Könyvajánlók

Döntéshozatal és jogalkotás az Európai Unióban

Döntéshozatal és jogalkotás az Európai Unióban.

Az uniós döntéshozatal és jogalkotás, annak intézményei, eljárásai és érdekérvényesítési jelenségei növekvő figyelmet kapnak a hazai felsőoktatásban. Több egyetemen és főiskolán rendszeresen hozzáférhetők olyan kurzusok, melyek ezek elméletével és gyakorlatával igyekeznek megismertetni a hallgatókat, amihez azonban a magyar nyelvű uniós irodalom egyelőre kevés támogatást kínál. A csatlakozást követő évtizedben a hazai gazdasági és társadalmi szereplők széles köre tapasztalta meg, hogy a Brüsszelben születő döntések és uniós jog nem csupán közvetlen hatással vannak a mindennapokra, de megfelelő ismeretek és információk birtokában elérhetők és alakíthatók. Hasonlóan fontos tapasztalat, hogy a sajátos magyar szempontok és érdekek megjelenítése és érvényesítése az uniós arénában nem elsősorban állami-diplomáciai feladat, hanem minden érintett gazdasági és társadalmi szervezet előtt álló kihívás, aminek megfelelni azonban csupán a szükséges ismeretek birtokában lehet. Mindezekre figyelemmel a kötet, mely a magyar nyelvű uniós irodalom körében hiánypótló vállalkozás, egyszerre kínál igényes szakmai irodalmat egyetemi és főiskolai oktatóknak és hallgatóknak, valamint nyújt bepillantást a brüsszeli intézményi labirintus mindennapjaiba a téma iránt érdeklődő szélesebb közönségnek. Külön erénye, hogy a közreműködő szerzők nem csupán rendszeres oktatási, kutatási és publikációs tevékenységet folytatnak uniós és egyéb témákban, de közvetlen személyes tapasztalatokkal rendelkeznek a szóban forgó intézmények működését illetően. Forrás: http://www.harmattan.hu/konyv_1001.html

Uniós szakpolitikák

Szabó Marcel, Láncos Petra Lea, Gyeney Laura: Uniós szakpolitikák. Szent István Társulat, Budapest, 2012,

Tanulmánykötet

European Union Law 3rd edition

Alina Kaczorowska: European Union Law . Routledge, London, New York, 2013,
ISBN: 978 0 415 69598 5

Fully revised and updated, the third edition of EU Law provides an exhaustive, yet easily readable, account of the complex and ever changing subject of EU law. The author gives thorough, authoritative, and up-to-the-minute treatment to the institutional, constitutional and substantive elements of EU Law. The book is unique in that it successfully combines depth of coverage with an excellent selection of supporting case law, making this challenging subject accessible and easy to follow. Case summaries and judgments are highlighted in colour-tinted boxes for ease of reference, and are accompanied by key facts and analysis, often in the light of subsequent developments. The student-friendly approach is enhanced by market-driven pedagogical features, including: • Concise outlines, at the beginning of each chapter describing its content; • An aide-mémoire, often presented in diagrammatic form, at the end of each chapter to highlight and reinforce key points; • End of chapter recommended reading lists to facilitate further research; • End of chapter problem and essay questions testing the students’ ability to apply what they have learnt; and, • A map identifying EU Member States, and their accession dates; acceding States; candidate States; and, potential candidate States. The book’s companion website offers a range of teaching and learning resources including an interactive timeline of the EU, useful web links, self-test questions and much more. This book is essential reading for those studying EU law on both undergraduate and postgraduate courses and will be of interest to students of political science, social science and business studies. It also provides comprehensive coverage of substantive and procedural EU competition law and thus has its place as a textbook for introductory courses on EU competition law.

EMRK : Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten

Karpenstein, Ulrich: EMRK : Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten : Kommentar. Beck, München, 2012,
ISBN: 978 3 406 60812 4

Der Kommentar zur EMRK Die Rechtsprechung des EGMR beeinflusst in immer stärkerem Maße den Grundrechtsschutz in der Bundesrepublik und wirkt sich massiv auf die deutsche Rechtspraxis aus. Der Kommentar gibt einen schnellen Überblick über die bestehende Rechtslage und stellt vorrangig die in diesem Bereich einschlägige Rechtsprechung dar. Er erläutert die EMRK und die einschlägigen Vorschriften der Zusatzprotokolle unter Berücksichtigung des zuletzt in Kraft getretenen 14. Protokolls. Daneben behandelt er die Auslegung nationalen Rechts, den Mehrwert der EMRK-Vorschriften gegenüber nationalen Gewährleistungsrechten und die sich daraus ergebenden Konfliktfelder.

