A Pécsi Tudományegyetem kiadásában megjelent periodikák

|   A   |   B   |   C   |   D  |   E   |   F   |   G   |   H   |   I   |    J    |   K   |   M   |   O   |   P   |   R   |   S   |   T   |   V   |   W   |   Z   |

 

Az oldal áttöltése és aktualizálása folyamatos... | Régi (lezárt) felület

Utolsó frissítés: 2016. április 12.

 

Acta Paedagogica (BTK) Acta Paedagogica (BTK)

ISSN: 1587-7833 | Kiadói info: PTE-TI Oktatásmódszertani Tanszék, Pécs | Megjelenés: 2001-2004, Negyedévente [Nyomtatott és elektronikus] | Tárgyszavak: Pedagógia, Nevelés, Oktatás, Módszertan | Lelőhely: Központi Könyvtár - R3280 | Megjegyzés: 2004-ben megszűnt

Acta Szekszardiensium (IGYK) Acta Szekszardiensium (KVPK)

ISSN: 2416-1071 | Kiadói info: PTE Illyés Gyula Kar, Szekszárd | Megjelenés: 2013-, Évente [Nyomtatott] | Előzménye a PTE Illyés Gyula Kar Tudományos Közleményei. | Megjegyzés: A periodika Kar tudományos életét, illetve a kar kutatási és nemzetközi kapcsolatait tükrözi.

Alkotó szellemiség (PTE) Alkotó szellemiség (PTE)

Az Alkotó szellemiség nevet viselő tudományos és művészeti periodika a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként került az olvasók kezébe. A tudományos magazin egyrészről az egyetemi kollégáinkat és az egyetem társadalmi-gazdasági környezetének szereplőit...

Apróságok Lapja (2. Gyak.) Apróságok Lapja (2. Gyak.)

Az Apróságok Lapja című iskolai újságot 1994 szeptemberében indította el a szerkesztő. Az újság a PTE II. sz. Gyakorló Általános Iskola lapja volt. A sokszorosítás fénymásolással történt, és a gyermekek 18 oldalban, kétoldalas tűzött formában kapták kézhez a lapot...

Autonómia és Felelősség (BTK) Autonómia és Felelősség (BTK)

Főszerkesztő: Arató Ferenc | Terv, tipográfia: Kiss Tibor Noé | Olvasószerkesztő: Márhoffer Nikolett | Szerkesztőbizottság: Kéri Katalin, Varga Aranka, Dezső Renáta Anna, Arató Ferenc | Felelős Kiadó: Ambrusné, Dr. Kéri Katalin | Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs

Balkán füzetek (TTK) Balkán füzetek (TTK)

A PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja által 2003-ban útjára indított periodika egyik célja a tudományosság szolgálata a Balkán-félszigettel kapcsolatos tudományos munkák közlése révén. Másrészt sorozatunk a térséggel kapcsolatos oktatási segédanyagok...

Confabula (ÁOK) Confabula (ÁOK)

A Confabula a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói folyóirata. Fő olvasóköre a kar magyar és külföldi hallgatói, oktatói és klinikai orvosai, de az utóbbi időben igyekeztünk kiszélesíteni célközönségünket, és más karokkal illetve nyílt napokon...

DigitHírek (EK) DigitHírek – Hírek a digitális világból (Hírtallózó) (EK)

A digitális világ híreinek napi tallózása. Minden nap egy kiemelt hír kerül átvételre a nevesebb magyar hírportálokról. -- Kiadó: PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs -- Tárgyszavak: Internet, számítástechnika, digitalizáció, szoftver, hardver...

Egészség-Akadémia (ETK) Egészség-Akadémia (ETK)

A Kar az egészségtudomány egyéb területeit is bevonva negyedévenként megjelenő tudományos lapot alapított Egészség - Akadémia címmel. A folyóiratban meg szeretnénk jelentetni a Kari Egészség-Akadémia programsorozat előadásait referátum formájában...

eMKá (MK)

A Művészeti Karnak jelenleg „hibernált álmát alvó lapja” az eMKá, melyet az MK HÖK irodavezetője, Marosvölgyi István tartott életben. Az 1998-ban alakult lap korábban kéthetente jött ki, de félévkezdésekkor akár 3 naponta is.

Expressis Verbis (ÁJK) Expressis Verbis (ÁJK)

A Jogtudományi Karon már az 1970-es években szerkesztettek lapot a hallgatók, az 1996-ban létrejött EXPRESSIS VERBIS-nek több elődje is volt. Szerkesztője, A lap igyekszik a jogász élet azon perifériális területeit megtalálni, amely azért a joghallgatókat érintheti, érdekelheti...

