Kvíz - 2014/január (Helyes megfejtések)

100 éve, 1914-ben tört ki az első világháború

Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult. Bár valamennyi részt vevő nemzet meg volt győződve arról, hogy gyors offenzívával legyőzheti ellenfeleit, s fél év alatt véget érhetnek a hadmozdulatok, a háború végül négyévnyi véres küzdelemmé terebélyesedett. Januári kvízünkben hadászati újításokkal, az első világháború érdekességeivel várjuk játékos kedvű olvasóinkat.

1. A bécsi hadtörténeti múzeumban van kiállítva egy, a háború kezdete előtt nem sokkal befejezett, négy gőzturbinával épített, fő fegyverzetként 4 ágyútornyában 12 db 30.5-es löveggel felszerelt csatahajó modellje. A hajó már a háború első napjától kezdve folyamatosan katonai szolgálatban állt, ellenség soha nem lépett a fedélzetére, mégis egy semleges haditengerészet hajójaként süllyedt el néhány nappal a háború vége előtt. Melyik hajóról van szó?
a. SMS Viribus Unitis
b. SMS Szent István
c. HMS Dreadnought

2. A somme-i csatában 1916. szeptember 15-én a hadtörténetben először vetették harcba a tankokat. Mi lett a sorsa a támadást elsőként kezdő brit tanknak?
a. sikeresen teljesítette feladatát, ma múzeumban van
b. elakadt az ellenséges vonalak előtt
c. tüzérségi tűz megrongálta

3. A repülőgépek fejlődésével egyre több katonai feladatot is elláttak a repülők. A háború elején azonban egy komoly akadálya volt a vadászrepülők fejlesztésének: a fegyverzet elhelyezése és a célzás nehézkessége. A megoldás a fegyvernek a gép középvonalába történő elhelyezése volt. Számos megoldással próbálkoztak, melyik a közülük a kakukktojás?
a. Puha lövedék
b. Légcsavar elé helyezett fegyver
c. Acéllal borított légcsavar

4. 1915. április 22-én délután furcsa, sárgászöld felhő jelent meg az belgiumi Ypernnél a lövészárkokban védekező francia csapatok felett. Szerencsétlenségükre ők szenvedték el az első tömeges gáztámadást a háború során. Később mindkét fél bevetett harci gázokat, többek között klórgázt, foszgént és mustárgázt is. Mennyi volt a háborúban a gáztámadások áldozatainak száma?
a. 880.000
b. 760.000
c. 250.000

5. Egy magyar tiszt találmánya alapján kifejlesztett harceszközt is ekkor kezdtek széleskörűen alkalmazni a hadviselő felek. A háború során áldozatai közül a legjelentősebbet az otrantói csatához köthetően pusztította el. Mi ez az eszköz?
a. torpedó
b. tengeri akna
c. haditengerészeti repülő

6. Edith Cavell angol nővér nővérképző iskolát vezetett Brüsszelben, amelyet a német megszállás alatt elsősegélyhellyé alakított sebesült katonák ellátására. A katonákat nemzetiségükre való tekintet nélkül ellátta, sőt felgyógyulásuk után barátai segítségével jó néhány antant katonát visszajuttatott saját egységéhez Hollandián keresztül. Hogyan alakult Edith Cavell sorsa?
a. A háború után szép kort ért meg, "Nővér voltam a Nagy Háborúban" címmel megírta visszaemlékezéseit
b. Egy bombázás során életét vesztette a háború alatt
c. A németek letartóztatták, majd árulás vádjával kivégezték 1915-ben

7. 1915. május 7-én Írország közelében a brit Cunard Steamship Lines hajózási vállalt Lusitania nevű óceánjáróját elsüllyesztette a német haditengerészet U-20 tengeralattjárója a New Yorkból Liverpoolba tartó útján. Mi volt az oka, hogy a hajó rekordidő alatt, 18 perc alatt elsüllyedt?
a. A hajót eleve felfegyverezhető segédcirkálónak szánták, ezért a kazánházak mellett hosszanti széntárolókkal épült, hogy a szén is védje a kazánokat. Ennek következtében a hajó féloldalas terhelést kapott, a nagyméretű sérülések miatt már nem volt idő a másik oldalt is elárasztani.
b. Több torpedótalálatot is kapott a Lusitania, ami hozzájárult a gyors katasztrófához
c. A hajó túlzott mennyiségű élelmiszer rakományt szállított, ez okozta gyors elsüllyedését

8. Ki vagy mi Kövér Berta?
a. Mata Hari hollandiai születésű kémnő álneve volt, amely név épp ellentétes volt a színésznő testalkatával
b. Gigantikus német ágyú, amely 120 kilométeres hatótávolságú volt. A fegyvert lőszerrel ellátó gyáriparos Krupp egyik lányáról nevezték el a fegyvert.
c. A frontszínházakban, gyakran férfiak által játszott szerep, amely a házsártos feleséget személyesítette meg.

9. 1914. június 28-án lőtte le Gavrilo Princip az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét, Chotek Zsófiát. Ezt a merényletet tekintik az első világháború közvetlen előzményének. Mi történt a gyilkos fegyverrel a merénylet után?
a. Közvetlenül a merénylet után a hatóságok bizonyítékként lefoglalták, majd a vizsgálat után a szarajevói múzeumban helyezték el. Ma az Országos Múzeumban (Zemaljksi muzej) látható.
b. A merénylet utáni kavarodásban a fegyver elveszett, azóta sem lehet tudni hollétéről
c. A fegyvert a merénylet után Anton Puntigan jezsuita szerzetesre bízták, aki múzeumot akart nyitni a trónörökös pár tiszteletére, de a terv feledésbe merült. A pisztolyt levéltári iratok tanulmányozása után egy ausztriai jezsuita kolostorban találták meg 2004-ben. Ma a Bécsi Hadtörténeti Múzeumban őrzik.

10. Az Egyesült Államokban népszerűvé tett, "Az élelem nyeri meg a háborút!" szlogen hatására a hazafias érzelmű emberek úgy ültették be kertjüket, hogy a katonákat el lehessen látni a keresettebb élelmiszerekkel. Hogyan nevezték ezeket a kerteket?
a. Győzelmi kert
b. Katonai kert
c. Cserkész kert

11. Mi az a "harctéri idegsokk"?
a. Civilekre jellemző, amikor véletlenül fegyveres konfliktusba kerülnek, pl. váratlanul lövöldözés tör ki körülöttük
b. A katonáknál jelentkező idegi vagy mentális zavar, amit a hadviselés állandó félelme és feszültsége idéz elő
c. A háborúban részt vevő civil segítők (pl. nővérek) mentális problémája, amely abból adódik, hogy nincsenek hozzászokva a harcra jellemző veszélyhez, zajhoz

12. A háború kezdetén uralkodói parancs határozta meg a hadköteles korosztályt. Ekkor még ünnepélyes keretek között zeneszóval indultak a katonák a háborúba. 1914-ben mely korosztályt sorozták be?
a. 16-42 év közöttieket
b. 19-42 év közöttieket
c. 16-50 év közöttieket

13. Ernest Hemingway is szolgált az első világháborúban. Az Egyesült Államok hadserege nem sorozta be szemproblémái miatt, de mégis eljutott Európába, ahol betegszállítóként dolgozott az amerikai Vöröskeresztnek. 1918. július 8-án megsebesült az olasz fronton, kórházba került, kitüntetést is kapott. Melyik híres regényét írta meg első világháborús tapasztalatai nyomán?
a. Akiért a harang szól
b. Vándorünnep
c. Búcsú a fegyverektől

13+1. A háborúk emberi oldala a filmek készítőit is sokszor megihlette. Az alább felsorolt játékfilmek közül melyik játszódik az első világháború idején?
a. A dicsőség zászlaja
b. Hosszú jegyesség
c. A fegyverek szava