The court of justice and the construction of Europe

The court of justice and the construction of Europe: analyses and perspectives on sixty years of case-law. , 2013,

Published by the Court of Justice of the European Union on the unique occasion of its 60th anniversary The first time that the Court of Justice opens itself up to the global academic community Contributions from eminent jurists representing a wide variety of nationalities and backgrounds This book is a contributed volume published by the Court of Justice of the European Union on the occasion of its 60th anniversary. It provides an insight to the 60 years of case-law of the Court of Justice and its role in the progress of European Integration. The book includes contributions from eminent jurists from almost all the EU Member States. All the main areas of European Union are covered in a systematic way. The contributions are regrouped in four chapters dedicated respectively to the role of the Court of Justice and the Judicial Architecture of the European Union, the Constitutional Order of the European Union, the Area of EU Citizens and the European Union in the World. The topics covered remain of interest for several years to come. This unique book, a "must-have" reference work for Judges and Courts of all EU Members States and candidate countries, and academics and legal professionals who are active in the field of EU law, is also valuable for Law Libraries and Law Schools in Europe, the United States of America, Latin America, Asia and Africa and law students who focus their research and studies in EU law.

EU-JOG

EU-jog. HVG-ORAC, Budapest, 2012,

„Az Európai Unió jogrendszerének szervezett oktatása Magyarországon az egyetemi jogászképzés keretei között másfél évtizedes múltra tekint vissza. Ezalatt több kiváló tankönyv, jegyzet látott napvilágot, amelyekből joghallgatók ezrei ismerkedhettek meg az európai integrációval, annak a tagállamok jogrendszerére gyakorolt hatásával. E tudást megszerezve ma már sokan dolgoznak uniós intézményeknél külföldön, segítve Magyarországot, vagy éppen azt ellenőrizve, hogy vállalt kötelezettségeinek - a többi tagállamhoz hasonlóan - mindenben eleget tesz-e. Az egyes jogi karokon - a meglévő hasonlóságok mellett - hangsúlybeli különbségeket is találhatunk e tantárgy oktatásában. Tankönyvünk szerzői négy jogi karon oktatnak, és arra vállalkoztak, hogy az ott szerzett tapasztalataikat egymással megosztva közösen írják meg ezt a kiadványt. Legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Unió jog- és intézményrendszerének, valamint az úgynevezett belső piac jogának esszenciáját készítsük el, azaz azt a tananyagot, amit minden joghallgatónak tudnia kell ahhoz, hogy a későbbiekben gyakorló jogászként megállja a helyét. Reméljük és kívánjuk, hogy ez az első találkozásuk az Európai Unióval sikeres lesz, megértik az európai integráció céljait, megoldásait, és kedvet kapnak ahhoz, hogy még többet megtudjanak minderről!”

EU Law after Lisbon

ed. by Andrea Biondi and Piet Eeckhout with Stefanie Ripley: EU Law after Lisbon. Oxford University Press, Oxford, 2012,
ISBN: 978 0 19 964432 2

Offers the first extended analysis of the implementation and impact of the Lisbon Treaty, a process currently profoundly changing EU law and policy Sets the reforms introduced by the Treaty against the broader background of the recent development of EU law, providing a rounded contextual understanding Contributors to the volume include leading academics in the field, EU officials, and legal practitioners involved in negotiating and implementing the Treaty Many of the most controversial areas of reform initiated by the Lisbon Treaty were not negotiated in the Treaty itself, but left to be resolved during its implementation. Since the Treaty's entry into force, the implementation process has already had a profound impact on many areas of EU law and policy, and consolidated new areas of power, such as over foreign investment. This collection gathers leading specialists in the field to analyse the Treaty's implementation and the directions of legal reform post-Lisbon. Drawing on a range of expertise to assess and comment on the Treaty, the contributors include both academics and practitioners involved in negotiating and implementing the Treaty. Focusing on the central issues and changes resulting from the Lisbon Treaty, the contributors examine the Treaty in the broader background of how the EU, and EU law in particular, has been developing in recent years and provide a contextual understanding of the future direction of EU law in the post-Lisbon era.

Az Európai Parlament a Bíróság előtt

Mohay Ágoston: Az Európai Parlament a Bíróság előtt. PTE ÁJK Európa Központ, Pécs, 2012,
ISBN: 978-615-5001-64-2

„Kétségtelen, hogy az Európai Parlament az az uniós intézmény, melynek jogi státuszát jelentős mértékben, sok esetben az alapszerződés betűjét kiterjesztően értelmezve, majd annak módosítását mintegy kikényszerítve alakította az Európai Bíróság joggyakorlata. […] Maga az értekezés […] három tematikus fejezetre tagolódik. A második fejezet az EP perképességére, a harmadik fejezet az EP összetételére, szervezetére és működésére, míg a negyedik fejezet pedig a hatásköreire vonatkozó európai bírósági joggyakorlatot elemzi. […] Az értekezés helyesen mutat rá arra a dilemmára, ami az Európai Bíróság számára megoldandóként merült fel, nevezetesen egyrészről az intézményi egyensúly biztosítása, másrészről a Szerződés szövegének tiszteletben tartása. Az EP hatásköreire vonatkozó joggyakorlat leginkább erre az egyensúlyi helyzetre való törekvést példázza.” (Részletek Somssich Réka opponensi véleményéből, ELTE ÁJK)

Új könyv az EDK-ban: The Interaction Between Europe's Legal Systems

Giuseppe Martinico , Oreste Pollicin: The Interaction Between Europe's Legal Systems : Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2012,

Description This book examines the broad issue of the rapprochement between the legal systems of the EU and the European Convention of Human Rights (ECHR) and asks whether the two systems are converging. While the literature on the issue of the national application of EC/EU law or that of ECHR norms is voluminous, a specific comparative analysis that takes into account the national judicial treatment of both laws has been lacking, until now. Contents Contents: Part I 1. The Interaction between Europe’s Legal Systems: An Introduction to the Investigation 2. The Formal Parameter 3. The Law in Action Part II 4. External Convergence: Towards a Rapprochement of the EU and ECHR Regimes After the Enlargement of Europe to the East 5. The Enlargement of Europe to the East and the Reaction of the European Court of Human Rights 6. The Enlargement of Europe to the East and the Reaction of the European Court of Justice 7. Conclusions Index Further information This detailed book begins with some reflections on the importance of judicial interactions in European constitutional law, before going on to compare the relationships between national judges and supranational laws across 27 European jurisdictions. For the same jurisdictions it then makes a careful assessment of way in which ECHR and EU law is handled before national courts and also sets this in the context of the original goals and aims of the two regimes. Finally, the authors broaden the perspective to bring in the prospects of European enlargement towards the East, and consider the implications of this for the rapprochement between the two regimes. The Interaction between Europe’s Legal Systems will strongly appeal to academics and students in European law, comparative law, theory of law, postgraduate students and LLM students in European law and in comparative law.

Új könyv az EDK-ban: Europe's Parliament

Stephen Clark, Julian Priestley: Europe's Parliament : People, Places, Politics. John Harper Publishing, London, 2012,
ISBN: 9780957150102

An insiders’ view of what the European Parliament is really like: the environment and atmosphere of Brussels, Strasbourg and Luxembourg; the MEPs and the staff; the internal politics; the personalities; and how the work is actually done. Illustrated throughout with more than 350 photographs. FOR A SLIDESHOW PRESENTATION VISIT http://www.europesparliament.com/ The authors start off with two chapters which set the scene: what the Parliament is like to work in – the physical environment, and from that, the story of the seat, and the saga of the buildings. The book then moves on to describe the main actors in the daily drama of parliamentary life; the politicians, of course, but also their staffs, the political group secretariats and Parliament’s administration. It covers the different kinds of parliamentarians – the higher-profile MEPs destined for senior office in Parliament, the legislators, the budgeteers, the institutionalists, the parliamentary diplomats and the mavericks. It describes how MEPs get promoted. And it shows how in reality MEPs do their work of legislating, controlling the budget and scrutinising the Commission. The book raises several other themes. What about the politics in all this? How important a factor is nationality in the way things are decided? And multilingualism – how does the Parliament cope as the only body in the world with fully twenty-three working languages, plus some add-ons? And, finally and ever more importantly, how does the Parliament communicate with the outside world and especially those who elect it? The book includes more than 350 photographs illustrating the 'life and times' of this unique experiment in continental-level democracy.