V. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban konferencia

„A hazának hű őre és oszlopa” – Szepesy Ignác pécsi püspök emlékezete
V. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban konferencia
Időpont: 2018. október 4. (csütörtök)
Helyszín: Magtár Látogatóközpont
A program a Katolikus Kulturális Hetek 2018-as programsorozatának egyik felvezető eseménye

9:00–9:20 Köszöntők
Dr. Udvardy György, megyéspüspök (Pécsi Egyházmegye)
Dr. Miseta Attila, rektor (Pécsi Tudományegyetem)
Szeberényi Gábor, főigazgató (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
 

Emlékezés Szepesy Ignácra
Szekcióelnök: Gőzsy Zoltán
9:20–9:40 Damásdi Zoltán: „Egy soha nem volt kézfogó” ¬– Források Szepesy Ignác pécsi püspökről a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban (Pécsi Egyházmegyei Levéltár)
9:40–10:00 Fejérdy András: Miért került Szepesy a pécsi püspöki székbe? Szepesy Ignác, az 1822. évi erdélyi zsinat és az Apostoli Szentszék (MTA BTK Történettudományi Intézet)
10:00–10:20 Nagy Imre: Szepesy Ignác és a reformkori pécsi irodalmi műveltség (PTE Bölcsészettudományi Kar)
10:20–10:40 Schmelczer-Pohánka Éva: Szepesy Ignác, a könyvtárszervező (Eger, Gyulafehérvár, Pécs) (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)

10:40–11:00 KÁVÉSZÜNET


11:00–11:20 Ferkov Jakab: Szepesy Ignác mohácsi érdeme és emlékezete (Kanizsai Dorottya Múzeum)
11:20–11:40 Hartvig Gabriella: Angol irodalom a Szepesy-gyűjteményben (PTE Bölcsészettudományi Kar)
11:40–12:00 Morten Koch Møller – Joshua Roe: „Luther demolished the roofs, Calvin the walls, but Socinus destroyed the foundations.” – The ambivalence of religious tolerance in Hungary according to Mihály Virág (Charles University, Prága – Universität Münster)
12:00–12:20 Kérdések


12:20–13:20 EBÉDSZÜNET


Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Szekcióelnök: Fischerné Dárdai Ágnes
13:20–13:40 Béres Judit – Federica Formiga: A Klimo Könyvtár olasz kapcsolatai és az állomány „aldinái” (PTE Bölcsészettudományi Kar – Università di Verona)
13:40–14:00 Boda Miklós: „A Föld indulása lévén 1739. Die 4. Februarius.” – Bejegyzések és más megkülönböztető jegyek a pécsi püspöki könyvtár egyes köteteiben (Csorba Győző Könyvtár)
14:00–14:20 Vituska Virág: Faicser Ferenc Encomionja Klimo György püspökhöz (PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium)
14:20–14:40 Rosner Zsolt: Babona, felvilágosodás, reformkor. Lelkigondozás a máriagyűdi kegyhelyen a 18–19. században (Pécsi Egyházmegye)


14:40–15:00 KÁVÉSZÜNET


15:00–15:20 Molnár Dávid: Távoli kultúrák vonzásában – A Kelet élménye egy 19. századi magyar arisztokrata szemével (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
15:20–15:40 Méreg Martin: Mit üzentek a pécsi aprónyomtatványok az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról? Egy kiállítás forrásanyagának médiatörténeti szempontú vizsgálata (PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont)
15:40–16:00 Tegzes Ferenc: „Magad Uram, ha szolgád nincsen.” – Szőnyi Ottó a Püspöki Könyvtár könyvtárosaként a Nagy Háború időszakában (MNL Baranya Megyei Levéltára)


16:00–16:20 Kérdések


16:20–16:30 ZÁRSZÓ
 

KIÁLLÍTÁS (2018. október 4–11.)
(Magtár Látogatóközpont emeleti előtér)
Négyesi báró Szepesy Ignác élete és munkássága

Fakultatív program
16:30–18:00 FAKULTATÍV PROGRAM
Látogatás a Pécsi Egyházmegye Püspöki KincsTárában .

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!