Tudósok a Tudásközpontban

Mánfai György fotóművész A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban tekinthető meg Mánfai György EFIAP fotóművész állandó kiállítása, melynek címe „Tudósok a Tudásközpontban...”. A kiállítás a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/a.) 0. szintjén található. Az állandó kiállítás megnyitójára 2014. december 16-án kedden került sor. A kiállítást Dr. Lénárd László rector emeritus nyitotta meg. A kiállítás a Pécsi Tudományegyetem valamikori tudósainak állít emléket, akik kutatási eredményeikkel, munkásságukkal nagyban hozzájárultak alma materük hírének öregbítéséhez, és akik tehetségükkel, szorgalmukkal a közjót szolgálták. Mánfai György fotóművészről

 


Megnyílt Mánfai György fotóművész állandó kiállítása (Forrás: UNIVTV, 2014. december 18.)

 

A kiállítás képei

 

|   A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |   K   |   L   |   M   |   P   |   R   |   S   |   T   |   V   |   Z   |

 

Alkonyi István (1929-2011) orvosprofesszor Alkonyi István (1929-2011) orvosprofesszor

Alkonyi professzor úr 1929. február 1-én született Barcson. Iskoláit szülővárosában, illetve Pécsett végzete. 1951-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem elvégzése után kezdett dolgozni a POTE Kémiai Intézetében. A kémiai tudományok...

Antal György (1917-2007) karnagy Antal György (1917-2007) karnagy

Az 1917. december 9-én az erdélyi Csík vármegyében lévő Gyimesbükkön született Antal György, Liszt-díjas pécsi karnagy. Egyéves korában került Magyarországra, majd 13 évesen, 1930-ban Pécsre. Itt 1932-ben már a nagy Kodály-interpretátor, Agócsy László Polgári Fiúiskolai...

Bajnóczky István (1942-2014) orvosprofesszor Bajnóczky István (1942-2014) orvosprofesszor

Dr. Bajnóczky István 1967-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Pályáját a Szegedi Igazságügyi Orvostani Intézetben kezdte, 1971-ben igazságügyi orvostanból szakképesítést szerzett. Az 1977-ben alapított Győri Igazságügyi Szakértői Intézet...

Bécsy Tamás (1928-2006) irodalomprofesszor Bécsy Tamás (1928-2006) irodalomprofesszor

Nagyon sokan ismerték és szerették, a fiatalok nemzedékeit oktatta közel fél évszázados tanári-tudósi pályája során. November 9-én sok százan vettek tőle búcsút a Farkasréti temetőben, tanítványok, pályatársak, kollégák, barátok, akik Budapesten, Pécsett, Veszprémben...

Bársony János (1938-2005) mérnök Bársony János (1938-2005) mérnök

Igaz, és nagy ember volt, ez már most megítélhető. Dr. Bársony János a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának mérnöke, vezetője, tanára szenvedéllyel élte meg életét, szakmáját. Személye olyan kiváló adottságokat mutatott, mint a világos és kreatív...

Belágyi József (1932-2012) orvosprofesszor Belágyi József (1932-2012) orvosprofesszor

Belágyi Professzor Úr egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, ahol 1955-ben okleveles matematika-fizika tanári diplomát szerzett. Rövid középiskolai tanári működés után 1959-ben került tudományos munkatársként a korábbi Pécsi Orvostudományi Egyetemen...

Benedek Ferenc (1926-2007) jogászprofesszor Benedek Ferenc (1926-2007) jogászprofesszor

1946-ban jött el szűkebb pátriájából, Zala megyéből, hogy beiratkozzék az akkor még Erzsébet királyné nevét viselő universitas jogi karára. A magyar történelmi gondolkodás két nevet kapcsolt elválaszthatatlanul ehhez a vármegyéhez, a „Haza bölcsének”, Deák Ferencnek a nevét...

Buday-Sánta Attila (1941-2014) környezetgazdaságtan professzor Buday-Sánta Attila (1941-2014) környezetgazdaságtan professzor

Buday-Sántha Attila 1941. november 15-én született Szekszárdon. Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte. 1964-ben diplomázott agrármérnökként a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, később agrármérnök tanári és vállalatgazdasági...

