Tudósok a Tudásközpontban: Alkonyi István (1929-2011) orvosprofesszor

Alkonyi István (1929-2011) orvosprofesszor Alkonyi professzor úr 1929. február 1-én született Barcson. Iskoláit szülővárosában, illetve Pécsett végzete. 1951-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem elvégzése után kezdett dolgozni a POTE Kémiai Intézetében. A kémiai tudományok kandidátusa fokozatát 1961-ben szerezte meg. 1966-ban alakult meg a POTE Biokémiai Intézete, amelynek Alkonyi professzor volt az első vezetője, mint tanszékvezető egyetemi tanár. Az Intézetet 65 éves koráig, 1994-ig vezette és 1999-ben vonult nyugdíjba. Meghatározó szerepe volt az Intézet létrejöttében és mint első igazgató, kiemelkedő szerepet játszott az oktató-kutató gárda kialakításában.

Alkonyi professzor mindig kiemelten figyelt a fiatal munkatársak fejlődésére, maximálisan támogatta a fiatal oktatók nemzetközi kapcsolatainak kialakítását. Így Intézetéből számos tehetséges kollégának biztosított lehetőséget hosszabb amerikai tanulmányútra. A vezetése alatt álló Intézetben két munkatársa is megszerezte az MTA doktora címet, és számos kollégája a tudományok kandidátusa fokozatot, mutatva az általa vezetett Intézet kiemelkedő teljesítményét.

Tevékeny szerepet játszott a magyar biokémia fejlődésében. Tudományos teljesítménye jelentős, munkáira több mint 500 nemzetközi hivatkozás érkezett. Igen nagy mennyiségű oktatást vállalt magára mind magyar, mind angol nyelven és törekedett a hallgatók magyar, illetve angol nyelvű magas színvonalú oktatási anyaggal történő ellátására.

Professzor úr 1999-es nyugdíjba vonulása után idejét régi szenvedélyének kibontakoztatására szentelte; rengeteg időt töltött természetjárással, mind a balatoni, mind a mecseki régióban.

Dr. Alkonyi István professzor úr személyében tanítványai, kollégái, nagy formátumú kutatót-oktatót vesztettek el, akinek meghatározó szerepe volt a Biokémiai Intézet kialakulásában és sikereiben.

(Forrás: S. N.: In memoriam dr. Alkonyi István. (részlet)
= PTE Orvoskari Hírmondó, Pécs, 2011/szeptember, 36. o.)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra