Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

A kommunikatív hatalom és az emberi jogok

Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években. Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest, 2015, 204 oldal
ISBN: 978-963-693-564-1

A kötet rekonstruálja Jürgen Habermas kilencvenes évekbeli politikai filozófiájának logikáját, azon belül Habermas erős normatív igényekkel fellépő deliberatív demokrácia-felfogását, ismerteti Habermas legfontosabb kortárs vitapartnereinek álláspontját. Gondolatmenete mögött az a hallgatólagos feltevés húzódik, hogy Habermas kilencvenes évekbeli, leginkább a diskurzus fogalmára épülő politikai filozófiája új, jelentős fejezet a szerző igen gazdag életművében.

Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország

Simon János: Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország. CEPOLITI–L'Harmattan Kiadó, Miskolc, 2015, 400 oldal
ISBN: 978-963-89674-2-8

A Helyzetkép nekem olyan, mint egy kézikönyv. Mert bár 2014-ben készültek a beszélgetések, az elmúlt 25 év legtöbb gondja-baja vita tárgyát képezi az egyes műsorokban. Az unió, a cigánykérdés, a felzárkóztatás, a politikusok cselekedetei, az urizálás, a társadalmi nézetkülönbségek, szóval minden, ami a közbeszédben benne van. És nem feltétlenül politikai korrekt /PC/ módon, hanem tisztességesen. A neves újságírók, politológusok véleményét olvasva jócskán eltöprenghetünk azon, miképpen történhetett meg, hogy egy negyedszázad sem volt elég bizonyos társadalmi gondok, elvárások tisztességes megoldására. Bőséggel találunk példákat arra is, mit rontottunk el, és miért.” Kondor Katalin előszavából

Műveljük a médiát

Aczél Petra, Andok Mónika, Bokor Tamás: Műveljük a médiát. Wolters Kluwer, Budapest, 2015, 293 oldal
ISBN: 978-963-295-494-3

A média értékrendszer, ideológia és kód egyszerre. Célunk tehát, hogy a technológiai ártatlanságot és érintetlenséget, a technikai objektivitást lehámozva a médiáról, a lehető legjobban, a legtöbb perspektívából megmutassuk, többről van szó, mint adásról és adatról, üzenetről és csatornáról, mint az információ kódolásáról és dekódolásáról. Aki most attól tart, hogy egyfajta médiakritikai esszégyűjteményt tart a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről van szó. Szándékunk szerint a könyv a médiaoktatást, a médiaműveltséget és a média művelését elősegíteni szándékozó, tudományos munka.

Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába

Nick Totton: Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába. Oriold és Társai, Budapest, 2015, 273 oldal
ISBN: 978-615-5443-14-5 – Fordította: Gonda Xénia

A magyarországi pszichoterápiás szakirodalom régóta betöltetlen hiányosságát pótolja Nick Totton bevezető munkájának magyar nyelvű kiadása. A szomato-pszichoterápia és az annak elméleti hátterét jelentő szomatikus pszichológia az eltelt egy évtizedben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Ennek megfelelően a szerző nem minden kijelentése állja meg a helyét a szakma mai kontextusában. Mindemellett az itt lefektetett számos alaptézis, valamint a Totton által képviselt kiegyensúlyozott és világos álláspont minden szakember számára tanulságos és példaértékű. Ahogy a szerző is jelzi a könyvben, írásának tárgya gyakran felkavaró lehet. Ennek mentén mi is arra biztatjuk az olvasót: engedje meg, hogy az olvasás élménye elméjén túl testére és érzelmeire is hasson.

Elherdált ország

Csernok Attila: Elherdált ország. Pro-Livro Kft, Budapest, 2014, 196 oldal
ISBN: 978-963-08-9496-8

"A könyv a párizsi békéről, Trianonról szól. Arról, hogy a történelem tényei vesztésre állnak a legendákkal, a mítoszokkal szemben. "

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth, Budapest, 2015, 366 oldal
ISBN: 978-963-09-8292-4

A szervezet társas tér, melyen belül a tanulás, az attitűdök, a motiváció, a személyközi viszonyok, a szerepek és szerepkonfliktusok, a kommunikáció, a hatalom, a döntés, a csoport jelenségei éppen úgy megtalálhatók, mint az életben általában. Ugyanakkor a szervezet sajátosan megtöri, és színezi ezeket a jelenségeket és folyamatokat.

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015, 370 oldal
ISBN: 978-963-693-588-7

A kötetben új átfogó társadalomelméletet írnak le a szerzők. Egy új társadalomelmélet megalkotása jelentős vállalkozás, különösen akkor, ha a társadalomtudományban szokatlan módon, egzakt matematikai alapokra épül. Ez a matematikai alap a multistruktúrák elmélete, amely önmagában is új diszciplína.

Balsai István: Szabadon választott

Balsai István: Szabadon választott. Kairosz, Budapest, 2015, 511 oldal
ISBN: 978-963-662-763-8

Balsai István szerző az Antall-kormány igazságügyi minisztériumának vezetőjeként enged bepillantást abba a munkába, amelyet a minisztérium végzett, s amely nem kevesebbet jelentett, mint a korábbi pártállami jogrendszer lebontását, és egy új, jogállami kritériumoknak és érdekeknek megfelelő jogrendszer felépítését...

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970. MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület, Budapest, 2013, 264 oldal
ISBN: 978 963 08 8190 6

2013. december 12-én jelenik meg a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület első kiadványa, a Magyar Beatzenekarok Almanachja. A kétszázötven oldalas, keménykötésű könyv több, mint 300 fotómelléklettel a Magyar Beat 1959 és 1970 közötti legfontosabb zenekarainak bemutatása mellett, nagy hangsúlyt fektet a kevésbé ismert, vagy időközben méltatlanul elfeledett zenekarok bemutatására is. A zenekari történetek ismertetése mellett a könyv egy beatkislemez-diszkográfiát is tartalmaz, illetve megemlékezik a Táncdalfesztiválok felemás világáról is.

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett: az embermentés és ellenállás története 1944-45-ben

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett : az embermentés és ellenállás története, 1944-45-ben. Libri, 2015, 506 oldal
ISBN: 978-963-310-375-3

Budapest, 1944 ősze. Terror és konspiráció. SS-katonák, nyilasok, erősödő ellenállási mozgalom. A város egy része romokban. A Szovjet Hadsereg a kapuknál. A németek és a magyar nácik a Holocaust utolsó felvonására készülnek, hogy megsemmisítsék a maradék zsidó lakosságot is. Csendes belháború dúl a magyar nácibarát és a náciellenes erők között. Július 9-én Budapest Keleti pályaudvarára megérkezik Raoul Wallenberg. Taxival megy a városközpontba, és azonnal beleveti magát a drámai zűrzavarba. Egy csapásra a város zsidó kisebbségének megmentéséért harcoló erők szövevényes hálózatában találja magát. A budapesti az utolsó jelentős még létező zsidó csoport a náci fennhatóság alatt álló Európában. Az Alkonyat Budapest felett erről az 1944-45-ös nagyszabású mentőakcióról szól, egészen új fénybe helyezve Raoul Wallenberg munkásságát. Számos eddig ismeretlen tényt és eseményt mutat be, korábban nem publikált fényképekkel illusztrálva.

Tartalom átvétel