Gyűjteményünk

Gyűjteményünk

Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteménye a következő részekből áll:

  • az EU Hivatalos Lapja
  • az Unió kiadványai
  • adatbázisok
  • szakkönyvek
  • folyóiratok
A gyűjtemény magját az Európai Unió Hivatalos Lapja és az Európai Bizottság hivatalos dokumentumai alkotják. Az Official Journal "L" (EC Legislation) és a "C" (Information and Notices) sorozata nyomtatott formában, az "S" (Supplement) sorozata pedig CD-ROM formájában állnak a használók rendelkezésére. 2004. május 1. óta a Hivatalos Lap nyomtatott formátumban magyar nyelven hozzáférhető az EDK-ban.
Szintén a gyűjtemény részét képezik az Európai Unió egyéb kiadványai (az Unió Kiadóhivatala által publikált statisztikák, jelentések, ismeretterjesztő füzetek), melyek a Dokumentációs Központi státusz okán ingyenesen kerülnek az EDK-ba, angol és/vagy magyar nyelven. A Dokumentációs Központ 4 olvasói számítógépén hozzáférhetőek az Unió hivatalos honlapja és a Jogi Kar által előfizetett adatbázisok is.
Ezeken kívül a magyar nyelvű Európai Uniós szakirodalom teljes beszerzésével és rendelkezésre bocsátásával, valamint az angol és német nyelvű irodalom legfontosabb elemeinek megszerzésével segíti az EDK a hallgatók és a kutatók munkáját. A könyvek beszerzése mellett számos, az európai integrációval kapcsolatos folyóiratra is előfizetünk, ez utóbbiak megtalálhatóak a PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtár folyóiratainak listáján  .
A könyvek és az uniós kiadványok külön-külön rendszer szerint kerülnek feldolgozásra, ezért ugyanannak a jog- vagy politikaterületnek más szakjelzete lehet a könyvek és az uniós kiadványok sorában, egyes témák pedig csak az egyik dokumentumtípusnál léteznek. A témák szerinti szakjelzet-, illetve folyóiratlista itt található:
 
