiai kiadványokat és szakbibliográfiákat válogatva szerzi be.

Állomány összetétele:

Törzsállomány (könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok)

 • 1900 után kiadott könyvek (kölcsönözhető állomány)
 • olvasótermi állomány (nem kölcsönözhető)
 • időszaki kiadványok
 • mikrodokumentumok
 • segédkönyvtári anyag 

Különgyűjtemény

 • Kari kiadványok (oktatók, hallgatók szak és szépirodalmi munkái, történeti értékkel bíró kéziratok, stb.)
 • Szakdolgozatok, TDK dolgozatok, disszertációk
 • Hajdú Péter hagyaték (Finnugor tanszék)
 • XX. századi külpolitikai dokumentumok (német, francia, olasz) (BTK Társadalomtudományi)
 • Térképtár (Földrajzi intézet) 

Elektronikus könyvtár (adatbázisok, CD-gyűjtemény)

Védett dokumentumok (1900 előtt megjelent könyvek)

Szakkönyvtárak: a speciális szakterületek anyagát gyűjtik

 • Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Germanisztikai Szakkönyvtár és PTE Osztrák Könyvtár (német-osztrák-svájci irodalom, nyelvészet és kultúra)
 • Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Filozófiai Szakkönyvtár (filozófia, esztétika, etika, logika, nemzetközi kapcsolatok, kommunikáció, közigazgatás, jog)
 • Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Társadalomtudományi Szakkönyvtár (történelem, néprajz, szociológia, szociálpolitika)
 • Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Földrajzi Szakkönyvtár