Tudósok a Tudásközpontban: Tigyi András (1924-2001) fizikus, orvosprofesszor

Tigyi András (1924-2001) fizikus, orvosprofesszorA Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mély fájdalommal tudatja, hogy dr. Tigyi András ny. egyetemi tanár hosszan tartó, súlyos betegség után 2001. november 16-án, életének 76. évében elhunyt.

Tigyi András professzor 1924-ben született Kaposváron. Középiskoláit Kaposváron, orvosi tanulmányait pedig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 1949-ben avatták orvosdoktorrá. Egyetemi pályafutását 1949-ben a POTE Élettani Intézetében kezdte, 1953-ban tanársegédi, 1957-ben adjunktusi, 1962-ben pedig docensi kinevezést kapott. Alapító tagja volt az 1961-ben megalakult Magyar Biofizikai Társaságnak. 1970-ben a POTE újonnan létrehozott Biológiai Intézetének tanszékvezetőegyetemi tanára lett, az intézetet l992-ig, nyugdíjba vonulásig vezette. Ezt követően emeritus professzorként vett részt a sejtbiológia oktatásában.

Tigyi professzor kutatási területe kezdetben a neurofiziológia volt, kandidátusi disszertációját 1958-ban védte meg a neurohormonális szabályozás témakörében. Érdeklődése később a sejtbiológia és a molekuláris biológia felé fordult. Ebben jelentős szerepe volt a Glasgow-i Egyetem Biokémiai Intézetében töltött egyéves tanulmányútjának. A POTE-n elsőként hozott létre sejt- és molekuláris biológiai kutató laboratóriumot. Munkatársait támogatta abban, hogy neves külföldi egyetemeken sajátítsák el a modern molekuláris biológiai módszereket és azokat a POTE BioIógiai Intézetében is meghonosítsák. Intézetvezetőként a szekréció sejtszintű mechanizmusait, a sejtmagban lezajló génexpressziós folyamatok szabályozását, a kémiai karcinogenezis mechanizmusát, a szilikózis sejtszintű patomechanizmusát vizsgáló munkacsoportok kutatásait irányította. Munkatársai, tanítványai közül többen nyertek el egyetemi, főiskolai tanári kinevezést, lettek külföldi egyetemek professzorai.

Tigyi professzor oktatói tevékenysége mind a sejtbiológia tanításában, mind az orvosképzésben úttörő jelentőségű volt. 1962-ben az országban elsőként vezette be az orvosképzésben a modern molekuláris biológia oktatását, majd intézetigazgatóként olyan – ma is élő – innovatív módszereket fejlesztett ki és vezetett be a tárgy oktatásában, melyek nemzetközi visszhangot keltettek. 1974 és 1990 között a POTE Oktatástechnikai és Módszertani Csoportjának vezetőjeként jelentős szerepe volt az audiovizuális oktatóprogramok bevezetésében a pécsi orvosképzésben. 1984-ben egyike volt azoknak, akik – az országban először – megszervezték az angol nyelvű orvosképzést a POTE-n. 1984 és 1990 között elnöke is volt az angol programnak.

Kiemelkedo oktatói, oktatásszervezői tevékenységéért több kitüntetést kapott (Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1964; Munka Érdemérem Arany Fokozata, 1977; Felsőoktatási Díj, 1987). Tigyi professzor személyében olyan kollégánkat veszítettük el, aki egész aktív életét orvosegyetemünknek szentelte, széles látókörű kutató, lelkiismeretes oktató, önzetlen, segítőkész munkatárs és emberséges főnök volt. Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük.

 

(Forrás: Szeberényi József: Tigyi András (1924-2001)
= A Magyar Biofizikai Társaság értesítője, 2001/12. füzet, 276. o.
URL: http://epa.oszk.hu/02400/02462/00012/pdf/EPA02462_Mbiofizikaitars_2001_260-278.pdf [Letöltés: 2015.05.07.])

Dr. Komáromy László megemlékezése: .docx és .pptx [Letöltés: 2015.07.12.]

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra