110 éves a Pécsi Városháza - meghívó az emlékkonferenciára

Pécs Mj. Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 110 éves a Pécsi Városháza című emlékkonferenciára, mely 2017. június 8-án, csütörtökön délelőtt 9 órai kezdettel kerül megrendezésre a Pécs Városi Önkormányzat II. emeleti közgyűlési termében.

Az emlékülés programja:

9.00 Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője: Megnyitó

9.00-9.10 Páva Zsolt dr. Pécs mj. város polgármestere: Köszöntő

Levezető elnök: Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros


9.10-9.30
Pilkhoffer Mónika dr. egyetemi adjunktus, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék: A városháza, mint épülettípus, különös tekintettel a pécsi városháza épületére
 

9.30-9.50
Raymann János elnök Baranya Megyei Éremgyűjtők Egyesülete: A pécsi városháza érmeken
 

9.50-10.10
Nagy Imre Gábor főlevéltáros, megyei levéltárigazgató-helyettes Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára: Pécs város igazgatása a 20. század elején
 

10.10-10.30
Bodor Mihály dr. levéltáros Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára: Az 1907. évi anyakönyvi reform és pécsi gyakorlata a születési- és a halotti anyakönyvek vonatkozásában
 

10.30-10.50
Tegzes Ferenc dr. ny. főlevéltáros: A házassági anyakönyvek forrásértéke az 1907. évi reform előtt és után 1895-1910.
 

10.50-11.00 SZÜNET
 

11.00-11.20
Ács Marianna dr. vezető Baranyai Református Egyházmegye Levéltára, tanársegéd PTE BTK NTI Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék: A gyülekezet -építő Nyáry Pál tevékenységének első időszaka a Pécsi Református Egyházközségben (1902-1914)
 

11.20-11.40
Kaposi Zoltán dr. habil. prof. D. Sc. PTE KTK: Pécs gazdasági helyzete a 20. század első évtizedében
 

11.40-12.00
Majdán János dr. habil. docens PTE BTK Újkortörténeti Tanszék: Pécs és a vasút a 20. század első évtizedében
 

12.00-12.20
Panyik István ifjúsági mentor Baranya Megyei Kormányhivatal: Pécs város bérházépítészete a századfordulón (1890-1910)
 

12.20-12.40
Hozzászólások, szakmai vita
 

12.40-13.40
EBÉDSZÜNET
 

A konferencia folytatása:

13.40
Megnyitó
Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője

Levezető elnök: Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros

13.40-14.00
Márfi Attila ny. főlevéltáros: A Pécsi Nemzeti Színház első időszaka
(1895-1914)
 

14.00-14.20
Kovács Orsolya PhD habil. docens, főmuzeológus Janus Pannonius Múzeum: Pécs művészeti életének áttekintése (1896-1914)
 

14.20-14.40
Pásztor Andrea történész-főmuzeológus Janus Pannonius Múzeum: Pécs alsó- és középfokú oktatása a millenniumtól az első világháború kitöréséig
 

14.40-15.00
Vargha Dezső dr. ny. főlevéltáros: Pécs zenei élete és sajtóviszonyai (1896-1914)
 

15.00-15.40
Hozzászólások, szakmai vita
 

15.40-15.55
Vargha Dezső dr. ny főlevéltáros: Zárszó
 

15.55-16.00
Lovász István dr. Pécs mj. város jegyzője

A konferencia bezárása.