Fészek (KTK) Fészek (KTK)

A legkorábban létrejött kari lappal a Közgazdaságtudományi Kar büszkélkedhet. A háromhetente megjelenő FÉSZEK egykori főszerkesztője, Tecz Gábor elmondta, hogy „lapunk három célt tart szem előtt: tájékoztat karunk, a KTK eseményeiről, szélesíteni próbálja a Közgáz...

Forma (PTE) Forma (PTE)

Az UnivPécs egyetemi hírlap művészeti melléklete. A kiadás együttműködésben készül az SDP Fiatal Alkotók Egyesületével. Főszerkesztő: Mester Zoltán. Szerkesztőség: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

Fórum (FEEK) Fórum (FEEK)

A PTE legfiatalabb kara, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar újságja, a FÓRUM már a Kar megszületése előtt, 2000-ben jött létre. Alapítója Csirke Balázs. Főszerkesztője, Németh Krisztina összefogásával igyekezett kielégíteni a karra járó hallgatók...

Gólya újság (MK) Gólya újság (MK)

Nagy örömmel köszöntünk a PTE művészeti Karán! Mielőtt szorgos munkába kezdenél az évkezdés alkalmával, ezzel a kis újsággal kedveskedünk neked, hogy egyszerűbben indulhasson a tanév. Igyekeztünk minél több hasznos információt is összeszedni annak érdekében...

Gondolat-Jel (BTK) Gondolat-Jel (BTK)

Az egykori egyetempolitikai, fél-szamizdat jellegű folyóiratot a hetevenes években alapították szegedi bölcsészek, többek között Szijj Ferenc, író és Hévizi Ottó, filozófus. A 1992-től független filozófiai és művészeti folyóirat. A szerkesztőség célja mindenekelőtt...

Hallató (IGYFK) Hallató (IGYFK)

A PTE-IGYFK HÖK unalomellenes lapja — Kiadó: PTE IGYFK HÖK, Szekszárd — Megjelenés: 1. évf. (2005. aug.)  — Tárgyszavak: diáklap — Lelõhely: TGYO (R 4087) — Az 1. évfoyam 2005/1. száma az Egyetemtörténeti Kiállítás 4. termében van.

Infokommunikáció és Jog (ÁJK) Infokommunikáció és Jog (ÁJK)

A két-háromhavonta megjelenő folyóirat informatikai jogi, hírközlési jogi és médiajogi témájú írásokat közöl. A folyóiratban helyet kapnak többek között adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdések, a személyiség-védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával...

Janus (BTK) Janus (BTK)

A JPTE BTK Kommunikációs Tanszék kiadványa — ISSN: 0237-7225 — Kiadó: JPTE BTK, Pécs — Megjelenés: 1986-2002, változó [Nyomtatott] — Tárgyszavak: kommunikáció — Lelőhely: Tóth József Kvt. (050 J 44 — A folyóirat 1993-2001 között szünetelt! 2002-ben megszünt!

Jura (AJK) Jura (AJK)

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos folyóirata, amelynek első száma tehetséges és törekvő fiatal oktatók, köztük különösen Dr. Szécsényi László kezdeményezésére, a Kar akkori dékánja, Dr. Kengyel Miklós támogatásával...

Marketing & Menedzsment (KTK) Marketing & Menedzsment (KTK)

Előzménye 1967-től Marketing-Piackutatás, Marketing. A Marketing & Menedzsment évente hat alkalommal jelenik meg, körülbelül 1400 előfizetővel rendelkezik: ebből hozzávetőlegesen 800 példány tanítási segédanyagként a felsőoktatási intézmények marketing tanszékeire...

Mathematica Pannonica (TTK) Mathematica Pannonica (TTK)

Mathematica Pannonica is a peer-reviewed mathematical journal devoted to the publication of high quality research papers on pure and applied mathematics. The journal was started in 1990, and brings out two issues per annum.

Mediterrán és Balkán Fórum (TTK) Mediterrán és Balkán Fórum (TTK)

A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum a Balkán, a Kelet-Mediterráneum és a Közel-Kelet térségét érintő kutatások eredményeit közli. Az elektronikus formával célunk az, hogy a témában érdekelteket...

Mélyen Szántó (?) Mélyen Szántó (?)

A folyóiratról nincsen adat.

Orvoskari Hírmondó (ÁOK) Orvoskari Hírmondó (ÁOK)

Az évente 7-8 alkalommal, kb. 40-60 oldalas számonkénti terjedelemben, mintegy 800-1000 nyomtatott példányban megjelenő folyóirat elektronikus formában is elérhető, egészen 2000-ig visszakereshetőek az egyes lapszámok. A folyóirat elsődleges célja az ÁOK tudományos...

