Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Öltözz pirosba - a BTK-TTK Könyvtárban is

Idén a BTK-TTK Könyvtár is csatlakozott a Szemem Fénye Alapítvány "Öltözz Pirosba" akciójához.

 

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Bp: Osiris, 2012

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók 1920-1989. Osiris, Budapest, 2012, 230 oldal
ISBN: 978-963-276-226-5

Kedvenc könyvem ez. Jelenleg. Mert volt más. És lesz is. Ha az ember olvas, újabb és újabb kedvenc és még kedvencebb könyvei lesznek. Lehetne most is más. Miért mégis ez? A jó könyv nem megfellebbezhetetlen igazságokat deklarál, hanem aktuális problémákban szembesít eddigi ismereteimmel, nézeteimmel. Kérdéseket támaszt, töprengésre és vitára késztet. Arra, hogy újragondoljam mindazt, amit tudok. Mindazt, amit másoktól olvastam az adott témáról – s kialakítsam saját véleményemet. Ez a könyv – sok mással együtt – ilyen.

Zweig, Stefan: A tegnap világa. Budapest: Európa, 2008

Zweig, Stefan: A tegnap világa. Európa, Budapest, 2008, 551 oldal
ISBN: 978 963 07 8175 1 – Fordította: Tandori Dezső

Régóta közismert, hogy a szépirodalom nemcsak szellemi épülésünkre és szórakoztatásunkra szegődött mellénk mindennapi társnak, de egyúttal nagyon fontos történeti forrás is. Stefan Zweig „A tegnap világa” című műve már címében is egyértelművé teszi, hogy egy elmúlt, az időbeni távolság és a keletkezése idejének körülményei miatt megszépült világ története. Olyan történeti ábrázolás, amely megmutatja, hogy a művészettől eltérített, professzionalizálódó történetírás korában is van igény a mívesen megformált, de nagyon is hiteles történetekre. A tegnap világa az egyik igazi bizonyíték rá, hogy a művészi vénából fakadó, lebilincselő elbeszélés és briliáns stílus másként tesz élővé letűnt korokat.

Konrád György: Elutazás és hazatérés. Bp.: Noran, 2001

Konrád György: Elutazás és hazatérés. Noran, Budapest, 2001, 162 oldal
ISBN: 963-9356-28-X

Körülbelül tíz éve kaptam ezt a könyvet egy barátomtól születésnapomra. Hamar elolvastam, nagyon megtetszett, és azóta Konrád György talán összes regényét sikerült elolvasnom már. Mégis ez maradt a kedvencem, mert számomra ez a mű mutatja legtisztábban a Szerző világlátását. A gyermek Konrád Györgynek a 40-es évek elején német nevelőnője volt, 1944-ben el akarta felejteni a német nyel¬vet, majd 40 évesen újratanulta.

Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Budapest: Helikon, 1997

Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Helikon, Budapest, 1997, 269 oldal
ISBN: 963 208 483 7

Életrajzi adatai szerint Hankiss Elemér bölcsész, szociológus, filozófus, értékkutató, irodalomtörténész, 1990-1993 között a Magyar Televízió elnöke. Számomra azonban Hankiss Elemér sokkal több e lexikonszerű meghatározásoknál: Hankiss Elemér a gondolkodó ember. Érdeklődése homlokterében hol magyar társadalmi problémák, hol pedig egyetemes érvényű civilizációs kérdések állnak. Az 1997-ben megjelent Emberi kaland című műve az utóbbi kategóriába tartozik, és bátran ajánlható mindazoknak, akiket az élet értelmének, az ember világban betöltött szerepének, a transzcendenciának, az európai műveltségnek és kultúrának a problémái izgatnak. Hankiss műve sem nem érthetetlenül filozofikus, de nem is populista; stílusa nemcsak cizelláltan egyszerű, de kimondottan olvasmányos.

Rowling, J. K.: Átmeneti üresedés. Budapest: Gabó, 2012

Rowling, J. K.: Átmeneti üresedés. Gabó, Budapest, 2012, 573 oldal
ISBN: 978-963-689-631-7 – Fordította: Bihari György és Sóvágó Katalin

Örökké hálás leszek J. K. Rowlingnak, hogy a gyerekeimet könyvek olvasására rákapatta. Harry Potter zseniális cselekmény-szövése nemcsak őket bilincselte le, hanem minket, szülőket is. Ezért mikor először olvastam arról, hogy felnőtteknek szóló regényén dolgozik, türelmetlenül vártam a könyv megje¬lenését. És bizony nem is csalódtam. A regény egy csendes konzervatív angol kisvárosban játszódik, ahol természetesen mindenki mindenkit ismer. A konfliktust az okozza, hogy a szociálisan rászorulók által lakott lakótelepet (Parlagot) az idilli kisváros megmentse, vagy hagyja magára. Kezdetben idillinek tűnő családi életekbe pillanthatunk be, majd végigkövethetjük az egyes családok mélyen titkolt tragédiáit. Egyre érzékelhetőbbé válnak a fortyogó indula¬tok a képviselő testület tagjai között.

Martin du Gard, Roger: Vén Európa. Bp.: Eri Kiadó, 2004

Martin du Gard, Roger: Vén Európa. Eri Kiadó, Budapest, 2004, 95 oldal
ISBN: 963 8090 57 X – Fordította: Illés Endre

A szerző elsősorban a Thibault család című regényéről híres, amely húszévnyi alkotói munkát igényelt. 56 éves, amikor 1937-ben, e nagyszabású társadalom- és család-történeti regényfolyamát Nobel-díjjal jutalmazzák. A címben említett mű egészen más indíttatású és terjedelmű. Itt koránt sem a Romain Rolland-ra jellemző hatalmas regénnyel állunk szemben, hiszen ez a szellemes és igen szórakoztató kötet alig több mint 90 oldal. Az első kiadás 1933-ban jelent meg a híres párizsi Gallimard kiadónál. Roger Martin du Gard (1881-1953) már a Thibault családon dolgozott, amikor egy baleset következtében pihenésre kényszerült.

Renberg, Tore: Mégis van apám. Bp.: József A. Kör - L'Harmattan, 2012

Renberg, Tore: Mégis van apám. József A. Kör - L'Harmattan, Budapest, 2012, 395 oldal
ISBN: 978-963-236-504-6 – Fordította: Ambrus Orsolya

A norvég kortárs irodalom egyik legjelentősebb alakjának, Tore Renbergnek „Mégis van apám” c. (norvég címe: Kompani Orheim, magyarul Orheim Társaság) regénye Ambrus Orsolya fordításában vált ismertté Magyarországon. A könyv az 1980-as évek Norvégiájába, az olajipar központjába, az eső áztatta Stavangerbe visz el minket, ahol Jarle Orheim tinédzser éveire emlékezik vissza apja halála után. A sorok között nem csak egy norvég középosztálybeli család hétköznapjaival találkozhatunk, hanem utalások történnek a világtörténelem akkori eseményeire is, amelyek az ifjút érdekelték. A fiú emlékeiben felelevenednek azok az élmények, amelyeket a legtöbb kamasz átél: első szerelem, első cigi, az első berúgás.

Márquez, Gabriel García: Száz év magány. Bp.: Európa, 1980

Márquez, Gabriel García: Száz év magány. Európa, Budapest, 1980, 355 oldal
ISBN: 963 07 2091 4 – Fordította: Székács Vera

Azért ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, mert benne található minden, amit Lantin-Amerikáról érdemes tudni: történelem, politika, kultúra, hagyomány, hit, stb. És minden a fikción keresztül: Macondo, a Buendía család, a mindennapi élet egy kis településen és egy normális (latin-amerikai meg a karibi szempontból) család. De úgy írni, hogy a fikció valóságnak tűnjön. Ahogy García Márquez maga írta: „én imádok írni, nem tudom, hogy találhattak ki olyat, hogy írni szenvedés. Persze más dolog elérni azt, hogy az olvasó higgyen nekem. Ez igen, ez keserves kínlódás, mindaddig, amíg az ember karja be nem melegszik, és akkor minden kijön és kavarog, aztán kezd alakot ölteni. De az olvasónak mindig el kell hinnie, mert ha nem, akkor semmit sem ér az egész.”

Illyés Gyula: Hunok Párisban. Budapest: Szépirodalmi, 1970

Illyés Gyula: Hunok Párisban. Szépirodalmi, Budapest, 1970, 545 oldal

Kedvenc könyvem? Sajnos attól tartok, hogy egy ilyen egyszerű – egyszerűnek tűnő – kérdésre sem tudok válaszolni. Nincs kedvenc könyvem. Nincs egyetlen kedvenc könyvem, kétszáz már talán lenne. Falun nőttem fel, ahol a hosszú téli estéken társasjátékoztunk és olvastunk. Édesapám gazdag könyvtárának köszönhetően hamar végigolvastam a mesék, a pöttyös- az indián könyvek és az összes Verne után a teljes Mikszáthot, Jókait, a francia és az orosz klasszikusokat. Aztán szegedi bölcsész lettem, s ettől kezdve végképp napi fogyasztási cikk lett a könyv: a kötelező, az ajánlott, meg amire csak úgy kíváncsi voltam. Diákjaim körében kering rólam egy anekdota: hétvégén utaztam a villamoson, és hirtelen eszembe jutott, milyen lehet az albán nyelv igerendszere, leszálltam, mert egy ekkora probléma nem tűrt halasztást, kikértem az egyetemi könyvtárból pár régi könyvet, megnéztem, ami érdekelt, majd immár megnyugodva hazamentem.

Tartalom átvétel