Kvíz - 2013/december (Helyes megfejtések)

Jubileumi egyetemtörténeti kvíz

A kvíz kérdéseire a válaszokat a pécsi egyetem történeti munkáiban és a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban megtekinthető „90 éve Pécsett – Az Erzsébet Tudományegyetem pécsi működése (1923-1950)” című jubileumi egyetemtörténeti kiállításban lehet megtalálni. A mellékelt fotón a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923. október 14-i, első pécsi ünnepi tanácsülése látható.
Nyeremény (A PTE Marketing Osztályának felajánlásából) Fedeles Tamás – Lengvári István – Pohánka Éva – Polyák Petra: A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2011. című kötete és egy egyetemi marketing csomag.

1. Ki látható az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének emlékére kiadott érem előlapján?
a. Ferenc József
b. Erzsébet királyné
c. Klebelsberg Kunó

2. Mely két neves pécsi vezetőnek a kiemelkedő szerepét szokás kiemelni a pozsonyi egyetem Pécsre költözése kapcsán?
a. gróf Zichy Gyula, Nendtvich Andor
b. Klebelsberg Kunó, Tóth Lajos
c. gróf Zichy János, Makay István

3. Melyik német egyetemhez hasonlította beszédében Klebelsberg Kuno VKM-miniszter a pécsi egyetemet?
a. Berlin
b. Heidelberg
c. Tübingen

4. Kinek a freskója készült el 1923-ra az egyetem központi épületében?
a. Lotz Károly
b. Ifj. Richter Aladár
c. Dudits Andor

5. Ki volt az Erzsébet Tudományegyetem első díszdoktora?
a. Apponyi Albert
b. Nendtvich Andor
c. Hóman Bálint

6. Hogy nevezték az Evangélikus Hittudományi Kar 1930-ban átadott új épületét?
a. Evangélikus Líceum
b. Márványpalota
c. Hittudományi Palota

7. Mely városban működött az Erzsébet Tudományegyetem nyári egyeteme?
a. Keszthely
b. Fonyód
c. Siófok

8. Mely klinika vezetője volt Scipiades Elemér?
a. Sebészeti Klinika
b. Szülő- és Nőbeteg Klinika
c. Gyermekklinika

9. Mely nyomda és könyvkiadó működött egyetemi nyomdaként Pécsett?
a. Líceum nyomda
b. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt.
c. Dunántúl Nyomda

10. Melyik épületben kapott helyet az Erzsébet kollégium?
a. Irányi Dániel téri iskola
b. Teológiai Otthon
c. Vadember Szálló

11. Mennyibe került egy vacsora vasárnap az 1939/1940-es tanévben?
a. 50 fillér
b. 60 fillér
c. 30 fillér

12. Az évek során, összesen hány épület adott otthont a Nagy Lajos Kollégiumnak?
a. Három
b. Kettő
c. Egy

13. Minek a rövidítése a PEAC?
a. Pécsi Egyetemi Asztaltenisz Club
b. Pécsi Egyetemi Autós Club
c. Pécsi Egyetemi Atlétikai Club

13+1 Kinek az arcképe "díszíti" az Egyetemi Könyvtár Munkatöbblet felajánlásért kapott, 1949-es oklevélét?
a. Vlagyimir Iljics Lenin
b. Joszif Visszarionovics Sztalin
c. Karl Marx