Czopf József (1939-2008) orvosprofesszor Czopf József (1939-2008) orvosprofesszor

Ha 2008. január 24-én egy idegen Pécsre, pontosabban délután 1 órakor a Bazilikába, 4-kor pedig a Köztemetőbe téved, biztos csodálkozva kérdezte volna, ki ez az ember, akinek gyászmiséjén és a temetőben annyian vannak, mint karácsony éjszakáján, az éjféli misén. Tényleg, ki volt...

Diófási Lajos (1929-2012) a mezőgazdasági tudományok doktora Diófási Lajos (1929-2012) a mezőgazdasági tudományok doktora

Diófási Lajos 1929. szeptember 21-én született a Szekszárdi borvidéken, Harcon. Szülei szerették a kertészetet és értettek is hozzá, így már korán a kertészet, szőlészet bűvkörébe került. Különösen lenyűgözte a gyermek Diófási Lajost az oltás és a szemzés. Tizennégy éves korában...

Ember István (1952-2013) orvosprofesszor Ember István (1952-2013) orvosprofesszor

Ember Professzor Úr 1952-ben, Debrecenben született. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte, 1977-ben általános orvos szakon szerzett summa cum laude diplomát. 1989-ben lett az orvostudományok kandidátusa, majd 1994-ben habilitált...

Flerkó Béla (1924-2003) orvosprofesszor Flerkó Béla (1924-2003) orvosprofesszor

A XX. század nagy felfedezései közé tartozó neuroendokrin rendszer megismerésének meghatározó egyénisége, Flerkó Béla 1948-ban kapott sub laurea almae matris orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és 2001-ben Aranyérmet a Magyar Tudományos Akadémián...

Földvári József (1926-2009) jogászprofesszor Földvári József (1926-2009) jogászprofesszor

Földvári József 1926. október 9. napján született a Somogy megyei Attalán. Középiskolai tanulmányait Kaposváron, egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1951-ben szerzett „summa cum laude” oklevelet...

Gergely János (1930-2010) nyelvész Gergely János (1930-2010) nyelvész

Gergely János Erdélyből származó, egyszerű munkásemberek gyermekeként született Cegléden, 1930. február 13-án. Az ottani Állami Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett 1949-ben. A Pázmány Péter/Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar...

Gerő Pál (1939-2013) egyetemi docens (Művészeti Kar) Gerő Pál (1939-2013) egyetemi docens (Művészeti Kar)

Zenei tanulmányait 1949-ben kezdte, majd 1954-ben felvételt nyert a Győri Konzervatórium zongora tanszakára, ahol Sztankay Lajos növendéke lett, s akinek egyénisége, szellemisége nagy hatással volt rá. 1959-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Győri...

Horváth Adolf Olivér (1907-2006) botanikus Horváth Adolf Olivér (1907-2006) botanikus

Horváth Adolf Olivér 1907. március 6-án a felvidéki Sáros megyében, Girálton született. Édesapja családjával együtt rövidesen Debrecenbe került, mint törvényszéki orvos. A botanika szeretete némileg családi hagyomány. Édesapját ugyanis a középiskolában Hazslinszky Frigyes tanította...

Kelényi Gábor (1926-2006) orvosprofesszor Kelényi Gábor (1926-2006) orvosprofesszor

Budapesten született 1926. június 17-én római katolikus családban Kelényi László mérnök és Reffelmann Erzsébet fiaként. Az elemi iskolát a budapesti tanítóképző II. kerületi gyakorló népiskolájában az 1935/36. tanévben, a középiskola nyolc osztályát a budapesti Szent Benedek...

Kett Károly (1930-2012) orvosprofesszor Kett Károly (1930-2012) orvosprofesszor

Dr. Kett Károly 1930-ban született a Pécstől 15km-re fekvő Lothárdon. Elemi iskoláit a környező falvakban végezte. Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Mint többször elmondta és sérelmezte, igazságtalannak tartotta, hogy bár megfelelt, azonnal nem vették fel...

Kétyi Iván (1926-2011) orvosprofesszor Kétyi Iván (1926-2011) orvosprofesszor

Kétyi professzor Pécsett született, itt végezte tanulmányait, és haláláig itt élt. Mindig nagy hálával emlékezett meg középiskolájáról, a mai Széchenyi István Gimnáziumról és annak tanárairól, ahol, és akiktől a reálgimnáziumi tárgyak magas színvonalú oktatásán túl a humán tárgyakból...

Kézdy Balázs (1938-2010) pszichiáterprofesszor Kézdy Balázs (1938-2010) pszichiáterprofesszor

Életének 73. évében, 2010. december 31-én meghalt Kézdi Balázs professzor. Nevéhez kötődik a pécsi pszichológia szak megalapítása. A pécsiség – e szókapcsolatban – sokkal többet jelentett és jelent a mai napig valamennyiünk számára, mint a képzés...

Kispál Gyula (1957-2003) orvosprofesszor Kispál Gyula (1957-2003) orvosprofesszor

Középiskolai tanulmányait a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte, majd 1981-ben diplomát szerzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Kispál Gyula dr., mára egyetemünk professzora egyetemi évei első pillanatától tántoríthatatlan elkötelezettséget érzett a tudomány, a kutatómunka iránt...

Lehmann Antal (1936-2010) a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója Lehmann Antal (1936-2010) a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója

Dr. Lehmann Antal PhD. nyugalmazott egyetemi docens, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság volt igazgatója 74 éves korában, hosszantartó súlyos betegség után 2010. július 16-án elment közülünk. Életét a természettudományi ismeretek megszerzésének és továbbadásának...

Méhes Károly (1936-2007) orvosprofesszor Méhes Károly (1936-2007) orvosprofesszor

Életének 71. évében elhunyt Méhes Károly akadémikus. A Széchenyi-díjas gyermekgyógyász professzort január 20-án érte a halál – tudatta hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Méhes Károly 1936. február 22-én született Budapesten. 1960-ban végezte el...

Pálffy György (1919-2011) orvosprofesszor Pálffy György (1919-2011) orvosprofesszor

Dr. Pálffy György egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Neurológiai Klinikának tizenhat éven át volt igazgatója, a Környey Társaság alapítója, a magyar neurológia és neuroimmunológia egyik meghatározó alakja életének 92. évében elhunyt. „A hit és az ész olyan...

Polányi Imre (1925-1999) történész professzor Polányi Imre (1925-1999) történész professzor

Dr. Polányi Imre professor emeritus, a Janus Pannonius Tudományegyetem egyetemi tanára, tíz nappal 74. születésnapja előtt, 1999. szeptember 23-án eltávozott közülünk. A nagyformátumú tudós-tanár életének és tevékenységének szinte minden mozzanata magán...

Rohonyi Zoltán (1943-2013) irodalomtörténész professzor Rohonyi Zoltán (1943-2013) irodalomtörténész professzor

Rohonyi Zoltán Kolozsvárt született 1943-ban. Délceg tartása mindig elárulta, hogy ifjúkorában nemcsak a tollat forgatta. Gimnáziumának legjelesebbjeként került be a kolozsvári egyetemre, diplomázott színjeles eredménnyel, majd lett az egyetem oktatója – eközben...

Sándor Attila (1940-2014) orvosprofesszor Sándor Attila (1940-2014) orvosprofesszor

Dr. Sándor Attila Nagykanizsán született 1939-ben. Középiskolai tanulmányait Pécsett a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte, majd 1965-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Már tudományos diákkörös korában bekapcsolódott a kutató munkába. Tanulmányait követően...

Sasvári Attila (1939-2005) főiskolai tanár, karnagy, klinikai szakpszichológus Sasvári Attila (1939-2005) főiskolai tanár, karnagy, klinikai szakpszichológus

Sasvári Attila 1939. szeptember 25-én született a Somogy megyei Segesden. Édesanyja hivatását követve jelentkezett a Kaposvári Tanítóképző Intézetbe, majd ennek elvégzése után a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 1963-ban középiskolai énektanári...

