Tudósok a Tudásközpontban: Földvári József (1926-2009) jogászprofesszor

Földvári József (1926-2009) jogászprofesszor Földvári József 1926. október 9. napján született a Somogy megyei Attalán. Középiskolai tanulmányait Kaposváron, egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 1951-ben szerzett „summa cum laude” oklevelet. Egyetemi oktatói és tudományos pályáját még egyetemi hallgatóként kezdte 1950-ben az Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékén, ahol a halálát közvetlenül megelőző időszakig dolgozott és amelynek évtizedeken keresztül vezetője volt. Több mint fél évszázados egyetemi oktatói pályafutása során – 1968-tól egyetemi tanárként – jogászok generációi számára oktatta a büntetőjog és a kriminológia tudományát. Kiemelkedő érdemeket szerzett az Állam- és Jogtudományi Kar fejlesztésében és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fenntartásában. A Bayreuth-i Egyetem 1993-ban a „doctor honoris causa” címet adományozta Földvári Józsefnek.

Az állam- és jogtudományok kandidátusa tudományos fokozatot 1958-ban, az állam- és jogtudományok doktora fokozatot 1972-ben nyerte el. Egyedülállóan termékeny tudományos munkássága során 1954-től kezdődően számos alapvető jelentőségű büntetőjogi és kriminológiai tárgyú monográfiája, tankönyve és dolgozata jelent meg.

A hetvenes években részt vett a Büntető Törvénykönyv kidolgozásában. A Minisztertanács által 1989-ben a koncepciós perek felülvizsgálatára létrehozott bizottság társelnökeként a jogász albizottságot vezette.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékán-helyettese volt 1971 és 1974 között; a dékáni teendőket 1974-75-ben látta el. Az Egyetem rektoraként működött három rektori cikluson keresztül, 1975-től 1984-ig. Rektori tevékenységének időszakában kezdődött el az akkor egy karral rendelkező Egyetem újabb karokkal való bővítése és a pécsi felsőoktatási intézmények integrációjának folyamata.

1975-től 1980-ig országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottságának tagja volt. Tudományos és közéleti tevékenységéért pályája során számos kitüntetésben és díjban részesült. Az Egyetem Szenátusa 1996-ban több évtizedes oktatói munkásságáért, a büntetőjog területén nyújtott kimagasló tudományos teljesítményéért, a Pécsi Tudományegyetem és a Janus Pannonius Tudományegyetem rektoraként végzett egyetemszervező tevékenységéért professor emeritus címet adományozott Földvári professzor úrnak.

(Forrás: S. n.: Elhunyt Földvári József = Pécsi Tudományegyetem
URL: http://old.pte.hu/hirek/1583 [Letöltés: 2015.02.17.])

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra