Különgyűjteményeink

|   #   |   B   |   E   |   H   |   K   |   M   |   N   |   O   |   P   |   R   |   S   |   T   |   V   |   Z   |

 

20. századi külpolitikai dokumentumok gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) 20. századi külpolitikai dokumentumok gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár)

A második világháború után a német külügyminisztérium iratai a szövetséges hatalmak kezére kerültek, visszaadásukra 1956-tól kezdve került sor. 1960-ban az USA, Franciaország, Nagy-Britannia és a Német...

Borsay Pál (1921-1976) kottagyűjteménye (Művészeti Kar) Borsay Pál (1921-1976) kottagyűjteménye (Művészeti Kar) OPAC

Borsay Pál (1921-1976) Erdélyből áttelepül családból származott, édesapja katonakarmester volt. Ő maga tanulmányait a Budapesti Zeneakadémia zongora szakán Keéri-Szántó Imre és Böszörményi-Nagy Béla növendékeként végezte s Pécs zenei életének az ötvenes...

Brunner, Georg (1936-2002) hagyatéka (Benedek F. Kvt.) Brunner, Georg (1936-2002) hagyatéka (Benedek Ferenc Könyvtár)OPAC

Georg Brunner 1936-ban született Budapesten. Az 1956-os forradalom leverése után Németországba menekült, itt fejezte be a korábban Magyarországon megkezdett jogi tanulmányait. Bírósági fogalmazóként és a tübingeni egyetem korrektúra-asszisztenseként folytatott...

E-kéPEK (Történeti Gyűjtemények Osztálya) E-kéPEK (Történeti Gyűjtemények Osztálya) OPAC

A képgyűjtemény magában foglalja a Pécsi Tudományegyetem és jogelőd intézményeinek archív, adattári és digitális fotódokumentumait, így rektorok, dékánok, professzorok, tanárok, diákok portréi mellett, az egyetem...

Európai Dokumentációs Központ Európai Dokumentációs Központ (Benedek Ferenc Könyvtár) OPAC

1995 óta működik Egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karán a Nemzetközi- és Európajogi Tanszék keretében az Európai Dokumentációs Központ. Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Bruhács János professzor...

Hajdú Péter könyvtára Hajdú Péter (1923-2002) könyvtára (Tóth József Könyvtár)

Hajdú Péter az uráli, azaz a finnugor és szomojéd nyelvtudomány és őstörténet nemzetközileg ismert és elismert művelője, több vonatkozásban is megújítója. 1923. december 27-én született Budapesten. A gimnázium elvégzése után a Pázmány Péter Tudományegyetem...

Hauser Arnold (1892-1978) hagyatéka (MK) Hauser Arnold (1892-1978) hagyatéka (Művészeti Kar Könyvtára)OPAC

Hauser Arnold nemzetközi hírű, magyar származású művészettörténész és filozófus, a művészetszociológia művelésének kiemelkedő képviselője életének nagy részét külföldön, főként Angliában töltötte. 1892. május 8-án született Temesváron. Egyetemi tanulmányait...

Horler Miklós (1923-2010) hagyatéka (Művészeti Kar Művészettörténet és Elmélet Tanszék) Horler Miklós (1923-2010) hagyatéka (Művészeti Kar) OPAC

Horler Miklós (építészmérnök, a művészettudomány doktora, címzetes egyetemi tanár) szakmai hírnevét a műemlékvédelemben folytatott tevékenységének köszönheti. Az 1947-ben szerzett építészmérnöki diplomájával a budai Várnegyed helyreállításában vett részt...

Kerényi Károly (1897-1973) Kerényi Károly (1897-1973) (Történeti Gyűjtemények Osztálya) OPAC

Kerényi Károly klasszika-filológus, vallástörténész, a görög mitológia nemzetközi hatású tudósa és aktív művelőjeként, a század egyik legnagyobb magyar ókorkutatója volt. Szerb Antal róla mintázta meg az Utas és holdvilág című regényének Waldheim professzorát. 1897. január 15-én született...

Kézirattár (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Kézirattár (Történeti Gyűjtemények Osztálya)

A kézirattár feldolgozását 1958-59-ben Nyakas Sarolta végezte el, majd Fényes Miklós, igazgató rendszerezte az anyagegyüttest. A teljes, új rendszerű feltárást és a leírásokat Móró Mária Anna készítette el. A Központi Könyvtár kéziratgyűjteménye az alábbiakat tartalmazza a püspöki könyvtár...