Soltra Elemér (1922-2013) képzőművész Soltra Elemér (1922-2013) képzőművész

91 éves korában váratlanul elhunyt Soltra Elemér Pécsen élő nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár, festő- és éremművész, Csurgó Város Díszpolgára. Rendkívül szoros kötelékekkel kapcsolódott Csurgóhoz. Az elmúlt évtizedekben nem volt év, hogy ne látogatta...

Szépe György (1931-2012) nyelvészprofesszor Szépe György (1931-2012) nyelvészprofesszor

A Nyelvtudományi Tanszék mély megrendüléssel fogadta a fájdalmas hírt, hogy szeretve tisztelt professzora 2012. szeptember 12-én hajnalban elhunyt. Veszteségünk hirtelenjében mérhetetlen: az egyetemi tanárképző, majd a bölcsészkar egyik meghatározó alapító...

Tahin Tamás (1939-2008) orvosprofesszor Tahin Tamás (1939-2008) orvosprofesszor

1939 január 13-án született Csácsbozsokon. 1957-ben érettségizett Zalaegerszegen. Általános orvosi diplomát 1963-ban szerzett a POTE-n, „summa cum laude” minősítéssel. TDK-munkát az Élettani Intézetben végzett. 1967-ben az ELTE Filozófia szakán szerzett tanári diplomát...

Than Gábor (1941-2002) orvosprofesszor Than Gábor (1941-2002) orvosprofesszor

Nagy veszteség érte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját Tragikus hirtelenséggel, 61 éves korában elhunyt dr. Than Gábor egyetemi tanár, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika társprofesszora. Személyében nemzetközileg...

Tigyi András (1924-2001) fizikus, orvosprofesszor Tigyi András (1924-2001) fizikus, orvosprofesszor

Tigyi András professzor 1924-ben született Kaposváron. Középiskoláit Kaposváron, orvosi tanulmányait pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1949-ben avatták orvosdoktorrá. Egyetemi pályafutását 1949-ben a POTE Élettani Intézetében kezdte...

Tóth József (1940-2013) geográfus professzor, a PTE rektora Tóth József (1940-2013) geográfus professzor, a PTE rektora

Szerette az életet. A végletek embere volt, energiája – úgy tűnt – végtelen. Rendszerekben gondolkodott, sajátos csípős humorával, titkos költői vénájával könnyen megnyerte az embereket. Az indiai Benáreszben, a hinduk szent városában pillanatok alatt elnyerte a barátságát...

Trixler Mátyás (1940-2010) pszichiáter orvosprofesszor Trixler Mátyás (1940-2010) pszichiáter orvosprofesszor

Trixler professzor egyetemi tanulmányait 1965-ben fejezte be kiváló eredménnyel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd a végzést követően itt teljesedett ki szakmai munkássága. Kezdetben pszichiáter és neurológus orvosként az Ideg-Elme Klinikán dolgozott...

Vargyas Péter (1950-2009) történészprofesszor Vargyas Péter (1950-2009) történészprofesszor

Vargyas Péter 1950. október 5-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Ady Endre Gimnáziumban végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakán szerzett diplomát 1975-ben. Aššur-nirari szerződése Mati'ellel című disszertációját...

Zeller Gyula (1928-2009) közgazdász professzor Zeller Gyula (1928-2009) közgazdász professzor

Zeller Gyula 1928. november 5-én született Nagytótfaluban. Eötvös kollégista lett, ahonnan azután származása miatt eltávolították, ám az ott töltött évekről, későbbi sztalinvárosi, komlói munkáiról, katonaélményeiről sokat és szívesen mesélt kollégáinak és tanítványainak...

 

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont szervezésében 2014. december 16-án, kedden 16 órakor került sor Mánfai György EFIAP fotóművész állandó kiállításának megnyitójára, melynek címe "Tudósok a Tudásközpontban...". A kiállítás Dr. Lénárd László rector emeritus nyitotta meg. Állandó kiállításunk a Pécsi Tudományegyetem valamikori tudósainak állít emléket, akik kutatási eredményeikkel, munkásságukkal nagyban hozzájárultak alma materük hírének öregbítéséhez, és akik tehetségükkel, szorgalmukkal a közjót szolgálták. A kiállítás megtekinthető: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/a.) 0. szint.


A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont felvétele a Megnyitóról