Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Domán István: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007

Domán István: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007, 375 oldal: A Babilóniai Talmud. Ulpius-ház, Budapest, 2007, 375 oldal
ISBN: 978 963 254 084 9

Dr. Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem professzora, a Talmudnak talán legnagyobb magyarországi tudósa, aki „civilben” nagyon tehetséges és népszerű, sokunk érdeklődését felkeltő és lekötő író, újra megajándékozott bennünket. Második kiadásban megjelentette mindannyiunk szeretett és kézikönyvként forgatott könyvét, az általa válogatott, fordított és magyarázott Babilóniai Talmudot, amelynek fedélen közölt alcíme: Eredeti Talmud részletek magyar fordításban, kommentárokkal.

Pala Iskender: Halál Babilonban, szerelem Isztambulban. Európa, Budapest, 2007

Pala Iskender: Halál Babilonban, szerelem Isztambulban. Európa, Budapest, 2007, 440 oldal
ISBN: 978 963 078 399 6

Az a mondás, hogy „a pokol kapuja belülről van bezárva” és, teszem hozzá, a kulcs a zsebünkben van (pszichiáterek szokták bátorítani ezzel saját bűvkörükből kitörni képtelen betegeiket, akik háttal támasztják be, hogy lehetőleg ne is lássák az ajtót, amit egyébként ki akarnának nyitni), ebben a könyvben is igaz, és itt is több száz oldal és főleg év kell hozzá – hogy továbbra se nyíljon ki. És a kulcs most is ott hever látványosan azok orra előtt, akik a kapukat döngetik.

Lázár Ervin: Napló. Osiris Kiadó, Budapest, 2007

Lázár Ervin: Napló. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 370 oldal
ISBN: 978 963 389 924 3

A naplóírásnak több, egymástól részben vagy teljesen eltérő funkciója lehet, egy azonban nem változik: a naplóíró soha sincs egyedül. A feltételezett, elképzelt, vagy figyelmen kívül hagyott közönség folyton a naplóíró körött sündörög, válla fölött belepislant az éppen születő feljegyzésbe, kíváncsiságával minduntalan önfegyelemre inti a jegyzetelőt, jelenlétével emlékezteti, hogy a naplóírás, bármennyire is személyes cselekedet, mégsem autotelikus, vagyis nem önmagáért való foglalatosság, a legintimebb írásbeli megnyilatkozás is magában hordozza a más által is elolvashatóság lehetőségét.

Gyurgyák J.: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris, Budapest, 2007

Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története.. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 660 oldal
ISBN: 978 963 389 907 6

Gyurgyák János újabb nagymonográfiát írt: korábbi könyvei, főképpen a 2001-ben megjelent A zsidókérdés Magyarországon című nagy könyve után újabb, most a magyar nemzeteszme történetét vizsgáló hatalmas kötetet tett az asztalra. Bár a recenzensnek nem ildomos kilépnie a tárgyalt mű világából, annyit azért meg kell jegyeznie, hogy a mostani időszakban annyi minden más vonja el az értelmiségiek figyelmét és hajlandóságát a munkától, hogy már önmagában is feltűnő, ha valaki következetesen a munkának szenteli a figyelmét, Gyurgyák János pedig vaskövetkezetességgel halad a maga számára kijelölt úton, ami a legtágabb értelemben talán azzal függ össze, hogy miképpen is éljen a szellemi meghatározottságok között és azokhoz hogyan viszonyuljon az értelmiségi ember.

Vuillemin: A diktátor avagy A megjátszott isten a francia és az angol regényben: (1918-1984) Palamart, Budapest, 2000

Vuillemin: A diktátor avagy A megjátszott isten a francia és az angol regényben. Palamart, Budapest, 2000, 351 oldal
ISBN: 963 86146 0 9 – Fordította: Vaszócsik Christa

A diktátor avagy a megjátszott isten című esszé a történelem, a mítosz és a fikció határán örökkön felbukkanó diktátor archetípusát elemzi a modern angol és francia regényekben. „A lidércnyomás nem racionális jelenség. Titka – vagy inkább titokzatossága – az mindenesetre van, amelynek kibogozásához Vuillemin professzor komparatista elszántsága és módszeressége is hozzásegít. Nem is akárhogyan”. [Tímár Antal (N. R.), író]

Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve. Athenaeum Kiadó, Budapest, 2008

Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve. Athenaeum, Budapest, 2008, 151 oldal
ISBN: 978 963 947 139 9

A spirituális irodalom brazil mestere, Paulo Coelho régi-új könyvvel jelentkezik hazánkban idén. Régi, ugyanis 1997-ben jelent meg először nyomtatásban az író hazájában, Brazíliában, új, mert a legtöbb országban, ahogyan Magyarországon is, csak nem régiben, Coelho írói világának megismerése után, jelentették meg a kiadók. Utóbbi igen fontos az Athenaeum kiadó gondozásában megjelent A fény harcosának kézikönyve megértéséhez, hiszen nem egy hagyományos regényről van szó jelen esetben. Peresze Paulo Coelho filozófiai elmélkedésekkel és spirituális tapasztalásokkal átitatott műveit (Veronika meg akar halni, A Piedra folyó partján ültem és sírtam, Zahír, A portobellói boszorkány stb.) amúgy sem szokás a hagyományos jelzővel illetni, ám ezúttal nem csupán a tartalom, hanem a forma tekintetében is eltér eddigi életművétől az író.

Richard Dawkins: Isteni téveszme. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007

Richard Dawkins: Isteni téveszme. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2007, 428 oldal
ISBN: 978 963 972 516 4 – Fordította: Kepes János

Az eredmény változatlan – Vallásosok-Ateisták 1:1 – Ha szabad így fogalmazni, istenigazából darázsfészekbe nyúlt Richárd Dawkins, a neves brit biológus, megannyi ismeretterjesztő kötet köztiszteletben álló szerzője, amikor százados, de legalábbis jó pár évtizedes mélyalvásából felzavarta a „van Isten vagy nincs Isten” elnevezésű, a civilizáció kezdete, de legalábbis a felvilágosodás kora óta válaszra váró eldöntendő kérdést, amely több, bonyolultabb és véresebb konfliktust generált az emberiség történetében, mint bármi más. A kötetnek tehát minden kétséget kizáróan pusztán a témája is elegendő ahhoz, hogy izzó indulatokat váltson ki pro és kontra. A szerző azonban egyáltalán nem titkolja, hogy pont ezért szánta el magát a megírására – célja az állóvíz felkavarása volt egy olyan, tabuként kezelt probléma körül, amely a mai napig megdöbbentően szerteágazó, egész életünkre hat, méghozzá nem lebecsülendő erősséggel. Miért kell lábujjhegyen járnunk, ha a vallásról van szó? Miért beszélhetünk még mindig csak suttogva a vallás által akkumulált visszás jelenségekről? Dawkins a darwinista ateizmus tankjában ülve bátran robog neki a hitbeli dolgok körül hosszú évszázadok alatt felhúzott vastag védőfalnak...

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, 2007

Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó, Budapest, 2007, 434 oldal
ISBN: 978 963 446 419 8

Hermann Róbert legújabb könyvének méltatója számára nehéz említés nélkül hagyni a szerző eddigi nagyon figyelemreméltó és rendkívül gazdag munkásságát. Hiszen egy sokkötetes hadtörténészről, az 1848-49-es szabadságharc elsősorban katonai, de emellett politikai történetét régóta kutató szerzőről van szó, aki szerkesztőként, lektorként, kötetek sokaságának publikálójaként a szabadságharc katonai irányításával, hadszervezetével, politikai viszonyaival és hadműveleteivel elmélyülten foglalkozik. Ha csak említés szintjén soroljuk fel imponáló teljesítményének momentumait, akkor is kiderül: az itt és most áttekintendő kötetet megelőző írásokban felhalmozott szakmai tudás ebbe a könyvbe is átszivárogott.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 312 o.

Vlagyimir Szorokin: Bro útja. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 31 oldal
Fordította: Holka László

Vlagyimir Szorokint (1955) oroszországi bírálói a mai orosz irodalom „legradikálisabb extremistájának” tartják, amire megvan minden alapjuk. Szorokin igazi botrányhős – a Kékháj című regénye kapcsán 2002-ben például pornográfia terjesztésével vádolták meg a bíróságon; majdnem mindegyik regénye hazájában ellentétes indulatok és vélemények tömkelegét hívta elő, melyeket a média még inkább gerjesztett. Ugyanakkor külföldön egyike a legismertebb és legtöbbet fordított mai orosz íróknak. Szorokin túlzásai ellenére tehetséges író: zseniális történetmesélő, sajátos nyelvet alkotott, remekül parodizálja a különféle stílusokat, s elsőként alkalmazta termékenyen a nyugati tömegirodalom kliséit az orosz irodalomban. Műveiben jól megfér egymással a szürrealista jellegű, látomásos szüzsé és az akciófilmek brutalitása, a groteszk, szadista „terror-ábécé” és az ideologikus nyelv regresszív mechanizmusának feltárása.

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002

Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka. Magvető, Budapest, 2002, 467 oldal
ISBN: 963 142 288 7

Nem épp mindennapi esemény, hogy valaki első regényével rögtön a legjobb prózaírók közé emelkedjen. A dolgot persze érthetőbbé teszi, ha tudjuk, az íróként most debütáló szerző a kortárs költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A regény azonban nem közvetlenül kapcsolódik költészetéhez, nem a versekből már ismerős képi világ avagy problémahalmaz köszön itt vissza, habár a néhol bekezdésnyi mondataival is sűrű szöveg, valamint a rendkívül érzékeny, a legapróbb részletekre is nyitott látásmód feltétlenül költői „előképzettségre” vall. A közel ötszáz oldalas regény klasszikusnak nevezhető, lineáris elbeszélésmódja egy könnyen követhető, ám fordulatokban és a rejtélyekben igencsak gazdag történethez segít hozzá.

Tartalom átvétel