Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015, 370 oldal
ISBN: 978-963-693-588-7

A kötetben új átfogó társadalomelméletet írnak le a szerzők. Egy új társadalomelmélet megalkotása jelentős vállalkozás, különösen akkor, ha a társadalomtudományban szokatlan módon, egzakt matematikai alapokra épül. Ez a matematikai alap a multistruktúrák elmélete, amely önmagában is új diszciplína.

Balsai István: Szabadon választott

Balsai István: Szabadon választott. Kairosz, Budapest, 2015, 511 oldal
ISBN: 978-963-662-763-8

Balsai István szerző az Antall-kormány igazságügyi minisztériumának vezetőjeként enged bepillantást abba a munkába, amelyet a minisztérium végzett, s amely nem kevesebbet jelentett, mint a korábbi pártállami jogrendszer lebontását, és egy új, jogállami kritériumoknak és érdekeknek megfelelő jogrendszer felépítését...

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970. MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület, Budapest, 2013, 264 oldal
ISBN: 978 963 08 8190 6

2013. december 12-én jelenik meg a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület első kiadványa, a Magyar Beatzenekarok Almanachja. A kétszázötven oldalas, keménykötésű könyv több, mint 300 fotómelléklettel a Magyar Beat 1959 és 1970 közötti legfontosabb zenekarainak bemutatása mellett, nagy hangsúlyt fektet a kevésbé ismert, vagy időközben méltatlanul elfeledett zenekarok bemutatására is. A zenekari történetek ismertetése mellett a könyv egy beatkislemez-diszkográfiát is tartalmaz, illetve megemlékezik a Táncdalfesztiválok felemás világáról is.

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett: az embermentés és ellenállás története 1944-45-ben

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett : az embermentés és ellenállás története, 1944-45-ben. Libri, 2015, 506 oldal
ISBN: 978-963-310-375-3

Budapest, 1944 ősze. Terror és konspiráció. SS-katonák, nyilasok, erősödő ellenállási mozgalom. A város egy része romokban. A Szovjet Hadsereg a kapuknál. A németek és a magyar nácik a Holocaust utolsó felvonására készülnek, hogy megsemmisítsék a maradék zsidó lakosságot is. Csendes belháború dúl a magyar nácibarát és a náciellenes erők között. Július 9-én Budapest Keleti pályaudvarára megérkezik Raoul Wallenberg. Taxival megy a városközpontba, és azonnal beleveti magát a drámai zűrzavarba. Egy csapásra a város zsidó kisebbségének megmentéséért harcoló erők szövevényes hálózatában találja magát. A budapesti az utolsó jelentős még létező zsidó csoport a náci fennhatóság alatt álló Európában. Az Alkonyat Budapest felett erről az 1944-45-ös nagyszabású mentőakcióról szól, egészen új fénybe helyezve Raoul Wallenberg munkásságát. Számos eddig ismeretlen tényt és eseményt mutat be, korábban nem publikált fényképekkel illusztrálva.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák. Typotex, 2014, 394 oldal
ISBN: 978-963-279-822-6

Mai korunk tele van súlyos ellentmondásokkal. Az urbanizáció negatív következményei, a természeti környezet veszélyeztetettsége, az élővilág diverzitásának csökkenése, az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, a szolidaritás, a kooperáció csökkenése, a szociális különbségek növekedése, marginalizált helyzetbe került emberek tömegei, az emberi képességeket gazdagító munkák korlátozott köre, a személyiség sokféleségét figyelembevevő oktatás ritka volta, a családi kapcsolatok fájdalmas sérülései...

Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai

Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai. Argumentum kiadó és nyomda kft, 2015, 240 oldal
ISBN: 978-963-446-746-5

Nemzetközileg általános gyakorlat, hogy egy katasztrófa-beavatkozás és humanitárius segítségnyújtás befejezése után azonnal megtörténik a programok komplex hatásvizsgálata. A magyarországi humanitárius segítségnyújtásban sem az állami, illetve önkormányzati szereplők, sem pedig a segélyszervezetek esetében ez nem számít bevett gyakorlatnak.

Stefan Kornelius: Angela Merkel: az életrajz

Stefan Kornelius: Angela Merkel: az életrajz. Tranz Press, Budapest, 2014, 337 oldal
ISBN: 978-963-08-8972-8 – Fordította: Deréky Géza

Miközben az eurózóna történetének legsúlyosabb válsága zajlik, Angela Merkel a kontinens legfontosabb politikusává vált. Feszülten figyeli az egész világ, mit tesz az övezet vezető gazdaságának első embere Európa megmentéséért. Életrajzából megismerhetjük a kosztüm mögött rejtőző embert: a lányt, aki fiatalon elstoppolt Tbiliszibe, és a politikusasszonyt, akit nem sokkal később díszvacsorán látott vendégül a Fehér Ház. Megtudhatjuk, hogyan jutott egy keletnémet származású fiatal a világpolitika csúcsára, és megismerhetjük, hogyan tartja pozícióját stabilan immár harmadik kancellári ciklusa alatt az erősen férfiak uralta német politikai elit világában.

Salamon Konrád: Tizenkét nap szabadság 1956 - Az első antikommunista forradalom

Salamon Konrád: Tizenkét nap szabadság 1956 - Az első antikommunista forradalom . Magyar Napló, Budapest, 395 oldal
ISBN: 978-963-9961-86-9

Salamon Konrád albuma izgalmas áttekintésben tárja elénk az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét a forradalom kibontakozásától egészen a megtorlásig. A történeti eseményeket közérthetően átfogó kötetet mintegy 200 kép illusztrálja, köztük számos nyomtatásban korábban meg nem jelent fotó.

Bokor Pál:A film mint mozgás: gondolatok a film szépségéről és szabadságáról

Bokor Pál: A film mint mozgás: gondolatok a film szépségéről és szabadságáról . Atlantic Press Kiadó, Budapest, 2015, 495 oldal
ISBN: 978-615-5332-52-4

Ez a könyv egy első hangzásra meghökkentő ötletből keletkezett, mely szerint a film szépségének titka nem a kép, hanem maga a mozgás. De ha az olvasó veszi a fáradságot és végigolvassa a korábban inkább külpolitikai újságíróként ismert, de sokoldalúságával már nem egy meglepetést okozó szerző munkáját, akkor nem lesz kétsége ennek az állításnak az igazságtartalma felől.

Barna Gábor - Keszeg Vilmos: Patrimónium és társadalom a 20. században

Barna Gábor - Keszeg Vilmos: Patrimónium és társadalom a 20. században. Kriza János Néprajzi Társaság, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Kolozsvár, Budapest, 2015, 356 oldal
ISBN: 978-973-8439-81-8 978-615-5309-02-1

2011. augusztus 22-27. között zajlott Kolozsvárt Nyelv és kultúra a változó régiókban címmel a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.

Tartalom átvétel