Téma, jogterület Könyvek Uniós kiadványok Folyóiratok
Adók és vámok 341-241 336.2 The Key
Alkotmányjog 341-211 -  
Bővítés 341-204 EU E  
  341-205    
Büntetőjog 341-220 -  
Büntetőügyekben folytatott Rendőri és Igazságügyi Együttműködés 341-207 -  
Concours, munkavállalás az Unió intézményeiben 341-281 -  
Egészségügy 341-290 EU SH  
Egyéb szakpolitikák 341-290 lásd az egyes politikáknál  
Élelmiszeripar 341-271 641  
Élet- és munkakörülmények - EU FI Communiqué
    EU SH Foundation Focus
Energia 341-290 621.3  
EU és nemzetközi jog, emberi jogok 341-210 -  
Európai Beruházási Bank 341-201 EU EIB Info
Európai Bíróság 341-201 EU CJ  
Európai Bizottság 341-201 EU Com  
Európai Központi Bank 341-201 EU CB InfEuro
Európai Parlament 341-201 EU P EP Newshound Review
Európai Tanács 341-201 EU C  
Európai Unió. Általános művek 341-200 EU G Bulletin of the European Union
      Cordis focus
      EU Working Papers
      Európa 2002
      Európai Tükör
      European Insight
Fejlődő országok - EU DC The Courier
      News Asia It&C
Foglalkoztatás. Szociális ügyek 341-250 EU ESF  
Gazdaság 341-208 338 European Economy
      European Economy News
Gazdasági és Szociális Bizottság 341-201 EU ESC  
Gazdasági szervezetek - 334 Enterprise Europe
Harmadik országok - EU TC  
Idegenforgalom - 338.48  
Informatika 341-290 681.3  
Intézmények 341-201 lásd az egyes intézményeknél  
Ipar 341-290 338.45  
Jog 341-202 340 ERA Forum scripta iuris europaei
      Európai Jog
      Maastricht Journal of European and Comparative Law
Jogszabályok 341-T - Az Európai Unió Hivatalos Lapja
      Official Journal of the European Union
Joggyakorlat 341-203 EU CJ Európai Bírósági Ítéletek
Kábítószerek 341-220 EU SH Drugs in focus
Kereskedelempolitika 341-290 339  
Kisebbségek 341-211 EU ESF  
Közös Kül- és Biztonságpolitika 341-207 -  
Környezetvédelem 341-260 504 Environment for Europeans
Közigazgatási jog 341-240 - Synergy
Közlekedés 341-290 650  
Kutatás-fejlesztés 341-290 EU SRD Euroabstracts
      European Innovation
      RTD Info
Magánjog, kereskedelmi jog, társasági jog 341-230 -  
Magyarország és EU 341-204 EU E  
Mezőgazdaság 341-270 630 Az Európai Unió Agrárgazdasága
      Fishing in Europe
      Leader + Magazine
      Newsletter DG Agriculture
Migráció 341-211 -  
Miniszterek Tanácsa 341-201 EU CC  
Munkabiztonság 341-251 EU SH Facts
  341-290   Forum
      Magazine
      News
Munkajog 341-251 EU SH  
    EU ESF  
Munkaügy 341-250 331  
  341-251    
Nemzetközi szervezetek 341-100 -  
Oktatás 341-280 370 CEDEFOP Info
      Vocational Training
Ombudsman 341-201 EU O  
Pénzügy 341-241 336 InfEuro
Politika 341-206 - Europolitics
Régiók 341-243 911 Inforegio News
      Inforegio Panorama
      Regions & Cities of Europe
Sportjog 341-244 -  
Statisztika - 311 SIGMA
      Statistical references
Számvevőszék 341-201 EU CA  
Szociális jog, szociálpolitika 341-250 EU ESF  
Tagállamok 341-205 EU E  
Támogatások, alapok 341-242 EU F  
Technológia 341-290 EU ST  
Versenyjog, versenypolitika 341-231 339.137 Competition Policy Newsletter


Folyóiratok

Cím Témakör
Bulletin of the European Union általános
CEDEFOP Info oktatás, szakképzés
Communiqué élet- és munkakörülmények
Competition Policy Newsletter verseny
Cordis focus általános
The Courier fejlesztési együttműködés
Drugs in focus kábítószer
Enterprise Europe vállalkozások, gazdasági szervezetek
Environment for Europeans környezetvédelem
EP Newshound Review Európai Parlament
ERA Forum scripta iuris europaei általános
EU Working Papers általános
Euroabstracts kutatás-fejlesztés
Európa 2002 általános
Európai Bírósági Ítéletek joggyakorlat
Európai Jog általános
Európai Tükör általános
Az Európai Unió Agrárgazdasága mezőgazdaság
Az Európai Unió Hivatalos Lapja jogszabályok
European Economy gazdaság
European Economy News gazdaság
European Insight általános
European Innovation kutatás-fejlesztés
Europolitics politika
Facts munkabiztonság
Forum munkabiztonság
Fishing in Europe halászat
Foundation Focus élet- és munkakörülmények
Info Európai Beruházási Bank
InfEuro pénzügy, Európai Központi Bank
Inforegio News régiók
Inforegio Panorama régiók
The Key adó, vám
Leader + Magazine mezőgazdaság
Maastricht Journal of European and Comparative Law általános
Magazine munkabiztonság
The Magazine oktatás, szakképzés
News munkabiztonság
News Asia It&C fejlesztési együttműködés
Newsletter DG Agriculture mezőgazdaság
Official Journal of the European Union jogszabályok
Regions & Cities of Europe régiók
RTD Info kutatás-fejlesztés
SIGMA statisztika
Statistical references statisztika
Synergy e-kormányzat
Vocational Training oktatás, szakképzés