Tudósok a Tudásközpontban: Czopf József (1939-2008) orvosprofesszor

Czopf József (1939-2008) orvosprofesszor Ha 2008. január 24-én egy idegen Pécsre, pontosabban délután 1 órakor a Bazilikába, 4-kor pedig a Köztemetőbe téved, biztos csodálkozva kérdezte volna, ki ez az ember, akinek gyászmiséjén és a temetőben annyian vannak, mint karácsony éjszakáján, az éjféli misén. Tényleg, ki volt, akiért Mayer Mihály, Pécsi megyés püspök 2008. január 24-én a temetése előtt gyászmisét mondott, majd eltemetett? Ridegen, tényszerűen válaszolva: dr. Czopf József orvos, egyetemi tanár volt, aki életének 69. évében, 2008. január 12-én váratlanul elhunyt. De hát ez a rengeteg ember?! Mégis ki volt ő, akiért ennyien gyászoltak? Ahhoz, hogy a rejtélyt, a gyászolók hatalmas tömegét megértsük, énjének leglényegibb vonását kell feltárnunk. Czopf József, akiben, mint az első századok Krisztus követőiben, a tudás és a hit, a tudomány és az istenhit eggyé forrt, mindenek előtt útmutató volt. A jövőben, a 3. évezredben az egész emberiség számára követendő utat mutató, Krisztusban élő hitvalló volt. Tudta és élte Krisztus parancsát: #132;Szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket” és azt is, hogy „Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretitek egymást”. A jövőben követendő utat mutató, Krisztuskövető Czopf József éppen a lényeg miatt, mi lehetett volna más, mint „szeretet-központ”? Nem hivalkodó, nem hangos, a csodálatos hitvesével kettőből egy, a mindig sugárzó „szeretet-központ”. Elsődlegesen az öt nagyszerű gyermekük felé. Akik közül az egyikből pap, a másikból apáca, a többiből 14 unokát nevelő szülő lett. Micsoda életközpontú, hitvalló család, a nehéz, emberpróbáló történelmi időben!

Az útmutatót, a „szeretet-központ” embert gyászolók mellett a sírját körülálló tömeg jelentős része a tudóst, az idegrendszeri betegek kiváló gyógyítóját, a nagyszerű tanárt gyászolta. 45 évvel ezelőtt, 1963-ban szerezte meg orvosdoktori diplomáját kiemelkedő eredménnyel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az egyetemi tanulmányainak végzése alatt mint orvostanhallgató kezdte az Élettani Intézetben kutatni az agyműködés elektromos jeleit. Ez a problémakör maradt kutatásának, gondolkodásának középpontjában egész életén át. Kutatói gondolkodását és a kutatási eredményeit kiválóan tudta a betegeinek javára fordítani. Éppen 20 évvel ezelőtt lett a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikájának intézetvezető professzora. Példaértékű tisztelettel viseltetett professzor elődei iránt. Emléket állított a meghaltaknak, istápolta a még élőt. Klinikáján mindenkor a beteg volt a legfontosabb. A betegek szeretetének parancsát minden beosztottjába mélyen beitatta. Számára a beteg mellett a másik fontos szereplő az orvostanhallgató volt. Kellően szigorú, de igazságos tanár hírében állt. Ha mégis arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy az orvosi egyetemen teljesítendő hármas feladatból, a kutatás, a gyógyítás és a tanítás hármasából Czopf József professzor úr melyikben volt a legkiemelkedőbb, a gyógyítói lényére „szavaznék”. Ahogy a temetőben a tömeget néztem, titkon ők is így „szavaztak”, leginkább a hálát olvastam ki a könnyes szemeikből.

(Forrás: Kellermayer Miklós: In memoriam prof. dr. Czopf József 1939-2008 (részlet)
= Pécsi Szemle : Várostörténeti folyóirat, Pécs, 2008/tavasz, 87-88. o.)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra