Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Anna Funder: Stasiország

Anna Funder: Stasiország. Európa Kiadó, Budapest, 2014, 337 oldal
ISBN: 978-963-07-9567-8

"Tudták, kik a látogatóid, tudták, kinek telefonáltál és azt is tudták, ha a feleséged mással is lefeküdt."

Babak Kaweh: Coaching kézikönyv - Coachoknak és oktatóknak

Babak Kaweh: Coaching kézikönyv - Coachoknak és oktatóknak. Bioenergetic, Budapest , 2015, 272 oldal
ISBN: 978-963-291-254-7

A szerző széleskörű, közel húszesztendős tapasztalataira alapozva, elsősorban gyakorlati szempontokat figyelembe véve segít eligazodni a coaching fogalmának sokrétűségében. Részletes áttekintést nyújt a coaching fontos megközelítési módjairól, modern, jól használható modellé állítva össze azokat. Célja, hogy e témában áttekintést nyújtó alapmű legyen. A pedagógiai szempontokat is szem előtt tartó kézikönyv hasznos tananyaga a coach-képzéseknek, ugyanakkor a gyakorló szakemberek segédkönyvéül is szolgál. A könyv számos gyakorlati ötlettel szolgál a tanácsadók, moderátorok és mediátorok, trénerek, szupervizorok és terapeuták munkájához is, mint a coaching-szakma kitűnő és igényes kézikönyve!

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek - A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között. Kijárat Kiadó : Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Budapest, 2015, 564 oldal
ISBN: 978-615-5160-47-9

Gelencsér Gábor nagyszabású, hiánypótló monográfiája a magyar film és az irodalom kapcsolatát tárgyalja 1945 és 1995 között. Egyfelől áttekinti két kulturális rendszer, azaz film és irodalom hatásösszefüggéseinek történetét, másfelől érzékeny és alapos elemzéseket közöl a legfontosabb írók műveinek adaptációiról (Móricz Zsigmond, Déry Tibor, Mándy Iván, Krasznahorkai László), illetve az irodalmi ihletettségű szerzői filmesek munkáiról (Fábri Zoltán, Makk Károly, Gothár Péter, Tarr Béla). A kötet tehát olvasható nem hagyományos filmtörténetként, kultúrpolitikai és kultúrtörténeti összefoglalásként, illetve figyelmes és értékes esztétikai elemzések sorozataként is. Egyszerre tankönyv, monográfia és műelemző esszé. Nehezen besorolható, különleges vállalkozás – ahogy a mű tárgyát képező, kiemelkedő magyar filmes adaptációk is azok. Filmbarátok, diákok, tanárok, kutatók, nézők és olvasók kötelező olvasmánya.

Kelecsény László: Klasszikus kultikus korfestő

Kelecsényi László: Klasszikus kultikus korfestő - Magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig. Kronosz, Pécs, 2014, 363 oldal
ISBN: 978-615-5497-18-6

Ez a könyv szerelmi vallomás. A szerzőnek a magyar filmhez fűződő, állandóan újra kezdődő viszonyának gyümölcse. Több mint egy évtizede jött először a világra, aztán másodjára is megszületett. Korábbi kiadásai már csak közkönyvtárak polcain lapozhatók fel. Most újra megjelenik, az utóbbi évek friss nyomaival, újabb filmek bemutatásával. Írója évtizedeket töltött a filmszakma különböző területein: volt tudományos kutató, dramaturg, újságíró, filmtörténész, média-tanár. Élete jelentős része mozik sötétjében telt; videotékákban böngészve meg letöltő oldalak nézegetésével zajlott. Naprakészen követi a magyar film változásait: munkáját akár folytatásos regényként lehet olvasni.

Borbély Szilárd: Halotti pompa - Szekvenciák

Borbély Szilárd: Halotti pompa. Kalligram, Pozsony, 2014, 201 oldal
ISBN: 978-80-8101-802-2

Te jöjj el Este! Rózsakertem elnémul, mint a Szóm. Jöjj el Halál, te jöjj el értem, legyél te Olvasóm!

Grendel Lajos: Utazás a semmi felé

Grendel Lajos: Utazás a semmi felé. Kalligram Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2014, 133 oldal
ISBN: 978-80-8101-815-2

"Valamit rendbe kell hozni, ismételgette magában, mint egy litániát. Most mindenekelőtt hazamegy, és nem gondol sem a múltra, sem a jövőre, mert a múlt úgyis jóvátehetetlen, a jövő pedig így is, úgy is a halál."

Jankovics Marcell: Lékiratok

Jankovics Marcell: Lékiratok. Helikon Kiadó, Budapest, 2014, 757 oldal
ISBN: 978 963 227 482 9

A szerző csak arról írhat, amire emlékszik vagy amire emlékeztetik, de a kezét óhatatlanul bizonyos megfontolások vezetik. Ezért válogat, hallgat el, kerül meg, fogalmaz óvatosan.

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások 1847-2014

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások: 1847-2014. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015, 274 oldal
ISBN: 978-963-338-386-5

Milyen is a mi nemzeti kultúránk, s egyáltalán fontos-e, érték-e számunkra? Honnan jöttünk, hová tartozunk, s merre menjünk? Kelet vagy Nyugat? Magyarság, európaiság vagy globalizáció? Befogadás vagy kirekesztés; feloldódás vagy gazdagodás?

Nyitva tartás 2015.12.15-én a Tóth József BTK-TTK Kari Szakkönyvtárban

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk 2015.12.15-én (kedden) 8-tól csak 10 óráig tart nyitva.

Dear Visitors!
On 15'th of December (Tuesday) our library will be open between 8:00 and 10:00.
 

Vallásnézet

Máté-Tóth András: Vallásnézet - A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése. Korunk - Komp-Press, Kolozsvár, 2014, 295 oldal
ISBN: 978 973 1960 78 4

Máté-Tóth András (1957) teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a Bécsi Egyetem magántanára. Könyvében az elmúlt 25 esztendő kelet-közép-európai vallási és egyházi változásaival és ezek elméleti megközelítéseivel foglalkozik. Szekularizáció, közvallás, társadalmi dráma, civil vallás, üres jelölő - ezek a kulcsfogalmak fémjelzik megközelítéseit. Elemzéseivel igazolja, hogy a szekularizációs elméleten túl további elméletek is szükségesek a régió sajátos történelmi és kortárs tapasztalatainak megértéséhez. Végső következtetése szerint a vallás olyan sokrétű dimenziója a régió társadalmainak, amely jelentős szerepet játszik a társadalmi és egyéni identitás folyamatos újraépítésében, és szerves részét képezi a kortárs diskurzusoknak.

Tartalom átvétel