Tudósok a Tudásközpontban: Sasvári Attila (1939-2005) főiskolai tanár, karnagy, klinikai szakpszichológus

Sasvári Attila (1939-2005) főiskolai tanár, karnagy, klinikai szakpszichológus Sasvári Attila 1939. szeptember 25-én született a Somogy megyei Segesden. Édesanyja hivatását követve jelentkezett a Kaposvári Tanítóképző Intézetbe, majd ennek elvégzése után a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 1963-ban középiskolai énektanári és karvezetői diplomát szerzett. Két évi budapesti karnagyi tevékenység után (KISZ Központi Művészegyüttes másodkarnagya) 1965-től a Kaposvári Tanítóképző Főiskola kinevezett tanára és a főiskolai kórus karnagya lett.

1974-től tanított a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán szolfézs és zeneelmélet tárgyakat. Érdeklődése később a zenével való gyógyítás felé irányult, ezért megszerezte második diplomáját az ELTE , majd a POTE pszichológia szakán. Antal György nyugalomba vonulása után 1987-ben őt nevezték ki a Zeneművészeti Főiskola igazgatójának, melyet 14 évig (2001-ig) irányított.

Új intézeti struktúrát alakított ki, ez a tanszékekre épülő szerkezet sokkal hatékonyabb működést eredményezett a korábbinál. A tanszékek fejlődését, önállóságát segítette, szorgalmazta. Korrekt szakmai és emberi kapcsolatokat tartott a kollégákkal és a hallgatókkal. Kezdeményezésére és szervező munkája révén 1999-ben az Intézet fölvehette Bárdos Lajos nevét. Sasvári Attila nevéhez fűződik az esti képzés bevezetése és ő kapcsolta be a Főiskolát az országos továbbképzési hálózatba. Vezetése idején a főiskola szólistái, kamara együttesei, kórusa és szimfónikus zenekara aktív szereplői voltak Pécs kulturális életének, résztvevői az országos művészeti és nemzetközi zenei versenyeknek, ahol kitűnő eredményeket értek el. A régió zeneiskolai tanárainak többsége ebben az intézményben fejezte be tanulmányait és nagy megelégedésre végzi tanári és művészi munkáját.

A kilencvenes évek jelentős változásokat hoztak a felsőoktatás minden területén. Igazgatása alatt sikeresen vezényelte az intézet akkreditációját, majd az egyetemi integrációt.

Sasvári Attila 1987-től klinikai pszichológusi tevékenységet is folytatott a Honvéd Kórházban, majd a Pécsi Tudományegyetem Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinikáján. Az országban elsőként indította el a zeneterapeuta képzést a Művészeti Kar és a Pszichiátriai Klinika összefogásával. Ezt az egyedülálló pécsi kezdeményezést országos és nemzetközi érdeklődés kísérte és kíséri a mai napig. Elnöke volt az Albert Schweitzer Zeneterápiás Társaságnak, elnökségi tagja a Magyar Pszichiátriai Társaságnak és a Bárdos Lajos Társaságnak. Életének utolsó aktív szakaszában kiemelkedő tanári munkát végzett a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében.

(Forrás: Kertész Attila)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra