Stratégia, küldetés, jövőkép

Stratégia | Küldetésnyilatkozat | Jövőkép


 

Stratégia

Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont tevékenysége során 2015-ben kezdetét vette egy újabb stratégiai ciklus. A 2015-2020 közötti stratégiai tervezést TQM alapú minőségfejlesztési projekt keretében hajtottuk végre. A stratégiaalkotási folyamat első lépéseként az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont vezetése a munkatársak bevonásával felülvizsgálta a szervezet küldetését, különös tekintettel az egyetem, mint fenntartó alapvető elvárásaira, a kielégítendő felhasználói és társadalmi igényekre, egyben útmutatást adva mind a könyvtárhasználók, mind a munkatársak felé a szervezet alapvető céljairól.

[.pdf] A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Stratégiai Terve 2015-2020 (Vezetői összefoglaló).

 

Küldetésnyilatkozat

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont a dél-dunántúli régió legjelentősebb szaktudományos információs centruma. Elsődleges feladatunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem szakkönyvtári és információs igényeit kielégítsük. Az egyetemen keletkezett tudásanyagot szervezett formában gyűjtjük, az intézmény tudományos információmenedzsmentjét magas színvonalon biztosítjuk. A „tudásközpont”-szerepnek megfelelően innovatív tartalomszolgáltatási eszközök és módszerek kidolgozásával és működtetésével, aktív partnerként járulunk hozzá az egyetemen folyó tudományos tevékenység háttérének biztosításához.

Történeti múltunkból adódóan további feladatunk, hogy az Egyetemtörténeti Gyűjtemény által őrizzük és ápoljuk az egyetem történeti értékeit, melyet állandó és időszaki kiállítás formájában mutatjuk be az érdeklődőknek.

Aktív szerepet kívánunk betölteni a PTE országos és nemzetközi pozíciójának megerősítésében, a tudósközösség információs igényeit kielégítő szakmai kezdeményezésekben, stratégiai partneri kapcsolatok építésében.

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont célja, hogy a szaktudományos tájékozódás igényével fellépő valamennyi olvasó számára felhasználóbarát közösségi tér és találkozási pont legyen, úgy a virtuális világban, mint a valóságban.

 2015. május 21.

 

Jövőkép

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 2020-ra a legmodernebb technológiára támaszkodva, magas színvonalú minőségi szolgáltatásokat nyújt a szaktudományos tájékozódás igényével fellépő valamennyi felhasználó számára, és e szolgáltatásokat dinamikus kommunikációval, és erős marketing szemlélettel valósítja meg.

A Könyvtár és Tudásközpont megkerülhetetlen a tudományos munkák regisztrálásában, ezért a tudománymetriai adatszolgáltatás és adatelemzés szakértői központjává válik, továbbá a hivatkozásgyűjtés országos koordináló központja lesz. Munkatársaink az egyetemi tanszékekkel, intézetekkel és oktatókkal együttműködve részt vesznek a felhasználók kutatás-módszertani képzésében. Az egyetemen keletkezett publikációk kiadására Egyetemi Kiadót működtetünk. Az oktatói munka aktív partnereiként az online tanagyagok összegyűjtésében, rendszerezésében, különböző adatbázisokba szervezésében közre működünk.

 2015. május 21.