Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Jankovics Marcell: Lékiratok

Jankovics Marcell: Lékiratok. Helikon Kiadó, Budapest, 2014, 757 oldal
ISBN: 978 963 227 482 9

A szerző csak arról írhat, amire emlékszik vagy amire emlékeztetik, de a kezét óhatatlanul bizonyos megfontolások vezetik. Ezért válogat, hallgat el, kerül meg, fogalmaz óvatosan.

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások 1847-2014

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások: 1847-2014. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015, 274 oldal
ISBN: 978-963-338-386-5

Milyen is a mi nemzeti kultúránk, s egyáltalán fontos-e, érték-e számunkra? Honnan jöttünk, hová tartozunk, s merre menjünk? Kelet vagy Nyugat? Magyarság, európaiság vagy globalizáció? Befogadás vagy kirekesztés; feloldódás vagy gazdagodás?

Nyitva tartás 2015.12.15-én a Tóth József BTK-TTK Kari Szakkönyvtárban

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk 2015.12.15-én (kedden) 8-tól csak 10 óráig tart nyitva.

Dear Visitors!
On 15'th of December (Tuesday) our library will be open between 8:00 and 10:00.
 

Vallásnézet

Máté-Tóth András: Vallásnézet - A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése. Korunk - Komp-Press, Kolozsvár, 2014, 295 oldal
ISBN: 978 973 1960 78 4

Máté-Tóth András (1957) teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a Bécsi Egyetem magántanára. Könyvében az elmúlt 25 esztendő kelet-közép-európai vallási és egyházi változásaival és ezek elméleti megközelítéseivel foglalkozik. Szekularizáció, közvallás, társadalmi dráma, civil vallás, üres jelölő - ezek a kulcsfogalmak fémjelzik megközelítéseit. Elemzéseivel igazolja, hogy a szekularizációs elméleten túl további elméletek is szükségesek a régió sajátos történelmi és kortárs tapasztalatainak megértéséhez. Végső következtetése szerint a vallás olyan sokrétű dimenziója a régió társadalmainak, amely jelentős szerepet játszik a társadalmi és egyéni identitás folyamatos újraépítésében, és szerves részét képezi a kortárs diskurzusoknak.

A kommunikatív hatalom és az emberi jogok

Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években. Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest, 2015, 204 oldal
ISBN: 978-963-693-564-1

A kötet rekonstruálja Jürgen Habermas kilencvenes évekbeli politikai filozófiájának logikáját, azon belül Habermas erős normatív igényekkel fellépő deliberatív demokrácia-felfogását, ismerteti Habermas legfontosabb kortárs vitapartnereinek álláspontját. Gondolatmenete mögött az a hallgatólagos feltevés húzódik, hogy Habermas kilencvenes évekbeli, leginkább a diskurzus fogalmára épülő politikai filozófiája új, jelentős fejezet a szerző igen gazdag életművében.

Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország

Simon János: Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország. CEPOLITI–L'Harmattan Kiadó, Miskolc, 2015, 400 oldal
ISBN: 978-963-89674-2-8

A Helyzetkép nekem olyan, mint egy kézikönyv. Mert bár 2014-ben készültek a beszélgetések, az elmúlt 25 év legtöbb gondja-baja vita tárgyát képezi az egyes műsorokban. Az unió, a cigánykérdés, a felzárkóztatás, a politikusok cselekedetei, az urizálás, a társadalmi nézetkülönbségek, szóval minden, ami a közbeszédben benne van. És nem feltétlenül politikai korrekt /PC/ módon, hanem tisztességesen. A neves újságírók, politológusok véleményét olvasva jócskán eltöprenghetünk azon, miképpen történhetett meg, hogy egy negyedszázad sem volt elég bizonyos társadalmi gondok, elvárások tisztességes megoldására. Bőséggel találunk példákat arra is, mit rontottunk el, és miért.” Kondor Katalin előszavából

Műveljük a médiát

Aczél Petra, Andok Mónika, Bokor Tamás: Műveljük a médiát. Wolters Kluwer, Budapest, 2015, 293 oldal
ISBN: 978-963-295-494-3

A média értékrendszer, ideológia és kód egyszerre. Célunk tehát, hogy a technológiai ártatlanságot és érintetlenséget, a technikai objektivitást lehámozva a médiáról, a lehető legjobban, a legtöbb perspektívából megmutassuk, többről van szó, mint adásról és adatról, üzenetről és csatornáról, mint az információ kódolásáról és dekódolásáról. Aki most attól tart, hogy egyfajta médiakritikai esszégyűjteményt tart a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről van szó. Szándékunk szerint a könyv a médiaoktatást, a médiaműveltséget és a média művelését elősegíteni szándékozó, tudományos munka.

Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába

Nick Totton: Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába. Oriold és Társai, Budapest, 2015, 273 oldal
ISBN: 978-615-5443-14-5 – Fordította: Gonda Xénia

A magyarországi pszichoterápiás szakirodalom régóta betöltetlen hiányosságát pótolja Nick Totton bevezető munkájának magyar nyelvű kiadása. A szomato-pszichoterápia és az annak elméleti hátterét jelentő szomatikus pszichológia az eltelt egy évtizedben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Ennek megfelelően a szerző nem minden kijelentése állja meg a helyét a szakma mai kontextusában. Mindemellett az itt lefektetett számos alaptézis, valamint a Totton által képviselt kiegyensúlyozott és világos álláspont minden szakember számára tanulságos és példaértékű. Ahogy a szerző is jelzi a könyvben, írásának tárgya gyakran felkavaró lehet. Ennek mentén mi is arra biztatjuk az olvasót: engedje meg, hogy az olvasás élménye elméjén túl testére és érzelmeire is hasson.

Elherdált ország

Csernok Attila: Elherdált ország. Pro-Livro Kft, Budapest, 2014, 196 oldal
ISBN: 978-963-08-9496-8

"A könyv a párizsi békéről, Trianonról szól. Arról, hogy a történelem tényei vesztésre állnak a legendákkal, a mítoszokkal szemben. "

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth, Budapest, 2015, 366 oldal
ISBN: 978-963-09-8292-4

A szervezet társas tér, melyen belül a tanulás, az attitűdök, a motiváció, a személyközi viszonyok, a szerepek és szerepkonfliktusok, a kommunikáció, a hatalom, a döntés, a csoport jelenségei éppen úgy megtalálhatók, mint az életben általában. Ugyanakkor a szervezet sajátosan megtöri, és színezi ezeket a jelenségeket és folyamatokat.

Tartalom átvétel