Közadatok

A könyvtár hivatalos neve: Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont
A könyvtár rövid neve: PTE EK TK
A könyvtár angol neve: University Library of Pécs and Centre for Learning
A könyvtár székhelye: 7622 Pécs, Universitas u. 2/a
A könyvtár postacíme: 7602 Pécs, Pf.: 450
A könyvtár telefonszám: (72)501-650 / 28052
A könyvtár honlapja: http://www.lib.pte.hu
A könyvtár vezetősége:
http://www.lib.pte.hu/hu/ek/munkatarsak#phonebook-items
A könyvtár SZMSZ-e:
https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/PTE_SZMSZ/38mell-konyvtarszmsz20170501.pdf

A Pécsi Tudományegyetem alapító okirata: https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Adminisztracio/PTE_AO.pdf
Könyvtári jogszabályok:
http://ki.oszk.hu/konyvtarijogszabalyok