Összekötő (ETK) Összekötő (ETK)

Kari gondozású információs lap az Összekötő újság, mely 2014-ben a XXIII. évfolyamával jelentkezett. Az újság 2012-ben megújult tartalommal és külsővel jelent meg. A kari médium oldalain bemutatkoztak oktatóink, tudósítások voltak olvashatóak a kari rendezvényekről...

Passim (BTK) Passim (BTK)

 

Pécsi Campus (PTE) Pécsi Campus (PTE)

2002-ben megszűnt!

PécsiBölcsész (BTK) PécsiBölcsész (BTK)

A BTK karilapja, a Pécsibölcsész, kultúrális és közéleti periodika 2014-ben ünnepelte 10 jubileumát. Évek óta lehetőséget biztosít karunk hallgatói számára, hogy kipróbálhassák magukat az újságkészítés terén, igazi gyakorlatot szerezhessenek a szerkesztőségi munka során...

Pollack periodica (MIK) Pollack periodica (MIK)

A folyóirat a műszaki tudományok (építőmérnöki, villamos-, környezet-, közlekedés-, anyagmérnöki) és a műszaki informatika legújabb eredményeit közli. Kísérletes és elméleti munákat egyaránt publikál. Szerkesztőség: PTE MIK 7634, Pécs, Boszorkány u. 2.

POTEncia (EFK) POTEncia (EFK)

Főszerkesztő: Oláh András | szerkesztők: Mihályi Ágnes, Császár Szilvia, Pintér Melinda

A Réteg (JPTE) A Réteg (JPTE)

A RÉTEG a KISZ Pécs Városi Bizottsága Egyetemi Főiskolai Tanácsának kiadványa. Ezen első számot szándékaink szerint majd másfél-két havonként újak követik. Az egy-egy központi kérdés köré tematikusan szerkesztett kiadványunk elsősorban...

Romológia(BTK) Romológia (BTK)

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és Romológiai Kutatóközpontjával közösen alapította a Romológia című tudományos folyóiratot. Célja, hogy a hazai...

Sajtószemle (EK) Sajtószemle (EK)

A Pécsi Tudományegyetem és elődintézményeiről megjelent sajtóanyagok jegyzéke. Napi rendszerességgel készülő címjegyzék, melyet a PTE Központi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály munkatársai készítenek.

Specimina Electronica Antiquitatis (BTK) Specimina Electronica Antiquitatis (BTK)

Mai, felgyorsult ritmusú világunkban a tudományos közlés hagyományos, papirformájú kiadványainak megjelenési üteme nem képes követni a megszülető ötletek és gondolatok sebességet, az oktatás és a hallgatók igényeit pedig végképp nem...

Szép literatúrai ajándék (BTK) Szép literatúrai ajándék (BTK)

Lapunk nyomtatott formájának megjelenését a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kiadói Bizottsága, a Soros Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja. A Szép literatúrai ajándék...

Szigma (KTK) Szigma (KTK)

A Szigma a Gazdaságmodellezési Társaság, több évtizedes hagyományokkal rendelkező lapja. Martos Béla professzor nevéhez fűződik, hogy 1970-ben útjára bocsátotta a lapot. Az évente négy számmal jelentkező folyóirat...

Szociális Szemle (BTK) Szociális Szemle (BTK)

Célunk, hogy a lap révén fórumot teremtsünk mindazon gondolatok számára, amelyek a szociális professziók szakmai sokszínűségét, alapvető emberi értékekhez való elkötelezettségét, innovatív erejét törekszenek megmutatni. Napjaink tapasztalata...

Szü Le (1. Gyak) Szü Le [Szülői Levél] (1. Gyak)

Megjelent iskolánk szülőknek szóló tájékoztató hírlevelének ez évi első száma. A szülői értekezleten minden szülő kézbe is vehette. Olvashatnak benne: a megváltozott házirendről; a tanév ütemtervéről; délutáni elfoglaltságokról; általános információkról...

WHS : A Wlislocki Henrik Szakkollégium kiadványa (BTK) WHS : A Wlislocki Henrik Szakkollégium kiadványa (BTK)

Azt szeretnénk, ha periodikánk egymást követő számaiban fel tudnánk rajzolni egyetemünk roma diákjainak mindennapi életét, örömeit, gondjait, élményeit, sikereit, esetleg kudarcait. Fórumot biztosítunk írói, költői, újságírói vagy tudományos közlendőiknek.