Kisebbségi Intézet sajtókivágat- és kéziratgyűjteménye (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Kisebbségi Intézet sajtókivágat- és kéziratgyűjteménye (Történeti Gyűjtemények O.) OPAC

A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet 1936-ban kezdte meg a működését Faluhelyi Ferenc professzor vezetésével. Az Intézet az utódállamokban élő magyarság helyzetének bemutatását tűzte ki céljául. Faluhelyi Ferenc, mint a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jogi Kara...

Klimo Könyvtár (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Klimo Könyvtár (Történeti Gyűjtemények Osztálya) OPAC

A Pécsi Püspöki Könyvtárat, a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának közvetlen jogelődjét Klimo György pécsi püspök (1751-1777) alapította meg 1774-ben, és tette nyilvánossá mindenki "közhasznára", Magyarországon elsőként. A könyvtár eredeti helye a püspöki palota dél-nyugati...

Koschik, Harald Gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) Koschik, Harald Gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) OPAC

Harald Koschik 1944-ben született. Tanulmányait a Regensburgi Egyetemen (Universität. Regensburg) végezte és 1973-ban doktori fokozatot szerezett Die Bronzezeit im Südwestlichen Oberbayern című munkájával, Walter Torbrügge professzor irányításával...

Mátyás Flórián Könyvtára (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Mátyás Flórián Könyvtára (Történeti Gyűjtemények Osztálya)

Jogász, nyelvész, történetíró, akadémikus Tanulmányait patrónusok segítségével és 15 év önképzéssel végezte. Megfordult Keszthelyen, Kolozsvárott, Kátán, Nagyszebenben, Eszéken, Zárán, és végül Pécsett. 1838 őszén a ragusai piaristáknál tanított, majd ezután...

Mecsek Fúvósötös (Művészeti Kar Könyvtára) Mecsek Fúvósötös (Művészeti Kar Könyvtára)OPAC

A Mecsek Fúvósötös a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának adományozta kottatárát és PRO URBE Pécs (1983) kitüntetését. Az ünnepélyes átadásra a PTE Művészeti Karának könyvtárában került sor 2015. február 27-én, 11:00 órakor. (Zsolnay Kulturális Negyed Művészeti...

Móró Mária Anna hagyatéka (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Móró Mária Anna hagyatéka (Történeti Gyűjtemények Osztálya)

Felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte magyar-történelem szakon, 1967-ben szerzett tanári oklevelet. Egy évig az Urkúti Általános Iskolában tanított. 1969-ben a Pécsi Egyetemi Könyvtárban helyezkedett el. 1972-től...

Német Történeti Gyűjtemény (Tóth József Könyvtár) Német Történeti Gyűjtemény (Tóth József Könyvtár)OPAC

A Német Történeti Gyűjtemény a PTE BTK Történettudományi Intézetének keretében 2007 óta működő Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában Alapítványi Tanszék munkájához köthető. A gyűjteményben olyan művek találhatók, amelyek elsősorban...

Ormos Mária gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) Ormos Mária gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) OPAC

Ormos Mária Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1930. október 1-én született Debrecenben. Tanulmányait 1947 és 1952 között a debreceni és a budapesti egyetemen végezte, magyar-történelem szakos...

Országgyűlési Gyűjtemény (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Országgyűlési Gyűjtemény (Történeti Gyűjtemények Osztálya)

A Történeti Gyűjtemények Osztálya ad helyet a kivételes értékű országgyűlési különgyűjteménynek. Az 1791-től 1944-ig terjedő országgyűlési kiadványok majdnem teljes sora, 53 folyóméter (1760 kötet) található egy galériás teremben elhelyezve. A kötetek jó állapotban vannak...

Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény (Történeti Gyűjtemények Osztálya) ⇒ OPAC

Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény kialakításának kezdetei a középkori pécsi universitas 625. évfordulójához nyúlnak vissza, amikor Kelényi Gábornak, a POTE rektorának kezdeményezésére megalakult a POTE egyetemtörténeti múzeuma, amelynek anyaggyűjtésében, kialakításában...

A Pécsi Püspöki Könyvtár Irattára (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Pécsi Püspöki Könyvtár Irattára (Történeti Gyűjtemények Osztálya)

A Pécsi Püspöki Könyvtár 19. századi irattárából mára csak véletlenszerűen, néhány irat maradt meg, melyeket a rendszerezett munkásságáról híres hajdani püspöki könyvtárőr, Szőnyi Ottó 1906 és 1922 közötti működésének dokumentumai egészítenek ki. A gyűjtemény tehát...

Rüger, Christoph B. gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) Rüger, Christoph B. gyűjteménye (Társadalomtudományi Szakkönyvtár) OPAC

Christoph B. Rüger 1937-ben született Liegnitzben, egyetemi tanulmányait történelem, klasszika-filólógia, klasszika archaeologia és filozófia szakon a bonni és torontói egyetemen végezte. Természettudományi módszertani és terepi gyakorlati képzésben a Bonni...

Szabványgyűjtemény (Műszaki és Informatikai Kar) Szabványgyűjtemény (Műszaki és Informatikai Kar) KERESŐ

Szabványgyűjteményünk Dunántúl legnagyobb szabványtára, a Műszaki és Informatikai Kar Könyvtárának olvasótermében található, a műszaki tudományok, építészet, környezetvédelem magyar nyelvű szabványait tartalmazza, s egyre több Európai Uniós szabvánnyal bővül...

Stoll Béla (1928-2011) kottatára (MK) Stoll Béla (1928-2011) kottatára (Művészeti Kar Könyvtára)OPAC

Stoll Béla aki korábban a régi magyar irodalom sajtó alá rendezésével foglalkozott, 1974 óta József Attila-kutatóként tevékenykedett. A filológia tudományának egyik megkerülhetetlen szaktekintélye volt. Többek között részt vett az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent, Spenótként...

Strack, Friedrich (1939-2013) hagyatéka (Germanisztikai Szakkönyvtár) Strack, Friedrich (1939-2013) hagyatéka (Germanisztikai Szakkönyvtár)OPAC

Professzor Dr. Friedrich Strack (1939-2013) a Heidelbergi Egyetem Német, mint Idegennyelv Intézetének (Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie) igazgatója és Dr. Szendi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének vezetője kezdeményezésére...

Terminológiai Dokumentációs Központ (Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) Terminológiai Dokumentációs Központ (Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont) OPAC

A Terminológiai Dokumentációs Központ a terminológia oktatását és kutatását szervező egységként 2006 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Gazdaság-módszertani Intézetében alakult meg, melyet a PTE KTK Kari Tanácsa...

Tóth Lajos gyűjtemény (Pekár Mihály Könyvtár) Tóth Lajos (1856-1926) gyűjtemény (Pekár Mihály Könyvtár)OPAC

Az 1926-ban alapított orvosi könyvtár 1946-ig a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Tóth Lajos Könyvtára nevet viselte. Az akkori politikai viszonyok miatt jócskán megtizedelt állományú könyvtár megmaradt köteteit - 1520 dokumentum - megmentettük, feltártuk, hozzáférhetővé...

Tóth Melinda (1939-2012) művészettörténész könyvtára (Művészeti Kar Könyvtára) Tóth Melinda (1939-2012) művészettörténész könyvtára (Művészeti Kar Könyvtára)OPAC

Tóth Melinda művészettörténésznek a Művészeti Kar Képzőművészeti Intézete Művészettörténeti és Művészetelméleti Tanszékére került könyvtára nem tematikai gazdagsága szempontjából érdemel különös figyelmet, hanem épp ellenkezőleg: tematikai...

Vas István könyvtára (Központi Könyvtár) Vas István (1910-1991) könyvtára (Központi Könyvtár) OPAC

Vas István költő, esszéíró és műfordító 1910. szeptember 24-én született Budapesten. Apja becsvágyó és sikeres zsidó üzletember, textilkereskedő, aki hallani sem akart fia irodalmi ambícióiról. Iskoláit Budapesten végezte el, végül 1928-ban érettségizett le a Markó utcai...

Világbanki Gyűjtemény (Benedek F. Kvt.) Világbanki Gyűjtemény (Benedek Ferenc Könyvtár)OPAC

A washingtoni székhelyű Világbank 1996 óta küldi kiadványait ajándékként a PTE Könyvtára számára. A gyűjtemény rendkívül sokféle témát ölel fel, elsősorban azonban nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal, gazdasági fejlődéssel, gazdaságszociológiával, fejlődő országokkal, pénzüggyel...

Zsitvay Tamás gyűjteménye (Történeti Gyűjtemények Osztálya) Zsitvay Tamás gyűjteménye (Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)OPAC

Dr. Zsitvay Tamás a Pima Community College, Tucson Arizona egyetemének professzora. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa - a Dékán előterjesztésére - 2003 szeptemberében az egyetemközi, karközi és a testvértanszékek közötti tudományos kapcsolatok...