Tudósok a Tudásközpontban: Than Gábor (1941-2002) orvosprofesszor

Than Gábor (1941-2002) orvosprofesszor Nagy veszteség érte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáját Tragikus hirtelenséggel, 61 éves korában elhunyt dr. Than Gábor egyetemi tanár, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika társprofesszora. Személyében nemzetközileg ismert és el ismert kiváló tudóst, kollégátveszítettünk el.

Than professzor 1965-ben szerzett orvosdoktori diplomát summa cum laude minősítéssel a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd az akkor Lajos László professzor által vezetett Szülészeti Klinikán kezdett dolgozni gyakornokként Szülészet-nőgyógyászatból 1969-ben szakvizsgázott, majd ezután tanársegédi, 1977-től adjunktusi, 1986-tól docensi beosztásba került, 1995-ben professzori kinevezést nyert. Tudományos érdeklődése kezdettől fogva a terhességi, lepényt valamint endometrialis fehérjék és hormonok alap és alkalmazott kutatására terjedt ki egészséges és kóros terhességekben, valamint trophoblast és más nőgyógyászati tumorokban. Ezen témákból védte meg kandidátusi értekezését 1977-ben, majd doktori disszertációját 1990-ben. A Pécsi Orvostudományi Egyetem habilitált doktora 1993-ban lett. Száznál több tudományos dolgozata jelent meg, több könyv szerzője illetve szerkesztője, tudományos előadásainak száma eléri a kettőszázat. Tudományos munkájának kiteljesedéseként interdiszciplinális kutatócsoportot alakított ki és vezetett az Orvoskaron belül, valamint számos külföldi intézettel épített ki együttműködést. Nemzetközi társaságok tagjai közé választották, kongresszusok workshopjainak szervezésére kapott megbízást, melyeket már nem tud megvalósítani.

Than professzor halálával nem csak kiváló tudóst veszítettünk el, de nagy tapasztalatú klinikust és egyetemi oktatót is. Hiányolni fogjuk szakmai és kollegiális tanácsait. Emlékét kegyelettel megőrizzük: A PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika dolgozói.

 

(Forrás: S. n.: Búcsúzunk Dr. Than Gábor egyetemi tanártól
= Új Dunántúli Napló, 2002. április 5. 19. o.

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra