Tudósok a Tudásközpontban: Kézdy Balázs (1938-2010) pszichiáterprofesszor

Kézdy Balázs (1938-2010) pszichiáterprofesszor Életének 73. évében, 2010. december 31-én meghalt Kézdi Balázs professzor. Nevéhez kötődik a pécsi pszichológia szak megalapítása. A pécsiség – e szókapcsolatban – sokkal többet jelentett és jelent a mai napig valamennyiünk számára, mint a képzés „helye”: újszerűséget, szakmai autonómiát, a megújulás folyamatos igényét.

Tudják ezt már végzett hallgatóink, tudják a társegyetemek szakképzéseinek vezetői és tudják azok is, akik mostanában kezdik tanulmányaikat.

Kézdi Balázs a Pécsi Orvostudományi Egyetem befejezése után pszichiáter szakképesítést szerzett, majd megalapította a Megyei Mentálhygiénés Intézetet, az SOS telefonszolgálatot, később pedig a szakma állóvizét alaposan felkavaró szigetvári Pszichoterápiás Osztályt, melynek éveken át főorvosa volt, s amit a mai napig Szigetvári kísérletként emlegetnek.

Innen érkezett – meghívásra – a volt Tanárképző Főiskola jogutódjaként akkor formálódó JPTE Tanárképző Karára, a Pszichológiai Tanszék vezetésére, egyben a Humán Fejlesztési Tudományok Intézetének igazgatói posztjára is. Az akkor formálódó Bölcsészettudományi Kar arculatának kialakításában dékánhelyettesként is vállalt feladatot.

A Pszichológia Tanszék máig legnagyobb vállalása, a pszichológia szak, Kézdi Balázs elhivatottsága nélkül nem valósulhatott volna meg. E csodálatos időszak khairos – a pillanat inspirációja – volt valamennyiünk számára. Olyan tán soha vissza nem térő alkalom, amely borzongatóan jelentette számunkra a létezés, alkotás felemelő érzését. Ez az alapélmény mindmáig bennünk él, elválaszthatatlan Kézdi Balázs személyétől, aki egyre romló testi-fizikai állapota dacára is mindvégig figyelemmel kísérte, tanácsaival segítette az Intézet munkáját, törekvéseit; ameddig tehette doktori órákat vezetett, részt vett a klinikus szakképzés záróvizsgáin is.

Mondhatjuk így is: az alapképzéstől a diszciplináris (doktori) és a professzionális (klinikus szakpszichológus) képzéssel bezárólag Kézdi Balázs elvégezte a sors által rászabott munkát.

1938. január 3-án született, 2010. december 31-én, az év utolsó napján távozott közülünk.

A közösen kezdett munkát – lélekben vele – folytatjuk, emlékét megőrizzük.

(Forrás: Gyászolunk – elhunyt Prof. Kézdi Balázs (1938-2010)
= PTE PTE BTK Pszichológia Intézet, Pécs, www.btk.pte.hu/hirek/696)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra