Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó Piroska művészetének elsődleges forrása / Szabó Ildikó

Szabó Ildikó: Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó Piroska művészetének elsődleges forrása . Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 2013, 112 oldal
ISBN: 978-963-08-6381-0

Szántó Piroska művészetének alakulását eddig elsősorban politikai állásfoglalásai szempontjából elemezték. Kapcsolatát a magyarországi avantgárd művészeti mozgalmakkal (Szocialista Képzőművészek Csoportja, Európai Iskola, KUT, Új Művészet) baloldali, eltávolodását e mozgalmaktól, valamint a vegetációhoz, mint festői témához való fordulását pedig kevésbé radikális gondolkodásmódjával, vallásos világnézetével magyarázták...

A könyv célja, mint ahogy az alcím (A nőiség, mint Szántó Piroska stílusának elsődleges forrása) az, hogy művészetét, sajátos stílusának alakulását bemutassa egy új szemszögből, nevezetesen az alkotó nőiségének szemszögéből, s feltárja, hogy a történelmi helyzet, a művész politikai, világnézeti állásfoglalása, és annak változásai, valamint az avantgárd irányzatok csak közvetve hatottak művészetére. Mert annak közvetlen, és elsődleges forrása az alkotó nőisége, mely fölülírja és egységbe formálja mindazokat a külső stílusteremtő hatásokat, melyeket mindeddig elsődlegesnek jegyzett minden ikonográfiai leírás. Ezen hatások mértékét természetesen nem tagadva, csupán sorrendiségüket átgondolva és a nőiséget, mint eddig nem tárgyalt stílusteremtő motívumot is hozzá gondolva értékelem, elemzem az életmű egyes darabjait, illetve igyekszem rámutatni a művészre jellemző stílus és tematika kialakulásának fontos mozzanataira. Kutatási módszerem kétirányú volt. Egyrészt az eddig nem vizsgált és már jól ismert dokumentumok, interjúk, önéletrajzi írások szövegeit összevetettem az életmű egyes darabjaival, különös tekintettel azokra a munkákra, melyeket eddig sehol nem publikáltak, kiállítva nem voltak, nagyrészt a művész hagyatékát gondozó Szombathelyi Képtár raktárában pihennek. Az alkotói módszer feltárásában sok segítséget nyújtottak a vázlatszerű, illetve be nem fejezett munkák, különösen azok, melyeket nem feltétlen valamely művészi, megrendelői szándék hozott létre, hanem spontán születtek. Másrészt a 20. század nőművészeinek törekvései felől megközelítve, a női emancipáció hatásait vizsgálva követtem végig Szántó Piroska írásait, nyilatkozatait és műveit összehasonlítva más nőművészek műveivel. Munkámat nagyban segítette saját alkotói (festői, grafikusi) munkám, mintegy belülről vizsgáltam a módszert, valamint az hogy az életpálya kiindulópontján, a szülővárosban élek, és munkahelyem az az iskola, ahol Szántó Piroska érettségizett, ahol első alkotásai születtek. Részletesebben térek ki a helyi kötődésű, máshol eddig nem látott és értelmezett művek elemzésére, egyrészt, hogy a félegyháziak jobban értsék az itt látható műveket, másrészt azért mert így azok is megismerhetik, akik nem jártak még Kiskunfélegyházán.

Szándékom szerint a megjelenő könyv sok színes reprodukciót tartalmaz az eddig nem ismert művekről is. Fontos, hogy nagyon jó nyomdai minőségben adjuk közre az életmű legfontosabb darabjait. A kiadvány szerkezete világos, levegős, esztétikus lesz, kellő teret adva a műveknek.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: http://www.kiskunmuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemi...)