Tudósok a Tudásközpontban: Zeller Gyula (1928-2009) közgazdász professzor

Zeller Gyula (1928-2009) közgazdász professzor A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara rövid gyászjelentésben tudatta ez év júniusában, hogy Zeller Gyula egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora, a pécsi közgáz egyik alapítója és egyik legkiválóbb professzora elhunyt. Halálával a hazai marketingszakma jelentős egyénisége távozott az élők sorából. Mindig lesújtó hír hallani azt, hogy valaki eltávozott közülünk, különösen akkor, ha olyan emberről van szó, akit szerettünk, tiszteltünk, és akihez sok szállal kötődtünk. Zeller Gyula professzor ilyen ember volt, nagyon sokan szerették és tisztelték őt. Tiszteltük a tudomány területén elért eredményei miatt és szerettük kellemes, szeretetre méltó emberi habitusa miatt.

Zeller Gyula 1928. november 5-én született Nagytótfaluban. Eötvös kollégista lett, ahonnan azután származása miatt eltávolították, ám az ott töltött évekről, későbbi sztalinvárosi, komlói munkáiról, katonaélményeiről sokat és szívesen mesélt kollégáinak és tanítványainak. A nappali tagozatos pécsi közgazdászképzés 1970-es megindításakor az elsők között lett a kar oktatója. Ő alapította a pécsi marketing tanszéket és irányította is egészen 1993-ig. A legkorszerűbb ismeretek oktatására bíztatott bennünket abban az időszakban is, amikor a marketing oktatása nem feltétlenül volt politikailag is szalonképes. Az ő vezetésével és segítő támogatásával a marketingoktatóknak egy olyan generációja nőtt fel itt, amely a tanszéket az ország legelismertebb marketingműhelyei közé emelte. Keze alatt hallgatók ezrei ismerkedhettek meg szakterületünk legújabb ismereteivel, közülük sokan ma is az üzleti és gazdasági élet magas pozícióiban dolgoznak.

Zeller Gyula 1975-ben védte meg kandidátusi értekezését, s 1986-ban talán az első volt, aki az üzleti tudományok területéről írt disszertációval lett a közgazdaság-tudomány doktora. Ugyanabban az esztendőben egyetemi tanári kinevezést kapott. Ő volt a Janus PannoniusTudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánja 1987 és 1990 között, az ő bölcsessége vezette át a kart a rendszerváltáson és az ezzel járó oktatási paradigmaváltáson úgy, hogy az nem okozott semmilyen személyes sérelmet senkinek.

Az 1990-es években részt vett a szegedi egyetemi közgazdászképzés beindításában, és közreműködött a szegedi marketing tanszék létrehozásában is, ahová ugyancsak egyetemi tanárnak nevezték ki. Pécsett 1997-es nyugdíjazását követően professzor emeritusként oktatott tovább, emellett dolgozott a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola képzési struktúrájának kialakításán is.

A tudomány és az oktatásszervezés területén elért eredményeinek részletes felsorolására most itt nincs mód. Csak illusztrációképpen: kb. 70 szakcikk és 13 marketing- és vezetési tárgyú könyv szerzője vagy társszerzője volt. Mint a tudományos ismeretterjesztés elkötelezett híve, rendszeresen szerepelt ilyen jellegű televíziós és rádióműsorokban. Tudománynépszerűsítő munkáját 1998-ban Apáczai Csere János-díjjal, 2006-ban pedig Grastyán-díjjal ismerték el. 1990-ben Kiváló pedagógus díjat kapott, 2005-ben pedig a PTE örökös professzora lett.

Én azonban az elért kitüntetéseknél fontosabbnak tartom az emberi oldalt. Zeller Gyula olyan ember volt, aki intelligenciájával, széleskörű tudásával sohasem kérkedett, hanem inkább megosztotta azt fiatal kollégáival. Olyan baráti, kollegiális és alkotó légkört tudott teremteni maga körül, amelyet a munkatársai értékeltek, és amely azt eredményezte, hogy az emberek szívesen dolgoztak együtt vele.

A mi személyes kapcsolatunk is baráti volt, de a többi tanszéki kolléga sem felejti el soha azokat az összejöveteleket, amelyeken a munka mellett meghallgathattuk igencsak kanyargós fiatalkori életútjának tanulságos és érdekes történeteit. Egyszóval: szerettünk bejárni arra a munkahelyre, amit egyértelműen ő alakított ki, és amelyet kiváló személyiségével fémjelzett.

A pécsi marketing tanszék nem volt hálátlan alapítója és egykori kiváló vezetője iránt: 2003-ban, 75. születésnapja tiszteletére tartalmas emlékkönyvet adtunk ki; a marketingtudomány képviselői nevében nem is olyan régen, a 80. születésnapján nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Marketingtudományi Bizottsága nevében életmű-díjat adjak át neki.

Értékes műveire, széleskörű közéleti munkásságára, baráti, emberi és tudósi magatartására hivatkozva bízvást elmondhatjuk, Zeller professzor emléke a földi életből való eltávozása után sem merül feledésbe. 

(Forrás: Rekettye Gábor: Zeller Gyula (1928-2009)
= Marketing & Menedzsment, XLIII. évf., 2009/3. sz., 80. o.

Lásd még: Legendás Professzoraink: http://pte.hu/legendas_professzoraink/zeller_gyula

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra